Korn
Foto: Shutterstock

Senter for samvirkeforskning er et prosjekt som finansieres av Norsk Landbrukssamvirke med Handelshøyskolen NMBU som akademisk samarbeidspartner for undervisning, forskning og faglig kvalitetssikring. Det overordna formålet for senteret er å øke den faglige kompetansen om samvirke som organisasjonsform hos eiere og ansatte i landbrukssamvirkets organisasjoner.

 • Senter for samvirkeforskning skal utvikle og gjennomføre spesialtilpassede kurs for Norsk Landbrukssamvirke og dets eiere og samarbeidende organisasjoner. Senteret kan også bidra til etablering av sterkere fagmiljøer innen bl.a. samfunnsøkonomi, mikroøkonomi, atferdsteori og konkurranserett relatert til de markedene som landbrukssamvirkene er en del av. Senteret skal også initiere forskningsprosjekter, doktorgradsløp og masteroppgaver på problemstillinger som er relevante for landbrukssamvirkene.

 • Kurstilbud

  Utvikling og gjennomføring av emnet VU-ECN264 verdikjeden for mat (5 stp) med 21 deltakere våren 2023.

  Utvikling av de to emnene VU-AOS239 Samvirke (5 stp) og VU-BUS111 (5 stp) Finansregnskap for samvirkeforetak. Samvirkekurset tilbys våren 2024 som et samlingsbasert kurs. Finansregnskapskurset utvikles som et heldigitalt og fleksibelt undervisningstilbud for tillitsvalgte og ansatte i samvirkeforetak og vil tilbys første gang høsten 2024, eventuelt også med 1-2 fysiske samlinger.

  Senteret vil også bidra med utvikling og gjennomføring av korte kurs på samvirkerelaterte emner.

  Forskning

  Utarbeiding av søknad om nærings-phd for Aksel Bineau, Norsk landbrukssamvirke. Oppstart av forskningsprosjektet Informasjonsplattformer i landbrukssektoren. Prosjektet skal blant annet studere utfordringer, muligheter og organisering av datadeling i landbrukssektoren. Prosjektmedarbeidere Aksel Bineau og Joachim Scholderer.

  Masteroppgaver

  Utvikling av forslag til samvirkerelaterte masteroppgaver og oppstart av masterprosjekter for studenter ved Handelshøyskolen, NMBU.

 • Utarbeiding av diverse forelesningsnotater til emnene VU-ECN264 Verdikjeden for mat og VU-BUS111 Finansregnskap for samvirkeforetak.