Handelshøyskolen

Bioøkonomi - Biobasert verdiskaping og forretningsutvikling

Vi er stolte av å kunne presentere vårt nye toårige masterprogram ved Handelshøyskolen NMBU som starter opp høsten 2021. - Det eneste i sitt slag i Norge!

Masterprogrammet i bioøkonomi kombinerer kunnskap fra utviklingen av biobaserte ressurser med økonomi, ledelse og forretningsutvikling. Næringslivet trenger nå engasjerte ledere som har evne til å se muligheter, identifisere potensiale for verdiskapning og bringe produkter ut i markedet. Utvikling av eksisterende og nye industrier basert på biologiske og fornybare råvarer vokser nå sterkt. Dette skal vi leve av i fremtiden, sier dekan Gro Ladegård.

– Den grønne transformasjonen er i full gang og vi ser at det er et stort behov for å se de biobaserte fagene og økonomifaget i tydeligere sammenheng. NMBU har en unik fagkompetanse i mange av disse fagene og dette masterprogrammet gjør det mulig å forene kompetansen.

Krister Moen

Foto
Innovasjon Norge
Dette studiet vil ha en fin kobling mellom den akademiske kunnskapen og næringslivets behov for innovasjon. Kandidatene fra dette programmet kommer til å bli svært populær arbeidskraft, både hos private aktører og offentlig forvaltning på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, sier Krister Moen i Innovasjon Norge

Les mer om ny master i bioøkonomi her

Studieprogrammet er utviklet i nært samarbeid med næringslivet og flere fakulteter ved NMBU. Vi retter en stor takk til Innovasjon Norge og Krister Moen, som tok initiativ til utviklingen av masterstudiet, samt våre kollegaer ved NMBU Anders Qvale Nyrud, Morten Sørlie, Lars Kåre Grimsby, Turid Mørkøre, Eystein Ystad, Anders Lunnan og Thore Larsgård.

Les mer om studieprogrammet her

Published 23. desember 2020 - 11:51 - Updated 11. juni 2021 - 14:09

Sider