Studier

I tilbudet til studentene står læring, gode læringsmiljøer og trivsel sentralt. Som en fleksibel handelshøyskole, har vi muligheten til å snu oss raskt rundt og tenke nytt og annerledes rundt studietilbudet. Vi jobber kontinuerlig med å prøve ut nye undervisningsformer og tilpasse undervisningen til innholdet i kursene og de teknologiske mulighetene. Eksempler er utstrakt bruk av seminarundervisning, gruppeoppgaver, helt og delvis digitale kurs, omvendt undervisning (flipped classrooms) og deleksamener.

Vi legger også vekt på å skape klassefølelse og arenaer for at studentene kan bli kjent og samarbeide. Mye faglig kontakt og kort avstand fra forelesere og lærere til studentene gir god dialog mellom studentene og de ansatte.

Handelshøyskolen ved NMBU har lange tradisjoner for å dra anvendt teori og virkelige problemstillinger inn i undervisningen. I dag gir nye, rike datakilder og forsterket søkelys på miljø og bærekraft nye problemstillinger og nye muligheter. Samtidig ser vi at dette blir stadig mer relevant for og etterspurt av næringslivet. Mange av foreleserne du møter her er også ettertraktede eksperter i offentlige utvalg, for politikere og i samfunnsdebatten. Ved NMBU Handelshøyskolen får du en samfunnsrelevant økonomiutdannelse.

Studenter kjøper billetter til Uka

Foto
Håkon Sparre

Ved siden av studiene byr NMBU og Ås på store muligheter. Universitetet er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved Handelshøyskolen er linjeforeningen Optimum en av flere aktive studentforeninger. Det er også studentforeninger rettet mot spesielle aktiviteter, som kor, korps og idrett, og det er studentforeninger med en ren sosial funksjon. Det aktive studentmiljøet gir deg mulighet til å bli kjent med studenter fra både Handelshøyskolen og resten av NMBU.

Studentene ved Handelshøyskolen kommer fra hele Norge og det er også mange internasjonale studenter. Mange av disse bor og deltar i det aktive studentmiljøet i Ås, mens andre bor i regionen rundt, enten det er i Oslo, Moss, Nordre Follo eller andre nærliggende kommuner. Ås ligger sentralt plassert i regionen sør-øst for Oslo, noe som gir gode vilkår for samarbeid med næringslivet.

Ved NMBU Handelshøyskolen går vi i front for å inkludere bærekraft i det faglige tilbudet. De siste årene er det opprettet flere kurs som tar opp i seg bærekraft, bedrifters samfunnsansvar og ulike deler av FNs bærekraftsmål.

FNs bærekraftsmål

Foto
regjeringen.no

Published 6. november 2020 - 14:28 - Updated 22. november 2022 - 14:14

Sider