Studier

Følgende endringer er publisert i emnesøk per juni i år, og viser oversikt over studiåret 2021/2022 (studiepoeng i parentes).

Nye emner fra og med studieåret 21/22

AOS236 Sustainability Leadership (10) – Vår. Emneansvarlig: Charlotta Levay
AOS345 Effektiv skriftlig kommunikasjon (5) – Vår. Emneansvarlig: Nicolay Worren
BIOEC300 Introduksjon til bioøkonomi og biobasert verdiskapning (10) – August og høst. Emneansvarlig: Thore Larsgård
BIOEC310 Innovasjon i biobaserte næringer (5) – Januar. Emneansvarlig: Thore Larsgård
BIOEC350 Biologisk produksjon, industrielle prosesser og markeder (10) – Vår. Emneansvarlig: Eirik Romstad
INN265 Analysis of Business Processes (5) – Høst. Emneansvarlig: Joachim Scholderer
INN345 Mentoring i praksis (5) – Høst. Emneansvarlig: Elin Kubberød
INN351 Management of Enterprise Architecture (5) – Vår. Emneansvarlig: Andrea Carugati
INN352 Development and Implementation of Information Systems (5) – Høst. Emneansvarlig: Andrea Carugati

Nye emner fra og med studieåret 22/23

Fakultetet oppretter to nye emner innen modellering og maskinlæring med Joachim Scholderer som emneansvarlig:
INN353 Modelling and Control of Business Processes (5) – Høst
INN358 Machine Learning with Discrete Event Stream Data (5) – Høst

Nye etterutdanningskurs fra og med studieåret 21/22

Fakultetet oppretter to EVU-emner i Bærekraftig forretningsmodellinnovasjon med Elin Kubberød som emneansvarlig og Nils Sanne som medvirkende lærer:
VU-INN361F Bærekraftig forretningsmodellinnovasjon A (5)
VU-INN362F Bærekraftig forretningsmodellinnovasjon B (10)

Emner som utgår fra emneporteføljen

AOS338 Strategisk HRM (5) – Vår
BUS345 Forskningsmetoder i økonomi og administrasjon (5), gis siste gang høsten 2021. Emnets innhold integreres deretter i M30-ØA.
ECN312 Industri- og markedsstruktur (5) – Januar
INN341 Entreprenørskap i praksis - Digital forretningstransformasjon (10) – Høst
INN350 Digitalisering og kontroll av forretningsprosesser (10) – Høst
INN355 Machine Learning for Business Process Optimisation (10) – Vår
INN372 Innovasjon og entreprenørskap i etablerte bedrifter (10) – Høst
INN410 Industrielle rettigheter (5) – Januar
VU-INN250F Operativt forbedringsarbeid og digitalisering (5) – Høst

Emner som ikke gis i studieåret 21/22

ECN304 Adferds- og eksperimentell økonomi (10) – Høst
ECN350 Development and Global Change (10) – Vår
BUS332 Beslutningsanalyse og kapitalbudsjettering (10) – Vår
BUS340 Supply Chain Management (10) – Høst
BUS361 Taxes, Inequality, and Sustainability II (5) – Vår
ECN400 Temaer innen miljøøkonomi I (5) – Vår eller høst
ECN401 Temaer innen miljøøkonomi II (10) – Vår eller høst
ECN450 Development and Clobal Change (10)– Vår

Andre emner med endret navn/semester/studiepoeng

AOS235 Praktisk endringsledelse tilbys både høst og vår i 21/22
BUS101 Introduksjon til bedriftsøkonomiske emner endrer navn til «Bedriftsøkonomiske sammenhenger» 
BUS110 Finansregnskapet endrer navn til «Finansregnskap og regnskapsanalyse» 
BUS180 Global Challenges II. Dilemmas and Business Opportunities endrer navn til «Global Challenges II. Environmental, Social and Governance Challenges in Business» 
BUS313 Strategisk virksomhetsstyring tilbys både høst og vår i 21/22
BUS325 Fixed Income Instruments gis høsten 2021
ECN301 Econometric Methods gis i vårparallellen fra og med studieåret 21/22
ECN320 Macroeconomics III gis i august fra og med studieåret 21/22
ECN330 Economic Integration and Trade Liberalization gis i høstparallellen fra og med høsten 2021
ECN352 Poverty endrer navn til "Poverty and Inequality"
INN360 Sustainable Business Model Innovation reduseres fra 25 til 10 stp. fra og med studieåret 21/22. Emnet flyttes til høstparallellen.

Endringer for andre ph.d.-emner studieåret 21/22

INN410 Intellectual Property Rights – tilbys ikke lenger
ECN400 Topics in environmental economics I – tilbys ikke
ECN401 Topics in environmental economics II – tilbys ikke
ECN410 Microeconomic Theory – tilbys
ECN450 Development and Global Change – tilbys ikke
ECN472 Climate Economics – tilbys
PHI401 Research Ethics and Philosophy of Science I – tilbys

Endringer ved andre fakulteter

Realfag og teknologi - lenke til egen oversikt.
Biovitenskap - lenke til egen oversikt.

Miljøvitenskap og naturforvaltning - et nytt emne studieåret 21/22:
FORN120 Grunnleggende energiøkonomi (5) – Vår

Published 13. April 2021 - 15:06 - Updated 30. desember 2021 - 14:48

Sider