Studier ved Handelshøyskolen NMBU

  • Banebryter illustrasjon.
    Foto
    Illustrasjon NMBU

Handelshøyskolen utdanner siviløkonomer, samfunnsøkonomer og kandidater i entreprenørskap og innovasjon.

Studier