Handelshøyskolen

Handelshøyskolen

Aktuelt

Store formuer flyttes over landegrenser og unndras skatt.

Nytt senter for skatte- og adferdsforskning

Denne uka lanseres Senter for skatte- og adferdsforskning (Skatteforsk) ved Handelshøyskolen.