Kurs i hesteassisterte intervensjoner, 10 stp

Kurset vil gi kunnskap om hvordan aktiviteter med hest kan virke helsefremmende og lære deltakerne om utforming av slike aktiviteter i praksis.

Påmeldingsfrist

1. mai 2024

* Avmelding

1. samling

14.-16. juni 2024

NMBU, Ås og Bilitt gård

2. samling

23.-25. august 2024

NMBU, Ås og Bilitt gård

Pris

Frister

Innlevering av praktisk oppgave: 13. august 2024
Innlevering av prosjektoppgave: 25. oktober 2024

Jente med to hester

Kurset er utviklet av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), i samarbeid med Hest og Helse. NMBU og Hest og Helse har bred kompetanse på feltet dyreassisterte intervensjoner og helsefremmende aktiviteter med hest. Dette kurset er det første av sitt slag i Norge og er utviklet med tanke på personer som ønsker å bruke hest aktivt i samhandling med mennesker.

Målgruppe

Utdanningen er tenkt som en næringsrettet videreutdanning, der deltakerne får kunnskap om ulike måter å samarbeide med hesten på i sin virksomhet eller profesjonsutøvelse.

Det forutsettes fullført og bestått introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner som tilbys to ganger i året; vår og høst. God hestekunnskap er en fordel. Det forutsettes at deltakerne har relevant bakgrunn for å kunne følge undervisning på universitetsnivå, dvs. generell studiekompetanse eller relevant realkompetanse. 

Kurset er delvis nettbasert og krever tilgang til Internett.

Vi prioriterer søkere som har deltatt på introduksjonskurset i dyreassisterte intervensjoner ved NMBU.

Læringsmål

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakere bl.a. kunne:

  • forstå begreper, definisjoner og de ulike arbeidsfeltene innen hesteassisterte intervensjoner
  • ha kunnskap om hva en hesteassistert intervensjon består av, hvilke aktiviteter som kan inngå og hvilken kompetanse tilbyderen må ha for å utføre aktiviteter eller terapi med hest for ulike brukergrupper
  • ha kunnskap om hestens egenskaper og kommunikasjonsformer, atferd og reaksjonsmønstre som grunnlag for samarbeid med hesten i hesteassisterte intervensjoner
  • ha kunnskap om ulike teorier og virkningsmekanismer innen helsefremmende intervensjoner med hest
  • kunne utforme og tilpasse helsefremmende aktiviteter med hest til en selvvalgt brukergruppe
  • delta i utforming av prosjekter relatert til helsefremmende aktiviteter med hest

Opplegg og arbeidsmåter

Kurset er lagt opp som en kombinasjon av obligatoriske samlinger og selvstudium med tilgang på veiledning fra praksisveileder og faglærer via internett og telefon. Kurset gjennomføres med undervisning over to samlinger, individuell pensumlesning, en praktisk oppgave mellom samlingene og utarbeidelse av en selvstendig oppgave. 

Begge samlinger består av tre dager. Mellom samlingene skal deltakerne gjennomføre en praktisk oppgave. Den skal bestå av et eksempel på gjennomføring av en helsefremmende aktivitet med hest i egen eller besøkt virksomhet. På 2. samling vil blant annet den praktiske oppgaven presenteres og diskuteres. Den praktiske oppgaven må våre godkjent for å få gå opp til eksamen.

Begge samlinger vil inneholde forelesninger som vil gi et grunnlag for den praktiske utførelsen, og forståelse for hvordan aktiviteter med hest kan virke helsefremmende. Det vil også være demonstrasjon av helsefremmende aktiviteter med hest. 

Faglig ansvar

Faglig ansvarlig for kurset er førsteamanuensis Ingeborg Pedersen, Institutt for folkehelsevitenskap ved Fakultet for landskap og samfunn, NMBU og PhD/styremedlem Hilde Hauge Langeland fra Hest og Helse.

Eksamen

Eksamen består av en selvstendig oppgave på ca. 10 sider der studenten skal knytte teoretisk kunnskap opp mot praktiske ferdigheter. Innleveringsfrist for prosjektoppgaven er 25. oktober 2024. Karakter: bestått eller ikke bestått. De som ikke avlegger eksamen, men gjennomfører kurset for øvrig, inkludert praksisoppgaven (frist 13. august 2024), vil få utstedt et kursbevis.

For å kunne gå opp til eksamen, kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema på realkompetanse finner du her, eller du kan kontakte Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) på tlf 67 23 03 00.

Overnatting

Eventuell overnatting reserveres av kursdeltakere.Overnatting med enkel standard: 

 Aktuelle hoteller:

Studentsamskipnaden i Ås har noen enkle utleiehybler til leie med gåavstand til undervisningslokalene.  Thon Hotel Ski ligger sentralt i Ski, med kort avstand til tog og buss direkte til Ås. Reenskaug Hotel ligger i Drøbak sentrum. Det kan benyttes offentlig kommunikasjon mellom Ås og Drøbak. 

Kursavgiften dekker

Kursavgiften inkluderer enkel lunsj på samlingen. Deltakerne må selv dekke utgifter til reise og opphold. I tillegg kommer kjøp av pensumlitteratur.

Avmelding

Påmelding er bindende. Avmelding etter påmeldingsfristen belastes med en avgift på kr 5 000. Ved avmelding senere enn 10 virkedager før kursstart eller ved manglende fremmøte belastes full kursavgift. Det tas forbehold om at det er nok påmeldte til at kurset kan gjennomføres. Vi følger "førstemann til mølla-prinsippet" ved påmelding. Vi prioriterer søkere som har deltatt på introduksjonskurset i dyreassisterte intervensjoner ved NMBU.

Kontaktpersoner: