Styre

 

Styre er prosjektets styringsorgan med mandat og organisering beskrevet i konsortieavtalen.

earthresQue styre har 9 medlemmer og en observatør:

Hilmar Thor Sævarsson, styreleder (Lindum AS)

Hans Fredrik Hoen (NMBU)

Guro Grøneng (NGI)

Thomas Hoholm (BI)

Hanne Lerche Raadal (NORSUS)

Thomas Henriksen (AF Decom)

Andreas Olaus Harstad (Skanska)

Magnus Sparrevik (Forsvarsbygg)

Lise Reinertsen (Bergen kommune) 

Observatør

Lenka Hannevold, seniorrådgiver, Forskningsrådet 

Published 4. February 2021 - 12:21 - Updated 18. February 2021 - 9:14