Styre

 

Styret er prosjektets styringsorgan med mandat og organisering beskrevet i konsortieavtalen.

earthresQue-styret har 9 medlemmer og en observatør:

Magnus Sparrevik (Forsvarsbygg) - styreleder

Hans Fredrik Hoen (NMBU)

Guro Grøneng (NGI)

*Nytt medlem fra BI-Handelhøyskolen ( i prosess)

Hanne Lerche Raadal (NORSUS)

Thomas Henriksen (AF Decom)

Andreas Olaus Harstad (Skanska)

Tormod Lundberg (Lindum AS)

Lise Reinertsen (Bergen kommune) 

Observatør

Tore Søiland, spesialrådgiver, Forskningsrådet 

Published 4. February 2021 - 12:21 - Updated 4. April 2023 - 12:41