earthresQue

earthresQue

earthresQue

Nyheter og arrangementer:

GreenSmart og earthresQue seminar 2. september

Hva skjer når man graver, bygger og river i by? Hvordan kan overskudds- og rivningsmasser gjenbrukes på en bærekraftig måte og hva er utfordringene med at gamle deponier havner innenfor by- og tettbebygde områder?

Om oss

EarthresQue er et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) finansiert av Norges forskningsråd. Senteret vil utvikle teknologier og systemer for bærekraftig håndtering og behandling av avfall og overskuddsmasser.

earthresQue-site in English.

 

NY PhD UTLYSNING (frist 9. oktober 2022)  ->>

 

 ->Våre stipendiater og postdoktorer ->

Kontaktinformasjon:

Senterleder:

Helen K. French, Professor

epost: helen.french@nmbu.no

telefon: +47 67 23 18 14

Administrativ leder: 

Ivan Dragicevic, PhD

epost: ivan.dragicevic@nmbu.no  

telefon: +47 67 23 14 53

Følg oss på sosiale medier