earthresQue

earthresQue

earthresQue

Nyheter og arrangementer:

Ser på løsninger for å gjenvinne betong

Ser på løsninger for å gjenvinne betong

Betongavfall fra riveprosjekter utgjøre i dag mesteparten av det vi finner i avfalllsdeponier. En av hovedårsakene er et for høyt innhold av miljøforurensende stoffer i betongen. Nye undersøkelser viser at disse stoffene lekker mindre i kontakt med jord og kan gjenbrukes. 

Om oss

EarthresQue er et Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI) finansiert av Norges forskningsråd. Senteret vil utvikle teknologier og systemer for bærekraftig håndtering og behandling av avfall og overskuddsmasser.

earthresQue-site in English.

Kontaktinformasjon:

Senterleder:

Helen K. French, Professor

epost: helen.french@nmbu.no

telefon: +47 67 23 18 14

Administrativ koordinator: 

Ivan Dragicevic, PhD

epost: ivan.dragicevic@nmbu.no  

telefon: +47 67 23 14 53

Følg oss på sosiale medier