earthresQue

earthresQue

earthresQue

Nyheter og arrangementer:

Doktorgradsprosjekt på sirkulær massehåndtering skal se nærmere på samhandlingsevnen til bransjen

Doktorgradsprosjekt på sirkulær massehåndtering skal se nærmere på samhandlingsevnen til bransjen

Som en del av earthresQues arbeid med regelverk og regelverksendringer skal doktorgradsstudent på BI Olav Soldal undersøke hvordan bygg, anlegg og eiendomssektoren kan ta aktive skritt i en sirkulær retning. Doktorgradsavhandlingen vil ta for seg økonomiske, politiske og organisatoriske betingelser for sirkulær massehåndtering i bransjen.

Om oss

EarthresQue er et Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI) finansiert av Norges forskningsråd. Senteret vil utvikle teknologier og systemer for bærekraftig håndtering og behandling av avfall og overskuddsmasser.

earthresQue-site in English.

 

earthresQue kalender

Kontaktinformasjon:

Senterleder:

Helen K. French, Professor

epost: helen.french@nmbu.no

telefon: +47 67 23 18 14

Administrativ leder: 

Ivan Dragicevic, PhD

epost: ivan.dragicevic@nmbu.no  

telefon: +47 67 23 14 53

Følg oss på sosiale medier