earthresQue

earthresQue

earthresQue

Nyheter og arrangementer:

Testkjøring med behandling av bunnsedimenter hos AF Decom på Nes Miljøpark

Testkjøring med behandling av bunnsedimenter hos AF Decom på Nes Miljøpark

I forkant av den store mudringen omtalt i Nasjonal Transportplan (NTP) ved Borg havn, ved utløpet av Glomma ved Øra i Fredrikstad, mudret og transporterte Kystverket et representativt uttak av bunnsedimenter. Disse ble fredag 18. november behandlet i den første testkjøringen med denne type sedimenter i vaskeanlegget til AF Decom på Nes Miljøpark.

Om oss

EarthresQue er et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) finansiert av Norges forskningsråd. Senteret vil utvikle teknologier og systemer for bærekraftig håndtering og behandling av avfall og overskuddsmasser.

earthresQue-site in English.

 

 ->Våre stipendiater og postdoktorer ->

Kontaktinformasjon:

Senterleder:

Helen K. French, Professor

epost: helen.french@nmbu.no

telefon: +47 67 23 18 14

For alle henvendelser til senterledelsen:

earthresque@nmbu.no

For alle administrative henvendelser:

earthresque.admin@nmbu.no 

 

Følg oss på sosiale medier