Parasittologi

Parasittologisk laboratorium driver diagnostisk virksomhet for interne og eksterne sluttbrukere, og utfører et bredt spekter av analyser for påvisning av parasitter i prøver fra dyr, vann og mat. Vi jobber også med ulike forskningsprosjekter knyttet til ulike parasitter, med spesielt fokus på zoonotiske arter som kan smitte via mat og vann.

Parasittologi

Diagnostiske tjenester

Analyser av prøver fra dyr

Vi analyserer prøver for påvisning av både endo- og ektoparasitter. Vår standardpakke for endoparasitter inkluderer McMaster flotasjonstest for påvisning av helminter og protozoer, og immunofluorusenstest for påvisning av Giardia og Cryptosporidium. Dersom det er ønskelig kan vi også utføre andre tester, inkludert Baermans-test for påvisning av lungeorm, sedimentasjon for påvisning av leverikteegg og ulike PCR metoder for påvisning og/eller typing ulike parasitter.

Rekvisisjonsskjema for prøver fra huspattedyr og fjørfe

 

Analyser av vannprøver

Parasittologisk laboratorium er kvalitetssikret og, som første laboratorium i Norge, akkreditert for påvisning av Giardia og Cryptosporidium i vann. Laboratoriet har utviklet en intern metode basert på International Standard ISO 15553:2006(E) og US EPA Method 1623, 2001. Metoden brukes til påvisning av parasitter i rentvann (drikkevann, råvann ubehandlet og behandlet, grunnvann, brønnvann, overflatevann som vann fra bekk og elver). Mattilsynet har utpekt Parasittologisk laboratorium, NMBU, som nasjonalt referanselaboratorium for Giardia og Cryptosporidium i vann.

Giardia duodenalis og Cryptosporidium parvum er intestinale encellede parasitter som kan forårsake alvorlig gastroenteritt hos både mennesker og dyr. Begge parasittene er vidt spredt i naturen og har sitt reservoir hos en rekke dyr, mens Cryptosporidium hominis er hovedsakelig humanpatogen.

De spres direkte fekalt-oralt eller gjennom fekal kontaminering av vann og føde. Begge overlever godt i vann og særlig Cryptosporidium er resistent mot klor i de konsentrasjoner som er brukt til behandling av drikkevann og bassengvann.

Rekvisisjonsskjema for parasittologisk undersøkelse av vann med informasjon om uttak og forsendelse av vannprøver

 

Analyser av mat

Vi utfører analyser av fersk frukt og grønt for påvisning av Giardia og Cryptosporidium. Ta kontakt med oss på laboratoriet for nærmere informasjon.

 

Analyser av bieprøver

Parasittologisk laboratorium utfører analyser av bieprøver for påvisning av yngelmidd (Varroa destructor) og trakémidd (Acarapis woodi). Vi er referanselaboratorium for bie-parasitter og kan også bistå med andre analyser knyttet til parasitter hos disse husdyrene.

Rekvisisjonsskjema for prøver fra bier (varroa- og trakémidd)

 

 Forskningsprosjekter ved Parasittologisk laboratorium

 
Published 19. november 2013 - 14:05 - Updated 20. august 2019 - 14:34