Parasittologi

 

Analyser av prøver fra dyr

Vi analyserer prøver for påvisning av både endo- og ektoparasitter. 

Svartid: normalt 2-5 virkedager

Analyse

Pris (eks MVA)

gyldig fra 01/05/2022

McMaster (kvanititativ)

Flotasjonstest for påvisning og kvantifisering av helminter (egg) og protozoer (cyster/ oocyster)

560

IFAT (semikvantitativ)

Immunofluorescenstest for påvisning av Giardia og Cryptosporidium

320

Baermann (semikvantitativ)

Påvisning av larver i feces

400

Ikteegg (semikvantitativ)

Sedimentasjon

400

Tritrichomonas foetus 

i feces (PCR)

(Kan ha noe lengre svartid)

880

Morfologisk undersøkelse

og identifisering av ektoparasitter og endoparasitter

600

Annet?

Ta gjerne kontakt

 

Rekvisisjonsskjema for prøver fra husdyr

NB: Analysesvar for innsendte prøver sendes ut fortløpende fra laboratoriet via e-post.

Ta kontakt med oss på laboratoriet for nærmere informasjon eller ved spørsmål: parasittologen@nmbu.no eller 67 23 09 99.

 

Analyser av vannprøver

Parasittologisk laboratorium er kvalitetssikret og, som første laboratorium i Norge, akkreditert for påvisning av Giardia og Cryptosporidium i vann. Laboratoriet har utviklet en intern metode basert på International Standard ISO 15553:2006(E). Metoden brukes til påvisning av parasitter i rentvann (drikkevann, råvann ubehandlet og behandlet, grunnvann, brønnvann, overflatevann som vann fra bekk og elver).  Mattilsynet har utpekt Parasittologisk laboratorium, NMBU, som nasjonalt referanselaboratorium for Giardia og Cryptosporidium i vann.

Akkrediteringsdokumentet som viser hvilke metoder de respektive laboratorier er akkreditert for finnes på både norsk og engelsk: Akkrediteringsdokument/Accreditation document

Rekvisisjonsskjema for parasittologisk undersøkelse av vann med informasjon om uttak og forsendelse av vannprøver

Ta kontakt med oss på laboratoriet for nærmere informasjon: parasittologen@nmbu.no eller 67 23 09 99.

  

Analyser av bieprøver

Parasittologisk laboratorium utfører analyser av bieprøver for påvisning av yngelmidd/varroamidd (Varroa destructor), trakémidd (Acarapis woodi) og Nosema spp. Vi er referanselaboratorium for bie-parasitter og kan også bistå med andre analyser knyttet til parasitter hos bier.

Mer info om sertifisert bigård (Mattilsynet)

Svartid: normalt 2-5 virkedager

Analyse

Pris (eks MVA)

gyldig fra 01/05/2022

Trakémidd undersøkelse600
Varroamidd undersøkelse400
Nosema spp. undersøkelse400

Rekvisisjonsskjema for prøver fra bier (varroa-, trakémidd og nosema) med informasjon om uttak og forsendelse

NB: Analysesvar for innsendte prøver sendes ut fortløpende fra laboratoriet via e-post.

Ta kontakt med oss på laboratoriet for nærmere informasjon eller ved spørsmål om andre analyser: parasittologen@nmbu.no eller 67 23 09 99.

 

Analyser av mat

Vi utfører analyser av fersk frukt og grønt for påvisning av Giardia og Cryptosporidium og andre parasitter. 

Ta kontakt med oss på laboratoriet for nærmere informasjon eller ved spørsmål om andre analyser: parasittologen@nmbu.no eller 67 23 09 99.

 

 

Annen relevant informasjon om Faggruppe Parasittologi

Faggruppe parasittologi | NMBU

 

Published 19. november 2013 - 14:05 - Updated 22. April 2022 - 10:36