Parasittologi

Diagnostiske tjenester

Analyser av prøver fra dyr

Vi analyserer prøver for påvisning av både endo- og ektoparasitter. Vår standardpakke for endoparasitter inkluderer McMaster flotasjonstest for påvisning av helminter og protozoer, og immunofluorusenstest for påvisning av Giardia og Cryptosporidium. Dersom det er ønskelig kan vi også utføre andre tester, inkludert Baermans-test for påvisning av lungeorm, sedimentasjon for påvisning av leverikteegg og ulike PCR metoder for påvisning og/eller typing ulike parasitter.

Rekvisisjonsskjema for prøver fra huspattedyr og fjørfe

 

Analyser av vannprøver

Parasittologisk laboratorium er kvalitetssikret og, som første laboratorium i Norge, akkreditert for påvisning av Giardia og Cryptosporidium i vann. Laboratoriet har utviklet en intern metode basert på International Standard ISO 15553:2006(E) og US EPA Method 1623, 2001. Metoden brukes til påvisning av parasitter i rentvann (drikkevann, råvann ubehandlet og behandlet, grunnvann, brønnvann, overflatevann som vann fra bekk og elver). Mattilsynet har utpekt Parasittologisk laboratorium, NMBU, som nasjonalt referanselaboratorium for Giardia og Cryptosporidium i vann.

Giardia duodenalis og Cryptosporidium parvum er intestinale encellede parasitter som kan forårsake alvorlig gastroenteritt hos både mennesker og dyr. Begge parasittene er vidt spredt i naturen og har sitt reservoir hos en rekke dyr, mens Cryptosporidium hominis er hovedsakelig humanpatogen.

De spres direkte fekalt-oralt eller gjennom fekal kontaminering av vann og føde. Begge overlever godt i vann og særlig Cryptosporidium er resistent mot klor i de konsentrasjoner som er brukt til behandling av drikkevann og bassengvann.

Rekvisisjonsskjema for parasittologisk undersøkelse av vann med informasjon om uttak og forsendelse av vannprøver

 

Analyser av mat

Vi utfører analyser av fersk frukt og grønt for påvisning av Giardia og Cryptosporidium. Ta kontakt med oss på laboratoriet for nærmere informasjon.

 

Analyser av bieprøver

Parasittologisk laboratorium utfører analyser av bieprøver for påvisning av yngelmidd (Varroa destructor), trakémidd (Acarapis woodi) og Nosema spp. Vi er referanselaboratorium for bie-parasitter og kan også bistå med andre analyser knyttet til parasitter hos disse husdyrene.

Rekvisisjonsskjema for prøver fra bier (varroa- og trakémidd)

 

Prisliste for diagnostiske analyser (alle priser eks MVA):

For hund og katt:

AnalysemetodePris (NOK, eks MVA)
Standardpakke (Sukroseflotasjon/saltflotasjon) for påvisning av isospora/parasitt egg samt IFAT for påvisning av Giardia og Cryptosporidium520
IFAT for påvisning av Giardia og Cryptosporidium204
Baerman test for lungeorm255
Tritrichomonas foetus via PCR836
Direkteutstryk for Tritrichomonas foetus214
Identifikasjon av ukjent parasitt (orm/bendelormledd osv)561
Identifikasjon av ektoparasitt (artsbestemmelse av lus og lopper osv)306

Vi er også behjelpelige med diagnostiske analyser av potensielle parasitter som ikke dekkes av standard analysene våre, dette prises etter avtale med kunde.  

Innsending av prøvemateriale:
Prøver fra kjæledyr, hest og produksjonsdyr: 
Merk:
Det er ikke lenger mulig for privatpersoner å sende inn prøver til oss. Prøvene må rekvireres via veterinær (birøktere kan sende inn prøver direkte).

For å oppnå best resultat og raskt svar bør prøvene sendes senest onsdag. Prøver som sendes senere kan bli liggende i posten over helgen, med påfølgende forringelse av kvaliteten og evt. forsinket prøvesvar.

 Forskningsprosjekter ved Parasittologisk laboratorium

 

Les mer om våre forskningsaktiviteter på sidene til Faggruppe Parasittologi.

Published 19. november 2013 - 14:05 - Updated 15. February 2021 - 13:48