Parasittologi

Parasittologisk laboratorium er kvalitetssikret og, som første laboratorium i Norge, akkreditert for påvisning av Giardia og Cryptosporidium i vann. Laboratoriet har utviklet en intern metode basert på International Standard ISO 15553:2006(E) og US EPA Method 1623, 2001. Metoden brukes til påvisning av parasitter i rentvann (drikkevann, råvann ubehandlet og behandlet, grunnvann, brønnvann, overflatevann som vann fra bekk og elver).

Giardia duodenalis og Cryptosporidium parvum er intestinale encellede parasitter som kan forårsake alvorlig gastroenteritt hos både mennesker og dyr. Begge parasittene er vidt spredt i naturen og har sitt reservoir hos en rekke dyr, mens Cryptosporidium hominis er hovedsakelig humanpatogen.

De spres direkte fekalt-oralt eller gjennom fekal kontaminering av vann og føde. Begge overlever godt i vann og særlig Cryptosporidium er resistent mot klor i de konsentrasjoner som er brukt til behandling av drikkevann og bassengvann.

Oocyster av Cryptosporidium er nesten runde organismer ca 3-5 µm i diameter, mens Giardia cyster er ovale, ca 8-13 µm lange og 7-10 µm bredde.

Kontakt:

Telefon:   Laboratoriet       67 23 09 99

Epost:      parasittologen@nmbu.no

Post:       Parasittologisk laboratorium

              NMBU Veterinærhøgskolen

              Postboks 396 sentrum

              0102 Oslo

Prøver fra kjæledyr, hest og produksjonsdyr: 
Det er ikke lenger mulig for privatpersoner å sende inn prøver til oss. Prøvene må rekvireres via veterinær (birøktere kan sende inn prøver direkte).

Åpningstider: 
Sommer (fom 15. mai) ............................08.00 - 15.00               
Vinter (fom 15. sept.) ..............................08.00 - 15.45
Published 19. november 2013 - 14:05 - Updated 16. juli 2018 - 10:15