Parasittologisk laboratorium

Parasittologisk laboratorium driver diagnostisk virksomhet for interne og eksterne sluttbrukere, og utfører et bredt spekter av analyser for påvisning av parasitter i prøver fra dyr, vann og mat. Vi jobber også med ulike forskningsprosjekter knyttet til ulike parasitter, med spesielt fokus på zoonotiske arter som kan smitte via mat og vann.

Diverse foto med studenter på Waterlab 
hos Realtek.

Samtykke til bruk er innhentet.

Kontaktinformasjon

E-post: parasittologen@nmbu.no

Telefon: 67 23 09 99

Øvrige adresser

Åpningstider

Sommer (f.o.m. 15. mai): 08.00 - 15.00
Vinter (f.o.m. 15. sep.): 08.00 - 15.45

Parasittologisk laboratorium drives av Faggruppe for parasittologi ved Veterinærhøgskolen.

 • Vi analyserer prøver for påvisning av både endo- og ektoparasitter. 

  Gå til Dyresykehusets laboratoriesider.

 • Parasittologisk laboratorium er kvalitetssikret og, som første laboratorium i Norge, akkreditert for påvisning av Giardia og Cryptosporidium i vann. Laboratoriet har utviklet en intern metode basert på International Standard ISO 15553:2006(E). Metoden brukes til påvisning av parasitter i rentvann (drikkevann, råvann ubehandlet og behandlet, grunnvann, brønnvann, overflatevann som vann fra bekk og elver). Mattilsynet har utpekt Parasittologisk laboratorium, NMBU, som nasjonalt referanselaboratorium for Giardia og Cryptosporidium i vann.

  Akkrediteringsdokumentet som viser hvilke metoder de respektive laboratorier er akkreditert for: Akkrediteringsdokument/Accreditation document.

  Ta kontakt med oss på laboratoriet for nærmere informasjon: parasittologen@nmbu.no eller 67 23 09 99.

  Konfidensialitet vil etterkommes innenfor rammen av Offentlighetsloven.

 • Parasittologisk laboratorium utfører analyser av bieprøver for påvisning av yngelmidd/varroamidd (Varroa destructor), trakémidd (Acarapis woodi) og Nosema spp. Vi er referanselaboratorium for bie-parasitter og kan også bistå med andre analyser knyttet til parasitter hos bier.

  Mer info om sertifisert bigård (Mattilsynet)

  Svartid: normalt 2-5 virkedager

  Gå til Dyresykehusets laboratoriesider for rekvisisjonsskjema med mer.

 • Vi utfører analyser av fersk frukt og grønt for påvisning av Cryptosporidium, Cyclospora cyaetanensis, Echinococcus multilocularis og Toxoplasma gondii og andre parasitter. 

  Ta kontakt med oss på laboratoriet for nærmere informasjon eller ved spørsmål om andre analyser: parasittologen@nmbu.no eller 67 23 09 99.

  Konfidensialitet vil etterkommes innenfor rammen av Offentlighetsloven.

 • Post

  • Parasittologi diagnostikk
  • NMBU Veterinærhøgskolen
  • Postboks 5003 
  • 1432 Ås

  Leveringsadresse

  • NMBU Veterinærhøgskolen - Parasittologi diagnostikk
  • Varelevering A
  • Oluf Thesensvei 22
  • 1433 Ås

  Besøksadresse

  • NMBU 
  • Veterinærbygningen - Hippocampus
  • Hovedinngang fra
   Elizabeth Stephansens vei 15
  • 1433 Ås