Kvalifikasjonskrav

  • For å bli tatt opp som ph.d.-kandidat ved NMBU Veterinærhøgskolen må du ha faglig relevant utdanning tilsvarende en femårig norsk høyere utdanning. Du må ha mastergrad av minst 120 studiepoengs omfang eller cand.med.vet.-utdanning eller femårig profesjonsutdanning hvor minst 120 studiepoeng er på masternivå. 
  • For å bli tatt opp på ph.d.-programmet forutsettes det videre at du kan dokumentere full finansiering for hele opptaksperioden.
  • Finansiering kan skje ved tilsetting i stipendiatstilling ved NMBU eller via forskningsmidler fra Norges Forskningsråd, offentlige eller private organisasjoner eller bedrifter. 
Published 19. desember 2016 - 15:21 - Updated 19. desember 2016 - 15:21