Om ph.d.-programmet

Ph.d.-programmet i Veterinærvitenskap er en forskerutdanning som skal utdanne selvstendige forskere på internasjonalt nivå. Ph.d.-programmet skal kvalifisere for forskningsvirksomhet innen veterinærmedisinske fag inkludert dyrevelferd, mattrygghet og helse, samt for annet arbeid hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt relatert til produksjonsdyr, fisk eller selskapsdyr.

Ph.d.-program i Veterinærvitenskap

Her finner du informasjon trinn for trinn om gjennomføring av ph.d.-graden ved NMBU Veterinærhøgskolen.

  • NMBU Veterinærhøgskolen arbeider kontinuerlig med kvaliteten i forskerutdanningen slik at overordnet læringsmål og element som inngår i ph.d.-programmet er oppdaterte og relevante. Arbeidet skal og sikre at programmet har en plass i NMBUs samfunnsoppdrag og at det har relevans for arbeidsmarked og samfunn generelt.

    • Ph.d.-programråd VET gjennomfører en årlig evaluering av ph.d.-programmet i veterinærvitenskap. Evalueringa er basert på tilbakemeldinger fra både ph.d.-kandidatene (via fremdriftsrapport) og veilederne, og diskusjoner i både Ph.d.-programråd VET og Forskningsutvalget ved VET.

      Her finner du ph.d.-programevalueringsrapporter fra de 3 siste årene.

    • I tillegg gjennomføres det periodisk evaluering av ph.d.-programmet hvert 7. til 10. år. Det oppnevnes en egen komité som består av representanter fra eksterne utdanningsinstitusjoner (nasjonale og internasjonale), arbeids- eller samfunnsliv, og studentene for å gjennomføre den periodiske evalueringen, som skal bidra til et helhetlig og eksternt blikk på programmets form og innhold.


Informasjon til veiledere

Lenke til ny side

Informasjon til tredjeopponent

Lenke til ny side

Ledige stipendiatstillinger

Lenke til ny side

Kontakt oss

Marianne Tandberg

Rådgiver

Oliver Li Xingwen

Oliver Li Xingwen

Rådgiver

Arrangementer