Veterinærhøgskolens styre og utvalg

 • Medlemmer av fakultetsstyret ved Veterinærhøgskolen i perioden 01.08.2021 - 31.07.2025. Midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger og studenter er valgt for ett år.

  Finn møter - VET - Fakultetsstyret - Veterinærhøgskolen

  Styret for Veterinærhøgskolen 01.08.2021 - 31.07.2025:

  Eksterne medlemmer:

  Gunnar Dalen

  Organisasjonsdirektør i Tine

  Styreleder

  Kristin Ottesen

  Daglig leder i Havet fiskehelse AS

  Fast medlem

  Finn-Eirik Johansen

  Professor UiO, Institutt for biovitenskap

  Fast medlem

  Hilde Bremnes

  Avdelingsleder i Mattilsynet

  Vara 1

  Ågot Aakra

  Forskningssjef hos SINTEF

  Vara 2

  Fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger:

  Midlertidig ansatte i undervisning- og forskerstillinger:

  Ansatte i tekniske og administrative stillinger:

  Studentrepresentanter:

  Thea Øvregaard

  Student

  Fast medlem

  Hannah Ødven Andersen

  Student

  Vara

  Peter Becskei

  Student

  Fast medlem (Theodor Morten Sundberg overtar fra 01.01.2024)

  Magnus Dypvik

  Student

  Vara (Nicholas Harries overtar fra 01.01.2024)

  Sekretær: Anne Storset, dekan

 • Forskningsutvalget ved Veterinærhøgskolen (FU-VET) er fakultetets strategiske organ innen forskning, og gir råd og innspill til dekan i saker som gjelder forskning, innovasjon, eksternt forskningssamarbeid og forskerutdanning.

  FU-VET består av leder og sekretær, representanter for faste og midlertidige vitenskapelig ansatte tilknyttet fakultetets institutter, i tillegg til representant for ph.d.-kandidatene og teknisk-administrativt ansatte. Leder for FU-VET, er også til enhver tid medlem i det sentrale Forskningsutvalget ved NMBU (FU-NMBU), som er universitets rådgivende forskningspolitiske organ. FU-VET møtes i forkant av alle møter i FU-NMBU og har anledning til å gi innspill til FU-NMBU.

  Se retningslinjer for Forskningsutvalget ved Veterinærhøgskolen for mer informasjon om utvalgets rolle og myndighet.

  Medlemmer av Forskningsutvalget

 • Ph.d.-programråd for Veterinærvitenskap og utvalg for diplomatutdanning (Ph.d.-programråd VET) jobber med å utvikle og styrke kvaliteten på ph.d.-utdanningen både i innhold og organisering ved NMBU Veterinærhøgskolen. Vi ønsker innspill fra veiledere og kandidater på saker som gjelder forskerutdanningen.

  Ph.d.-programråd VETs ansvar og oppgaveområder:

  • Operativt ansvar for innhold og organisering av ph.d.-programmet
  • Heve og styrke kvaliteten på utdanningen
  • Videreutvikle innhold og ph.d.-kurs
  • Behandle opptakssøknader til ph.d.-programmet i Veterinærvitenskap
  • Saksbehandle andre søknader (endringer i veiledergruppen/opplæringsdel/ avtaleperiode og spesialpensum) i ph.d.-utdannelsen
  • Årlig ph.d.-programevaluering
  • Bidra til å sikre at vi er i stand til å utdanne diplomater
  • Vurdering av forskerlinjeprosjekter i veterinærutdanningen
  • Gi råd til dekan i saker som gjelder diplomat- og forskerutdanningen

  Hvordan melde inn saker:

  Saker meldes inn til programrådets leder, ph.d.-rådgiverne på fakultetet eller representantene på instituttene. Send gjerne e-post til phd.radgiver.vet@nmbu.no

  Ph.d.-programråd VET har 7 møter i året. Møtedatoer (2024) og frister for å melde inn saker er:

  Møte (Vår)Frist (Vår)Møte (Høst)Frist (Høst)
  29. januar1. januarMøtedato kommer15. august
  21. mars1. marsMøtedato kommer 1. oktober
  31. mai1. maiMøtedato kommer 1. desember
  27. juni1. juni

  Siden programrådet vurderer opptakssøknader til ph.d.-programmet i Veterinærvitenskap gjelder disse fristene også som frister for innsendelse av opptakssøknader til ph.d.-programmet.

  Medlemmer i Ph.d.-programråd VET

  SammensetningRepresentantVara
  LederAndrew Michael JanczakMarina Aspholm (Nestleder)
  SekretærOliver Li XingwenMarianne Tandberg
  Fra PrePatKarin ZimmerFrode Lingaas
  Fra SportFaMedHeidi Sjetne LundIngunn Risnes Hellings
  Fra ProdMedCamilla KiellandRandi Oppermann Moe
  Fra ParaFagMarina Aspholm (Nestleder)Marit Jørgensen Bakke
  Ph.d.-kandidat 1Anna Bergfeldt Thea Hjemsæter
  Ph.d.-kandidat 2 Airina Kallmyr-Mack Nanna Kristine Ringstad
  DiplomatkandidatMaria ThorellMarit Gaastra Maaland
  StudentThea JacobsenAndreas Sedin
 • Studieutvalget ved Veterinærhøgskolen (VET-SU) er fakultetets strategiske organ innenfor utdanning. Utvalget skal gi råd og strategiske innspill til dekan i saker som gjelder utdanning.

  Møtereferater

  Medlemmer av Studieutvalget

  Frida Frigstad Aggvin

  Student

  Studentrepresentant 1

  Ida Marie Hennø

  Student

  Studentrepresentant 2

  Jenny Elise Skogsrød

  Student

  VARA
  Studentrepresentant

  Observatør: Leder for Seksjon for studie og forskning