Veterinærvitenskap

Ph.d. Veterinærvitenskap

Doktorgrad (Ph.d.) 3 år

Veterinærvitenskap

Foto
Håkon Sparre

Ph.d.-programmet i Veterinærvitenskap ved NMBU Veterinærhøgskolen (VET).

Oppstart
Løpende
Se mer
PhD contact
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

 

 

Ph.d.-programmet er normert til tre års fulltidsstudier, fordelt på minimum 30 studiepoeng med doktorgradsutdanning og minst 2,5 år med forskningsarbeid. Noen har fire års ansettelse, noe som gir utvidet tid til forskningsdelen eller mulighet for annet faglig arbeid ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Hva blir du?

Ph.d.-programmet i Veterinærvitenskap er en forskerutdanning som skal utdanne selvstendige forskere på internasjonalt nivå.

Ph.d.-programmet skal kvalifisere for forskningsvirksomhet innen veterinærmedisinske fag inkludert dyrevelferd, mattrygghet og helse, samt for annet arbeid hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt relatert til produksjonsdyr, fisk eller selskapsdyr. 

Hva lærer du?

Ph.d.-kandidaten gjennomfører en utdanning som gir en dypere kompetanse med grunnlag i en relevant masterutdanning eller profesjonsutdanning.

Ph.d.-kandidaten gjør et selvstendig forskningsarbeid som leder til en vitenskapelig avhandling på høyt faglig nivå. Vedkommende skal lære seg kritisk tenkning, formidling av kunnskap og faglig samarbeid.

Å være doktorgradskandidat ved NMBU Veterinærhøgskolen har vært en spennende utfordring. Jeg har fått god veiledning samt frihet til å utvikle mine egne forskningsinteresser.

Karina Gajardo, tidligere ph.d.-kandidat ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Oppbygging