Kjemi

Kjemi

Master (toårig) Heltid

Ved NMBU får du mye tid i laboratoriet og tett oppfølging fra veilederen din.

Foto
NMBU

Vil du være med og løse miljøproblemer eller utvikle nye medisiner og materialer? Ved NMBU er vi i forskningsfronten på miljøkjemi og naturstoffkjemi.

Opptakskrav

Bachelorgrad, se detaljerte opptakskrav.

Søknadsfrist

15. april

Oppstart
Høst 2020
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

Som masterstudent i kjemi ved NMBU får du mye tid i laboratoriet og tett oppfølging fra veilederen din. Masteroppgaven din skriver du innen et område som du velger selv. Avhengig av hvilket fagområde som blir ramme for masteroppgaven din, velger du emner innen organisk-analytisk kjemi, uorganisk-analytisk kjemi, naturstoff-, radio- eller miljøkjemi.  

Ved NMBU har vi verdensledende forskere og anerkjente fagmiljøer innen miljøkjemi og naturstoffkjemi. Det betyr at vi har flere spennende og internasjonale forskningsprosjekter ved fakultetet som masterstudentene våre kan være involvert i.  

Du har også muligheten til å ta et semester på Svalbard. Vårsemesteret i det første studieåret kan du studere arktisk rettede kjemiemner ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). 

Hva blir du?

Kjemikunnskap gjør deg i stand til å bidra til å løse miljøproblemer, og være med på å utvikle nye materialer og medisiner.  

Med mastergrad i kjemi kan du jobbe i kjemisk eller farmasøytisk industri, ved kjemiske laboratorier, eller innen forskning. Du kan også jobbe i prosess-, mat- eller oljeindustrien, som faglig rådgiver i offentlig forvaltning og tilsyn, eller som lærer.  

Tar du pedagogisk tilleggsutdanning, kan du bli lektor og undervise i videregående skole. 

Mastergraden kan også kvalifisere til doktorgradsstudier (forskerutdanning).  

Hva lærer du?

Studentene våre tar som oftest fag innen enten miljø/uorganisk kjemi, eller organisk kjemi/naturstoff, men de kan også ta en kombinasjon. 

  • I miljøkjemi lærer du å vurdere konsekvenser av miljøgifter ved hjelp av grunnleggende kunnskaper om forurensning. Du studerer forurensningskilder og effekter av forurensning med avanserte metoder i felt og på lab.  
  • I naturstoffkjemi arbeider du med forbindelser med biologisk aktivitet, og lærer hvordan disse kan syntetiseres eller isoleres. Du benytter avansert vitenskapelig utstyr til analyser av ulike prøver og lærer hvordan og hvorfor forbindelser har biologisk aktivitet. 

Ved NMBU er vi opptatt av å skape inkluderende læringsmiljøer og gode faglig hjem for våre studenter. Les mer om NMBUs læringsfilosofi.  

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. UKA arrangeres neste gang i 2020.

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Detaljerte opptakskrav

Bachelorgrad i kjemi eller tilsvarende, med fordypning (80 stp.) i kjemi.

Studenter med kun emnegruppe i kjemi (60 stp.) er kvalifisert, dersom resten av kjemifordypningen tas i mastergraden.

Det kreves karakter C eller bedre i snitt på bachelorgraden.

For bachelorutdanninger med mye praksis kan det kreves karakter B eller bedre i snitt for å komme inn.

Jeg jobber innen utviklings- og investeringsprosjekter med alt fra forskning på gjenvinning av fosfor til utbygging av nye prosessanlegg. På NMBU fikk jeg en tverrfaglig utdanning med hovedfokus på kjemi som forberedte meg godt til arbeidslivet.

Hans Emil Glestad, ingeniør kjemi hos Hias IKS

Oppbygging

Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2020.

Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Masteroppgave 60 Velg en mastervariant