Kjemi

Kjemi

Master (toårig) Heltid

Studiet kan innebære spennende ekskursjoner, også til arktiske strøk.

Foto
Roland Kallenborn

NMBU er helt i front innen forskning på miljøkjemi og naturstoffkjemi. Med kjemikunnskap kan du bidra til å løse miljøproblemer, og være med på å utvikle nye materialer og medisiner. Kjemi er også en sentral del av produktkontroll og analyse.

Opptakskrav

Bachelorgrad, se detaljerte opptakskrav.

Søknadsfrist

1. juni

Oppstart
Høst 2020
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

Oppbygging av studiet: Alle gjennomfører en masteroppgave på 60 stp. (anbefales) eller 30 stp.

Avhengig av fagområde for masteroppgaven, velger du emner innen organisk-analytisk kjemi, uorganisk-analytisk kjemi, naturstoff-, radio- eller miljøkjemi. Minimum 30 stp. av masteremnene må være innen kjemi.

Er du interessert i et semester på Svalbard? Vårsemesteret første studieår kan du følge arktisk rettede kjemiemner ved Universitetsenteret på Svalbard (UNIS).

Hva blir du?

Du kan arbeide i kjemisk eller farmasøytisk industri, ved kjemiske laboratorier, eller innen forskning.

Du kan også jobbe i prosess- , mat- eller oljeindustrien, som faglig rådgiver i forvaltning og tilsyn, eller som lærer.

Graden kan kvalifisere til ph.d.-studier (forskerutdanning). Med pedagogisk tilleggsutdanning kan du bli lektor.

Hva lærer du?

I Miljøkjemi lærer du å vurdere konsekvenser av miljøgifter ved hjelp av grunnleggende kunnskaper om forurensning. Du studerer også forurensningskilder og effekter av forurensning med avanserte metoder i felt og på lab.

I Naturstoffkjemi arbeider du med forbindelser med biologisk aktivitet, og lærer hvordan disse kan syntetiseres eller isoleres. Du benytter avansert vitenskapelig utstyr til analyser av ulike prøver, og lærer hvordan og hvorfor forbindelser har biologisk aktivitet.

Livet som student

Storplenen ved NMBU en flott høstdag.

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. UKA arrangeres neste gang i 2020.

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Verden venter. NMBU har mange utvekslingsmuligheter.

Foto
Shutterstock

Detaljerte opptakskrav

Bachelorgrad i kjemi eller tilsvarende, med fordypning (80 stp.) i kjemi.

Studenter med kun emnegruppe i kjemi (60 stp.) er kvalifisert, dersom resten av kjemifordypningen tas i mastergraden.

Det kreves karakter C eller bedre i snitt på bachelorgraden.

For bachelorutdanninger med mye praksis kan det kreves karakter B eller bedre i snitt for å komme inn.

Jeg jobber innen utviklings- og investeringsprosjekter med alt fra forskning på gjenvinning av fosfor til utbygging av nye prosessanlegg. På NMBU fikk jeg en tverrfaglig utdanning med hovedfokus på kjemi som forberedte meg godt til arbeidslivet.

Hans Emil Glestad, ingeniør kjemi hos Hias IKS

Studiets oppbygging

Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2020.

Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Masteroppgave 60 Minst en av