Kjemi

Kjemi

Master (toårig) Heltid

Ved NMBU får du mye tid i laboratoriet og tett oppfølging fra veilederen din.

Foto
Benjamin A. Ward

Vil du spisse kjemikunnskapen din mot for eksempel miljøvern eller medisinsk forskning? Med en master i kjemi blir veien til drømmejobben enda kortere.

Opptakskrav

Bachelorgrad, se detaljerte opptakskrav.

Søknadsfrist 

15. april

Oppstart
Høst
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

Som masterstudent i kjemi ved NMBU jobber du tett på Norges aller ypperste forskere innen ditt felt. Du får tett oppfølging og bruker mye av tiden på praktisk jobbing i laboratoriet og spennende forskningsprosjekter. 

Masteroppgaven skriver du innenfor et valgfritt område, der du kan velge blant emner i organisk-analytisk kjemi, uorganisk-analytisk kjemi, naturstoff-, radio- eller miljøkjemi.   

Vi har også et samarbeid med Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), der du kan velge å tilbringe det første vårsemesteret ditt – med nordlys og isbjørner som en del av studiehverdagen! 

Hva blir du?

Med en mastergrad i kjemi lærer du å løse flere arbeidsoppgaver innenfor ditt spesialområde, noe som åpner opp flere karriereveier. Masteren gjør deg samtidig bedre kvalifisert for mer selvstendige stillinger, og dermed også mer attraktiv på arbeidsmarkedet. 

Som kjemiker med mastergrad kan du jobbe med alt fra energi og forsvar til helse og mat, og være med på å utvikle nye materialer eller løse miljøproblemer. De tidligere studentene våre jobber i dag i industrien, konsulentselskaper, offentlig sektor, på laboratorier og ved forskningssentre.  

Mastergraden kan også kvalifisere til doktorgradsstudier (forskerutdanning)

Les karriereintervjuer med tidligere studenter.

Hva lærer du?

På denne masteren studerer du side om side med noen av landets dyktigste kjemiforskere.  Slik får du  et direkte innblikk i den aller fremste forskningen på feltet underveis på studiet. 

De fleste studentene våre velger som regel fag innen enten miljø/uorganisk kjemi eller i naturstoff/organisk kjemi, men du kan selvfølgelig også velge en kombinasjon.  

  • I miljøkjemi (uorganisk kjemi) lærer du deg å måle konsekvensene av ulike miljøgifter og å studere forurensningskilder ved hjelp av avanserte metoder – både i felt og på laboratoriet.   
  • I naturstoffkjemi (organisk kjemi) lærer du blant annet hvordan forbindelser med biologisk aktivitet kan syntetiseres eller isoleres. Du lærer deg også å bruke vitenskapelig utstyr til analyser av ulike prøver – og lærer deg hvordan og hvorfor forbindelser har biologisk aktivitet. 

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Detaljerte opptakskrav

Bachelorgrad i kjemi eller tilsvarende, med fordypning (80 stp.) i kjemi.

Studenter med kun emnegruppe i kjemi (60 stp.) er kvalifisert, dersom resten av kjemifordypningen tas i mastergraden.

Det kreves karakter C eller bedre i snitt på bachelorgraden.

For bachelorutdanninger med mye praksis kan det kreves karakter B eller bedre i snitt for å komme inn.

KBMs fokus på praktisk laboratoriearbeid igjennom studiet har hjulpet med å gjøre overgangen mellom studie og jobb enklere.

Gard Østbø, Laboratorieingeniør ved rettstoksikologi på Oslo Universitetssykehus.

Oppbygging