Master / Husdyrvitenskap

Master / Husdyrvitenskap

Det stilles store krav til lønnsom produksjon av god og sikker mat, og til dyrevelferd. Økende press på verdens matressurser gjør et bærekraftig og miljøvennlig husdyrhold stadig viktigere.

Varighet: 2 år heltid
Start: Høst 2019
Stipendiat Bente Aspeholen Åby på IHA gjør sin doktorgrad på ulike egenskaper hos ammekyr.

Stipendiat Bente Aspeholen Åby på IHA gjør sin doktorgrad på ulike egenskaper hos ammekyr.

Foto
Håkon Sparre, NMBU
Hva blir du?
En mastergrad i husdyrvitenskap kvalifiserer til rådgivende stillinger innen landbruksorganisasjoner, private næringsvirksomheter og offentlig forvaltning. Studiet gir gode jobb og karrieremuligheter. Med praktisk-pedagogisk utdanning i tillegg kan du bli lærer. Graden kan også kvalifisere til videre ph.d.-studier.
Hva lærer du?

Gjennom studiet lærer du hvordan systematisk husdyravl gir høytproduserende, friske og fruktbare dyr. Du lærer også hvordan husdyra kan fôres slik at produktivitet, næringsbehov, helse og miljø ivaretas, samtidig som husdyrproduktene tilfredsstiller morgendagens krav til kvalitet og sikkerhet. Studiet gir deg også kunnskap om hvordan husdyras atferd og krav til omgivelser benyttes for å skape god dyrevelferd.

Kort om studiet

Mastergraden i husdyrvitenskap er et toårig studium med muligheter for fordypning innen en av de fem studieretningene avl og genetikk, molekylærgenetikk, ernæring, etologi eller sports- og familiedyr. Studiet avsluttes med en masteroppgave.

 

Daniel Nøkland, masterstudent i husdyrvitenskap med på å utvikle dyefôr med bærekraftige ingredienser

Eksempelplaner
VedleggStørrelse
PDF icon m-hv_2019.pdf153.72 KB