Husdyrvitenskap

Husdyrvitenskap

Master (toårig) Heltid

Bente Aspeholen Åby på IHA gjorde sin doktorgrad på ulike egenskaper hos ammekyr.

Foto
Håkon Sparre, NMBU

Det stilles store krav til lønnsom produksjon av god og sikker mat, og til dyrevelferd. Økende press på verdens matressurser gjør et bærekraftig og miljøvennlig husdyrhold stadig viktigere.

Opptakskrav

Bachelorgrad i husdyrvitenskap

Søknadsfrist

15. april

Oppstart
Høst 2022
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

Mastergraden i husdyrvitenskap er et toårig studium med muligheter for fordypning innen avl og genetikk, ernæring eller etologi. Studiet avsluttes med en masteroppgave.

Hva blir du?

En mastergrad i husdyrvitenskap kvalifiserer til rådgivende stillinger innen landbruksorganisasjoner, private næringsvirksomheter og offentlig forvaltning. Studiet gir gode jobb og karrieremuligheter. Med praktisk-pedagogisk utdanning i tillegg kan du bli lærer. Graden kan også kvalifisere til videre ph.d.-studier.

Yrkeseksempler på hvilke jobber masterstudenter har gått rett inn i:

Hva lærer du?

Gjennom studiet lærer du hvordan systematisk husdyravl gir høytproduserende, friske og fruktbare dyr. Du lærer også hvordan husdyra kan fôres slik at produktivitet, næringsbehov, helse og miljø ivaretas, samtidig som husdyrproduktene tilfredsstiller morgendagens krav til kvalitet og sikkerhet. Studiet gir deg også kunnskap om hvordan husdyras atferd og krav til omgivelser benyttes for å skape god dyrevelferd.

Detaljert studieplan for master i husdyrvitenskap finnes her

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

Å opparbeide seg internasjonal erfaring og nettverk er viktig, og BIOVIT oppfordrer alle husdyrvitenskapstudenter til å ta et semester i utlandet. Husdyrvitenskap har aldri vært viktigere internasjonalt, og det er viktig at studenter opparbeider seg internasjonal kompetanse.

BIOVIT tilbyr utvekslingsmuligheter ved universiteter av svært god kvalitet, der man kan få påfyll og andre perspektiver innen eget fagfelt. På utveksling kan du møte fagfolk med visjoner og tanker som er annerledes enn de du kjenner til fra før, og som kanskje kan inspirere deg til videre retning i studier eller arbeidsliv.  Du får anledning til å opparbeide deg verdifull språkkompetanse, lokalforståelse og bygge nettverk som kan gagne deg senere i karrieren.

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Detaljerte opptakskrav

Bachelorgrad i husdyrvitenskap eller tilsvarende utdanning. Søkeren bør ha basiskunnskaper i matematikk (tilsvarer R1 fra videregående), statistikk, kjemi, genetikk/avl, ernæring, etologi og fysiologi fra høyere utdanning. Det kreves karakter C eller bedre i snitt på bachelorgraden.

Jeg har vært engasjert i relasjonen hund-menneske, og har jobbet med hundetrening i snart 15 år. Er også programleder i Superhundene på NRK.

Maren Teien Rørvik, har bachelor i biologi og master i husdyrvitenskap.

Oppbygging

Mastergraden er på 120 stp.  

I graden er det krav til 50 studiepoeng husdyrfag i tillegg til masteroppgaven. Minimum 35 stp skal være på  300-nivå. 25 studiepoeng av disse skal være innen studieretningens fagområde. De resterende emnene er valgfrie.

Masteroppgaven kan være på 30 eller 60 stp. Det er stor valgfrihet og du kan forme ditt eget studium og kombinere emner fra flere studieprogram og studieretninger.  

Detaljert studieplan for master i husdyrvitenskap finnes her.

 

Kirsti Winnberg, tidligere masterstudent i husdyrvitenskap.

 

Daniel Nøkland, masterstudent i husdyrvitenskap med på å utvikle dyefôr med bærekraftige ingredienser