Husdyrvitenskap - master

Husdyrvitenskap - master

Det stilles store krav til lønnsom produksjon av god og sikker mat, og til dyrevelferd. Økende press på verdens matressurser gjør et bærekraftig og miljøvennlig husdyrhold stadig viktigere.

Varighet: 2 år heltid
Start: Høst 2019
Stipendiat Bente Aspeholen Åby på IHA gjør sin doktorgrad på ulike egenskaper hos ammekyr.

Stipendiat Bente Aspeholen Åby på IHA gjør sin doktorgrad på ulike egenskaper hos ammekyr.

Foto
Håkon Sparre, NMBU
Hva blir jeg?
En mastergrad i husdyrvitenskap kvalifiserer til rådgivende stillinger innen landbruksorganisasjoner, private næringsvirksomheter og offentlig forvaltning. Studiet gir gode jobb og karrieremuligheter. Med praktisk-pedagogisk utdanning i tillegg kan du bli lærer. Graden kan også kvalifisere til videre ph.d.-studier.
Hva lærer jeg?

Gjennom studiet lærer du hvordan systematisk husdyravl gir høytproduserende, friske og fruktbare dyr. Du lærer også hvordan husdyra kan fôres slik at produktivitet, næringsbehov, helse og miljø ivaretas, samtidig som husdyrproduktene tilfredsstiller morgendagens krav til kvalitet og sikkerhet. Studiet gir deg også kunnskap om hvordan husdyras atferd og krav til omgivelser benyttes for å skape god dyrevelferd.

Kort om studiet

Mastergraden i husdyrvitenskap er et toårig studium med muligheter for fordypning innen en av de fem studieretningene avl og genetikk, molekylærgenetikk, ernæring, etologi eller sports- og familiedyr. Studiet avsluttes med en masteroppgave.

 

Daniel Nøkland, masterstudent i husdyrvitenskap med på å utvikle dyefôr med bærekraftige ingredienser

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 
Eksempelplaner
VedleggStørrelse
PDF icon m-hv_2019.pdf153.72 KB
Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2019.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Kraftfôr 5
Grovfôr 5
Drøvtyggerfysiologi/-ernæring og fôrmiddelvurdering 10
Studieretning: Husdyretologi
Emne Sp
Etologiske forskningsmetoder 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Molekylærgenetikk
Emne Sp
Molekylær genomanalyse 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Husdyrernæring
Emne Sp
Fôrteknologi 10 Valgfritt

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Produksjon på gris og fjørfe 10
Anvendt husdyravl i store og små populasjoner 10
Kjøtt- og melkeproduksjon på storfe 10
Småfe: avl, ernæring og etologi 5
Beiteøkologi og beitebruk 5
Studieretning: Molekylærgenetikk
Emne Sp
Statistisk genomforskning 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Husdyravl og genetikk
Emne Sp
Avlsplanlegging 10 Obligatorisk emne
Innavl, slektskap og optimale genetiske bidrag 10 Valgfritt
Statistisk genomforskning 10 Valgfritt
Anvendt husdyravl i store og små populasjoner 10 Valgfritt
Studieretning: Husdyrernæring
Emne Sp
Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til drøvtyggere 15 Valgfritt
Studieretning: Husdyretologi
Emne Sp
Stressbiologi og dyrevelferd 10 Valgfritt
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Akademisk skriving 5
Forsøksplanlegging og variansanalyse 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Husdyravl og genetikk
Emne Sp
Avlsverdiberegning 10 Obligatorisk emne
Biologiske aspekter i husdyravlen 5 Valgfritt
Studieretning: Husdyrernæring
Emne Sp
Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til enmagede dyr 10 Valgfritt

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Masteroppgave 30 Velg en mastervariant