Husdyrvitenskap

Husdyrvitenskap

Master (toårig) Heltid

Stipendiat Bente Aspeholen Åby på IHA gjør sin doktorgrad på ulike egenskaper hos ammekyr.

Foto
Håkon Sparre, NMBU

Det stilles store krav til lønnsom produksjon av god og sikker mat, og til dyrevelferd. Økende press på verdens matressurser gjør et bærekraftig og miljøvennlig husdyrhold stadig viktigere.

Opptakskrav

Bachelorgrad i husdyrvitenskap

Søknadsfrist

15. april

Oppstart
Høst 2021
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

Mastergraden i husdyrvitenskap er et toårig studium med muligheter for fordypning innen en av de fem studieretningene avl og genetikk, molekylærgenetikk, ernæring, etologi eller sports- og familiedyr. Studiet avsluttes med en masteroppgave.

Hva blir du?

En mastergrad i husdyrvitenskap kvalifiserer til rådgivende stillinger innen landbruksorganisasjoner, private næringsvirksomheter og offentlig forvaltning. Studiet gir gode jobb og karrieremuligheter. Med praktisk-pedagogisk utdanning i tillegg kan du bli lærer. Graden kan også kvalifisere til videre ph.d.-studier.

Yrkeseksempler på hvilke jobber masterstudenter har gått rett inn i:

Hva lærer du?

Gjennom studiet lærer du hvordan systematisk husdyravl gir høytproduserende, friske og fruktbare dyr. Du lærer også hvordan husdyra kan fôres slik at produktivitet, næringsbehov, helse og miljø ivaretas, samtidig som husdyrproduktene tilfredsstiller morgendagens krav til kvalitet og sikkerhet. Studiet gir deg også kunnskap om hvordan husdyras atferd og krav til omgivelser benyttes for å skape god dyrevelferd.

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. UKA arrangeres neste gang i 2020.

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Detaljerte opptakskrav

Bachelorgrad i husdyrvitenskap og hestefag kan kvalifisere for opptak. Søkere med annen biologisk bachelorgrad vurderes individuelt. Det kreves karakter C eller bedre i snitt på bachelorgraden.

Jeg har vært engasjert i relasjonen hund-menneske, og har jobbet med hundetrening i snart 15 år. Er også programleder i Superhundene på NRK.

Maren Teien Rørvik, har bachelor i biologi og master i husdyrvitenskap - studieretning Sports og familiedyr.

Oppbygging

 

Daniel Nøkland, masterstudent i husdyrvitenskap med på å utvikle dyefôr med bærekraftige ingredienser

Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2020.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Husdyretologi
Emne Sp
Etologiske forskningsmetoder 10 Obligatorisk emne
Besetningsstyring 10 Valgfritt
Studieretning: Molekylærgenetikk
Emne Sp
Molekylær genomanalyse 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Husdyrernæring
Emne Sp
Fôrteknologi 10 Valgfritt

Semester: vår

Studieretning: Molekylærgenetikk
Emne Sp
Statistisk genomforskning 10 Obligatorisk emne
Molekylærgenetikk i eukaryoter 5 Valgfritt
Studieretning: Husdyravl og genetikk
Emne Sp
Avlsplanlegging 10 Obligatorisk emne
Innavl, slektskap og optimale genetiske bidrag 10 Valgfritt
Statistisk genomforskning 10 Valgfritt
Studieretning: Husdyrernæring
Emne Sp
Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til drøvtyggere 15 Valgfritt
Fôring, sjukdom og produksjonssvikt hos storfe 5 Valgfritt
Studieretning: Husdyretologi
Emne Sp
Stressbiologi og dyrevelferd 10 Valgfritt
Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Produksjon på gris og fjørfe 10 Valgfritt
Bærekraftig melk og kjøttproduksjon på storfe 10 Valgfritt
Småfe: avl, ernæring og etologi 5 Valgfritt
Beiteøkologi og beitebruk 5 Valgfritt
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Forsøksplanlegging og variansanalyse 5 Obligatorisk emne
Akademisk skriving 5 Valgfritt
Studieretning: Husdyravl og genetikk
Emne Sp
Genom- og stamtavle-basert prediksjon av genetisk verdi 10 Obligatorisk emne
Biologiske aspekter i husdyravlen 5 Valgfritt
Studieretning: Husdyrernæring
Emne Sp
Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til enmagede dyr 10 Valgfritt
Eksperimentell dyreernæring og fysiologi 10 Valgfritt
Studieretning: Husdyretologi
Emne Sp
Internship husdyrvitenskap 10 Valgfritt

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Masteroppgave 30 Velg en mastervariant