Entreprenørskap og innovasjon - master

Entreprenørskap og innovasjon - master

Ønsker du unik kompetanse som er populær hos Start-ups eller bedrifter som jobber med innovasjon, endringsprosesser og forretningsutvikling i en digital verden under konstant endring? Da er dette studiet noe for deg!

Varighet: 2 år heltid
Start: Høst 2019
Innovative studenter i aksjon

Innovative studenter i aksjon

Foto
Håkon Sparre, NMBU
Hva blir jeg?
Bedrifter etterspør kompetanse og talenter som kan utvikle og drive innovasjonsprosesser. Studiet tilbyr to studieretninger: Forretningsutvikling og Digital forretningstransformasjon. Ved å velge Forretningsutvikling kan du bli gründer eller jobbe med innovasjon og forretningsutvikling i etablerte bedrifter. Ved å velge Digital forretningstransformasjon vil du arbeide med utvikling av digitale endringsprosesser i organisasjoner.
Hva lærer jeg?

Forretningsutvikling: Du får verktøyene til å gjennomføre vellykkede kommersialiseringsprosesser eller starte egen virksomhet. Du lærer entreprenørskap og innovasjon i praksis, og det fokuseres på innovasjons- og entreprenørskapsmetoder, markedsforståelse og økonomi.

Digital forretningstransformasjon: Du vil drive digitale innovasjonsprosjekter hvor Big Data står sentralt. Studiet forener innovasjon, prosjektledelse, informatikk og datavitenskap.

Kort om studiet

Du bruker aktivt din egen bakgrunn fra studier og arbeid gjennom hele studiet. Store deler av studiet er prosjektbasert hvor du jobber i tverrfaglige team i nært samarbeid med eksterne aktører i næringslivet. Studentene er selv aktivt med på å utvikle undervisningen. Studiet gir deg en mulighet til å bygge opp et nettverk og skape din egen karriere innen nyskapingsmiljøer i Norge og internasjonalt. I løpet av studiet bygger du nettverk både i Norge og utlandet gjennom blant annet bedriftsbesøk, prosjekter og internships. Studentene på Forretningsutvikling får internasjonal erfaring gjennom opphold ved Gründerskolen i USA, og på Digital Forretningsutvikling er det mulig å reise på utvekslingsopphold 3. semester. Alle studentene på masterprogrammet kan også velge å ha et internship i en valgfri bedrift.

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling?