Master / Entreprenørskap og innovasjon

Master / Entreprenørskap og innovasjon

Ønsker du unik kompetanse som er populær hos Start-ups eller bedrifter som jobber med innovasjon, endringsprosesser og forretningsutvikling i en digital verden under konstant endring? Da er dette studiet noe for deg!

Varighet: 2 år heltid
Start: Høst 2018
Innovative studenter i aksjon

Innovative studenter i aksjon

Foto
Håkon Sparre, NMBU
Hva blir du?
Små og store bedrifter som jobber med innovasjon og endringsprosesser etterspør kompetanse og talenter som kan utvikle og drive innovasjonsprosesser i en digital verden. Studiet tilbyr to ulike retninger: Forretningsutvikling og Digital forretningstransformasjon. Du velger den studieretningen som passer deg. Forretningsutvikling gjennom å skape noe helt nytt. Digitalisering utvikler digitale endringsprosesser i organisasjoner.
Hva lærer du?

Forretningsutvikling: Du kan bli gründer eller jobbe med innovasjon og forretningsutvikling i bedrifter. Lær entreprenørskap og innovasjon i praksis. Denne studieretningen fokuserer på innovasjons- og entreprenørskapsmetoder, markedsforståelse og økonomi.

Digital forretningstransformasjon: Du vil drive digitale prosjekter hvor Big Data står sentralt. Studiet forener innovasjon, prosjektledelse, informatikk og datavitenskap. Forkunnskaper og interesser vektlegges da studiet er praktisk rettet.

Kort om studiet

Du bruker aktivt din egen bakgrunn gjennom hele studiet. Store deler av studiet er prosjektbasert hvor du jobber i tverrfaglige team i nært samarbeid med eksterne aktører i næringslivet. Studentene er selv aktivt med på å utvikle undervisningen. Studiet gir deg en mulighet til å bygge opp et nettverk og skape din egen karriere innen nyskapingsmiljøer i Norge og internasjonalt. I løpet av studiet bygger du nettverk både i Norge og utlandet gjennom blant annet bedriftsbesøk, prosjekter og internships. Få internasjonal erfaring gjennom opphold ved Gründerskolen i USA og andre verdensledende innovasjonsmiljøer.