Master / Entreprenørskap og innovasjon

Master / Entreprenørskap og innovasjon

Ønsker du kompetanse som er populær hos bedrifter i en oppstartsfase og hos bedrifter som jobber med innovasjon og forretningsutvikling? Investorer, konsulentselskaper og forskningsparker som jobber med kommersialisering etterspør denne kompetansen.

Varighet: 2 år heltid
Start: Høst 2017
Innovative studenter i aksjon

Innovative studenter i aksjon

Foto
Håkon Sparre, NMBU
Hva blir du?
Du får verktøyet til å gjennomføre vellykkede kommersialiseringsprosesser eller starte egen virksomhet. Utvikling av forretningsmodeller er et av hovedelementene i studiet. Du får kunnskaper om regnskap og bedriftsøkonomi, markedsføring og prosjektanalyse. Videre er kunnskap om innovasjonsprosesser, bedriftsetablering og kommersialisering av teknologi sentralt i studiet.
Hva lærer du?

Studiet er en breddemaster, og du bruker aktivt din egen bakgrunn i arbeidet med prosjektoppgaver. Det blir tatt hensyn til forkunnskaper og interesseområder. Store deler av studiet er prosjektbasert. Du jobber i tverrfaglige team og med ulike forsknings- og utviklingsmiljøer.

Studentene er selv aktivt med på å utvikle undervisningen. Studiet gir deg en mulighet til å bygge opp et nettverk innen nyskapingsmiljøer i Norge og internasjonalt.

Kort om studiet

Et sentralt emne er entreprenørskap i praksis, som fokuserer på nettverksbygging og kontakt med bedrifter og forskningsinstitusjoner. For øvrig inngår nyskapning, økonomistyring, industrielle rettigheter, strategi- og næringsutvikling. Det andre semesteret består av et opphold på Gründerskolen. Under oppholdet på Gründerskolen skal du jobbe i en lokal oppstartsbedrift, samtidig som du tar kurs på kveldstid ved et lokalt universitet. Gjennom oppholdet på ”Gründerskolen” får du innblikk i internasjonale innovasjonsmiljøer, erfaring fra en oppstartsbedrift, og du får et internasjonalt nettverk. Gjennom studiet er det også muligheter for et Internship. Studiet avsluttes med en masteroppgave på 30 stp., der du fordyper deg på et fagfelt du har spesiell interesse for.