Spørsmål og svar om søknadsprosessen til masterprogram ved Handelshøyskolen

Av Studieveileder Handelshøyskolen

Få svar på dine spørsmål
Foto: Shutterstock

På denne siden finner du svar på ofte stilte spørsmål om søknadsprosessen til masterprogram ved NMBU Handelshøyskolen.

Hvordan søker jeg opptak til masterprogram ved Handelshøyskolen?

Svar: Du søker opptak via Søknadsweb ved NMBU innen søknadsfristen 15. april.
Her finner du nærmere informasjon om hvordan du søker opptak til toårig master og høyere årstrinn ved NMBU.

Skal jeg søke opptak til spesialisering på masterprogrammet nå?

Svar: Til de fleste masterprogrammene ved Handelshøyskolen, skal du ikke velge spesialisering når du søker opptak. Du velger spesialiseringene etter at du har fått opptak, og før du skal melde deg opp til emner på høsten. Ved studiestart vil vi arrangere informasjonsmøter om de ulike spesialiseringsretningene, slik at du har mer informasjon før valget skal tas.

Hva trenger jeg å legge ved av dokumentasjon til mastersøknaden?

Under "Eksterne resultater" i Søknadsweb kan du se om NMBU kan få tilgang til dine eksamensresultater. Dersom NMBU ikke har tilgang, må du laste opp dokumentasjon i hht Dokumentasjonskrav for opptak til NMBU. 

Merk at studieprogrammene master i entreprenørskap og innovasjon og master i bioøkonomi, biobasert verdiskaping og forretningsutvikling, i tillegg krever motivasjonsbrev som lastes opp i SøknadswebVi anbefaler at motivasjonsbrevet er på ca. en side. Her kan du trekke frem erfaringer og kompetanse du har, samt din personlige motivasjon (eksempelvis arbeidserfaring, frivillig arbeid, interesser o.l.). I tillegg bør du få frem din motivasjon for å søke studieprogrammet, og hva du kan bidra med av erfaring, kompetanse og personlige egenskaper som er relevant for studiet. Skriv gjerne også noen ord om hvordan du tenker å bruke utdanningen videre i jobb/karriere. Motivasjonsbrevet er utgangspunktet for videre utvelgelse og invitasjon til et kandidatintervju.

Hvorfor kandidatintervju og hva går det ut på?

Svar: Kandidatintervjuet er et viktig opptakskriterium for master i bioøkonomi, biobasert verdiskaping og forretningsutvikling og master i entreprenørskap og innovasjon, hvor vi tar utgangspunkt i motivasjonsbrevet til søkeren. Vi er innom både faglig bakgrunn, personlighet og samarbeidsmiljø når vi skal sette sammen en tverrfaglig gruppe. 

Må jeg ha fullført 180 studiepoeng for å få opptak til master ved Handelshøyskolen?

Svar: Du må ha bachelorgrad for å være formelt kvalifisert for opptak til masterprogram ved NMBU, men du kan kan søke om opptak med 150 studiepoeng og få tilbud (betinget) ved Handelshøyskolens masterprogram allerede i mai derom du fullfører utdanningen denne våren. Betingelsen for å beholde tilbudet er at du kan dokumentere fullført bachelorgrad innen 1. august. Det er kun programmet du har på første prioritet, som du blir vurdert for, og som du eventuelt vil få tilbud på i mai. Programmene du har på andre og tredje prioritet vil du bli vurdert for i juli dersom du ikke får tilbud på første prioritet.  

Hvor mange studieplasser er det på masterprogram ved Handelshøyskolen?

Svar: Ved Handelshøyskolen kan vi i år ta opp i overkant av 200 studenter til våre seks masterprogrammer. Hvor mange søkere som får tilbud til hvert program vil avhenge av antall søkere til de ulike programmene, hvor gode søkerne er og hvor mange som takker ja til tilbudet om opptak.

Hvordan beregnes karaktergrensen ved opptak?

Svar: Karaktersnittet beregnes ut fra norske bokstavkarakterer. Hver bokstavkarakter omgjøres til tall: A=5 B=4 C=3 D=2 E=1. For å finne gjennomsnittskarakteren så ganges tallet med antall studiepoeng i det enkelte emne. Alle summene legges så sammen og deles på det totale antall studiepoeng i bachelorgraden (180 studiepoeng). Dersom en søker har mer enn 180 studiepoeng kan snittet regnes av søkerens 180 mest relevante poeng. Emner ført med Bestått/Ikke bestått omregnes ikke og inngår ikke i beregingen. Søkere med utenlandsk utdanning vurderes individuelt. 

I opptak til master, kan søker rangeres etter snitt på opptaksgrunnlaget (180 studiepoeng) eller snitt på fagkravet (minst 80 studiepoeng). Dersom søker dekker opptaksgrunnlag eller fagkrav på ulike måter, brukes den utregningen som er til gunst for søker.

Her finner du et excel-ark, hvor du kan beregne din gjennomsnittskarakter.

Hva er poenggrensen for opptak?

Svar: For å få opptak til masterprogrammene ved Handelshøyskolen kreves minimum C (3,00) som gjennomsnittskarakter. Poenggrensen ved opptak vil variere avhengig av antall søkere og søkernes karakterer. Kravet til opptak kan derfor bli høyere enn minimumskravet.

Ved vurdering av søkere til masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon og i bioøkonomi - biobasert verdiskaping og forretningsutvikling, så vil motivasjonsbrev og intervju, som foretas av aktuelle søkere, telle med i tillegg til karaktersnitt.

Når får jeg svar på søknaden?

Svar: Etter søknadsfristen 15. april, vil søknadene vurderes fortløpende.

20. mai: Alle søkere som er berettiget til tidlig opptak vil få svar på sin søknad. Andre godt kvalifiserte førsteprioritetsøkere kan også få tilbud. Dersom utdanningen din ikke er avsluttet, vil et eventuelt tilbud være betinget.
20. juni: Godt kvalifiserte førsteprioritetsøkere kan få tilbud.
12 juli: Alle søkere får svar på sin søknad.

Svar på søknad publiseres i Søknadsweb. Tilbud om opptak blir også sendt per e-post.

Hvem tar jeg kontakt med dersom jeg har spørsmål om opptaket til master?

Svar: Hvis du har spørsmål om krav til faglig bakgrunn, karakterkrav og rangering ved opptak til Handelshøyskolen masterprogram, så kan de rettes til studieveileder-hh@nmbu.no

Hvis du har spørsmål om opptaksprosessen, eventuelt språkkrav, registrering i Søknadsweb og hvordan du laster opp eventuell dokumentasjon, så rettes de til opptakskontoret ved NMBU på opptak@nmbu.no.

Publisert - Oppdatert

Del på