Vann- og miljøteknikk - teknologi (sivilingeniør) - master

Vann- og miljøteknikk - teknologi (sivilingeniør) - master

Vil du jobbe med noen av våre viktigste miljøutfordringer i Norge og internasjonalt? I studiet lærer du hvordan man forsyner samfunnet med rent vann og hvordan vi kan skape et trygt og rent miljø.

Varighet: 5 år heltid
Start: Høst 2019
Foto
Gisle Bjørneby, NMBU
Hva blir jeg?
Studiet gir deg det teoretiske og praktiske grunnlaget for å kunne planlegge, dimensjonere, bygge anlegg og utføre tiltak som gir rent drikkevann og renser avløpsvann. Du studerer hvordan vi kan skape et trygt og rent miljø. Du lærer også konvensjonell renseteknikk og naturbaserte rensemetoder.
Hva lærer jeg?

Studiet gir deg kompetanse for følgende arbeidsoppgaver:

• Sikre rent drikkevann til by og land

• Utvikling av gode transportsystemer for vann til forbrukere

• Utvikle og bygge fremtidens renseanlegg

• Resirkulering av slam, avfall og andre ressurser til ny utnyttelse i industri og matproduksjon

• Forhindre forurensning av jord og grunnvann og ta vare på ressursene i avløp og avfall med kretsløpsteknologi

Kort om studiet

Første del av studiet inneholder innføringsemner som matematikk, informatikk, fysikk, statistikk, kjemi, vitenskapsteori, geologi, mikrobiologi, økonomi og samfunnsfag. Senere kan du spesialisere deg innen vannforsyning og avløpsrensing, transportsystemer for vann, vassdragsovervåkning, kretsløpsteknologi eller håndtering av avfall. I det siste året velger du to hovedemner, og skriver masteroppgave innen din spesialisering. Vann- og miljøteknikkstudiet kan kombineres med byggfag eller vegteknologi og du kan også ta deler av studiet i utlandet.

Yrkeseksempler: 
- Randi Skjelanger
- Kristin Jenssen
- Vegard Nilsen

Opptak til høyere årstrinn: er mulig for søkere med treårig relevant utdanning av minst 180 sp omfang. Det stilles krav om minimum 27 sp matematikk og statistikk. Det er fastsatt en nedre karaktergrense C for opptak. 

Søkere som ikke tilfredsstiller kravene, og søkere med utenlandsk utdanning henvises til å konkurrere om opptak til 1. årstrinn via Samordna opptak. Normert studietid er to år, men søkere med delvis relevant bakgrunn vil vanligvis bruke noe mer tid.

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling?