Sikrer rent vann i kranen

Av Marte Skjerping

Charlotte Marie Trovaag ved Oslofjorden
Charlotte Marie Trovaag har studert vann- og miljøteknikk ved NMBU. Jobben var sikret allerede før masteroppgaven var levert.Foto: Tommy Normann

I en forelesningssal på NMBU gikk det opp for Charlotte at rent vann i kranen ikke er en selvfølge. Nå bruker hun tiden sin på å sikre tilgang til rent drikkevann og badevennlige fjorder. Hun er del av en bransje som jakter etter flere kloke hoder.

Hun jobber i det som kalles de hemmelige tjenestene. Under bakken gjøres det et livsviktig arbeid som ingen ser og dermed ofte tar for gitt.

Under bakken finnes det et undergrunnsnettverk av rør og ledninger som dekker nesten hele landet vårt. Dette nettverket gir oss rent vann og sikrer at avløpsvannet vårt blir forsvarlig renset før det slippes tilbake i naturen rundt oss.

Er med på å sikre en livsviktig ressurs

Charlotte gikk ut med en master i vann- og miljøteknikk for et drøyt halvår siden. Jobben var sikret allerede før mastergraden var levert. Nå jobber hun som rådgiver i Rambøll, et av verdens største rådgivende ingeniørselskap.

– Jeg føler meg så heldig! Dette er min første jobb og det er akkurat her jeg har lyst til å være, smiler hun.

I dag er hun på besøk på Søndre Follo renseanlegg. Praten mellom henne og daglig leder, Geir, går i ett. Entusiasmen deres for prosessene på anlegget er smittende. Her renses avløpsvann fra Vestby og Ås gjennom flere stadier før det slippes tilbake i naturen.

Å snakke med- og reise rundt til norske kommuner er en stor del av jobben hennes. Hun hjelper til med å bygge om eksisterende renseanlegg, eller planlegge nye, slik at avløpsvannet renses godt nok til å møte nye rensekrav. I tillegg til avløpsvann, bistår hun også kommunene med å sikre trygt og nok drikkevann.

Jeg bidrar til rent vann. Det jeg er med på har stor betydning for det norske samfunnet. Det er skikkelig kult.

Charlotte Marie Trovaag.

Stort behov for kompetanse innen vann og avløp

Vannbransjen i Norge står overfor mange uløste oppgaver.

– Tilpasning til klimaendringer, et aldrende ledningsnett og strengere krav til fjerning av nitrogen, mikroforurensning og legemidler før vannet renner ut i fjordene, er utfordringer bransjen må håndtere, forteller Charlotte.

Hvordan forberede renseanleggene på klimaendringer er et av spørsmålene hun jobber med å finne løsninger på. Det er mye som må tas tak i fremover og behovet for flere kloke hoder er stort.

Vann og avløpsbransjen skriker etter mer kompetanse. Her er du garantert jobb og givende arbeidsoppgaver.

Charlotte Marie Trovaag.

Stø kurs mot rikt fjordliv for fremtidige generasjoner

Charlotte Marie Trovaag ser utover Oslofjorden.
Charlotte Marie Trovaag har mange gode barndomsminner fra Oslofjorden. Foto: Tommy Normann

Etter besøket på anlegget tar vi ferga ut til Gressholmen i Oslo. Charlotte speider utover fjorden hun har så mange barndomsminner fra.

Fjorden og livet i den, har vært en sentral del av oppveksten. Ved å jobbe for mindre utslipp til fjordene, føler hun at hun bidrar. At det å studere vann- og miljøteknikk var en mulighet, ble hun ikke klar over før hun var godt i gang med frie realfag på NMBU.

Etter et besøk på en tilfeldig forelesning endret alt seg.

– Det var som et lys gikk opp for meg da foreleseren ga oss et innblikk i alt arbeid og infrastruktur som ligger bak det at du og jeg har rent drikkevann i kranene våre. Samtidig så jeg hvor sårbart det hele egentlig er, også her i Norge. Fra dette øyeblikket visste jeg at det var vann jeg ville jobbe med.

Siden den gang har hun holdt stø kurs som student, leder i linjeforeningen til vann- og miljøteknikk, gründer bak initiativet #taverdenvidere og nå rådgiver innen vann i Rambøll.

Nå drømmer hun om at fjorder, og alt livet i den, skal kunne være en del av barndomsminnene til fremtidige generasjoner også.

Tilgang til rent vann er et sentralt tema verden over. FNs bærekraftsmål 6 forplikter verdens land til å sikre bærekraftig vannforvaltning, tilgang til rent drikkevann og gode sanitærforhold innen 2030.

Publisert - Oppdatert

Del på