Vann- og miljøteknikk

Vann- og miljøteknikk (sivilingeniør)

Master (femårig) Heltid

Foto
Håkon Sparre, NMBU

Vil du jobbe med å sikre rent vann til by og land? På dette studiet lærer du hvordan man sørger for rent vann til samfunnet og skaper et trygt miljø uten forurensing. Dette er noen av dagens største miljøutfordringer, både i Norge og internasjonalt.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + sivilingeniørkrav (SIVING)

Antall studieplasser
30
Oppstart
Høst 2022
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no

Tlf: 67 23 01 11

 

Kontakt studieveileder:
67 23 16 70

Drop-in studieveiledning

Med en mastergrad i vann- og miljøteknikk kan du for eksempel jobbe med følgende arbeidsoppgaver: 

 • Sikre rent drikkevann til by og land 
 • Utvikle gode transportsystemer for drikkevann og avløpsvann, inkludert bærekraftige ledningsanlegg med svært lang levetid 
 • Planlegge hvordan vi kan håndtere overvann på en bærekraftig og klimatilpasset måte for å hindre forurensning og beskytte byene våre mot flomskader
 • Utvikle og bygge fremtidens renseanlegg 
 • Sirkulærøkonomi: Gjenvinne næringsstoffer, vann og energi fra avløpsvann og avfall slik at de kan brukes på nytt i industri og matproduksjon 
 • Forhindre forurensning av jord, luft og vann
 • Bruke digitale verktøy, inkludert prosessovervåkning og -kontroll og hydrologiske og hydrauliske modeller for transport av vann, avløp og overvann

Det er mye praksisrettet undervisning og problemløsing i dette studieprogrammet. Det betyr at du får mye praktisk erfaring fra studiet i tillegg til det teoretiske rammeverket. I mange av emnene vil du få laboratorieundervisning og reise på befaringer.

- Etter endt studie ønsker jeg å jobbe internasjonalt og forbedre vannkvaliteten og løse forurensningsproblemene i verden. 
Les intervju med vann- og miljøteknikkstudent Emilie Naphaug. 

Her kan du lese om hva tidligere studenter på REALTEK jobber med. Du kan også  følge oss på Instagram og Facebook for å bli bedre kjent med oss.

Hva blir du?

Med en mastergrad i vann- og miljøteknikk blir du sivilingeniør. Du vil kunne jobbe hos mange ulike arbeidsgivere i privat og offentlig sektor. Du vil for eksempel kunne jobbe med å sikre gode vann- og avløpstjenester, sikre god håndtering av overvann etter store regnskyll og å skape et trygt og rent miljø.  

Studiet gir deg et teoretisk og praktisk grunnlag for å kunne planlegge, dimensjonere, bygge anlegg og utføre tiltak som sørger for: 

 • Rent drikkevann i tilstrekkelige mengder. Dette inkluderer valg og beskyttelse av råvannskilder, rensing av råvannet og distribusjonssystemer som leverer det rensede vannet til forbrukerne. 
 • God behandling av avløpsvann fra husholdninger og industri. Dette inkluderer ledningsanlegg som transporterer avløpsvannet til renseanlegg, som både fjerner forurensninger og gjenvinner ressursene som finnes i avløpsvannet. Du lærer også konvensjonell renseteknikk og naturbaserte rensemetoder, som kan brukes i både store og små avløpsanlegg. 
 • Å håndtere urbant overvann, det vil si nedbør og smeltevann fra snø som renner av på bakken i tettbygde strøk. Dette inkluderer systemer som fjerner forurensninger i overvannet og som beskytter bygg og annen infrastruktur mot flomskader, også i fremtidens klima med mer intens nedbør. 

Hva lærer du?

I første del av dette studiet vil du ha undervisning i grunnleggende vannteknikk, geografiske informasjonssystem (GIS), matematikk, programmering, fysikk, statistikk/datavitenskap, kjemi, vitenskapsteori, mikrobiologi, strømningslære, hydrologi, økonomi og samfunnsfag.

Senere kan du fordype deg i vannforsyning og avløpsrensing, transportsystemer for vann og avløp, overvannshåndtering i byer, vann og avløp i spredt bebyggelse eller håndtering av avfall. Du har stor frihet til å sette sammen din egen studieplan og kan velge blant emner fra hele universitetet, som for eksempel geologi, arealplanlegging eller sirkulærøkonomi. Du kan også ta deler av studiet i utlandet.

Det siste halvåret skriver du masteroppgave. 

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

Utveksling er svært populært i tredje eller fjerde studieår. Ved å reise på utveksling får du tilført graden din noe nytt i tillegg til at du får kompetanse få andre har. Det er lærerikt å oppleve en annen kultur, og du kan skape minner og bekjentskaper for livet.

Ved å planlegge for utenlandsoppholdet tidlig får du mer fleksibilitet med hensyn til fag og utvekslingssted. Tidligere studenter har blant annet reist til: 

 • Technische Universität München, Tyskland 
 • Instituto Tecnico Lisboa (IST), Portugal
 • Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Danmark
 • Wageningen University, Nederland

For våre tips og triks for utveksling, se her eller SiT sin utvekslingsblogg her

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

 • Hvorfor dra på utveksling?
 • Hvor og når kan jeg reise?
 • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Detaljerte opptakskrav

For opptak gjennom Samordna opptak gjelder generell studiekompetanse + sivilingeniørkravet (SIVING).

Studenter med høyere utdanning fra tidligere, kan søke både gjennom Samordna opptak og på høyere årstrinn. Gjennom Samordna opptak er opptaksgrunnlaget karakterer fra videregående skole. På høyere årstrinn er opptaksgrunnlaget karakterer fra høyere utdanning. For vann- og miljøteknikk er opptak til høyere årstrinn mulig for søkere med treårig relevant utdanning av minst 180  studiepoengs omfang . Det stilles krav om minimum 30 sp. matematikk inkludert statistikk. Matematikk-kursene skal være tilsvarende  kursene våre MATH111MATH112MATH113 

Søkere med utenlandsk utdanning henvises til å konkurrere om opptak til 1. årstrinn via Samordna opptak.

Det er fastsatt en nedre karaktergrense  C i snitt for opptak til høyere årstrinn. Ved å søke gjennom både Samordna opptak og høyere årstrinn, øker sjansene for at du kommer inn. Dersom du ikke dekker opptakskravene til høyere årstrinn, søker du kun opptak via Samordna opptak.

Tidligere utdanning godkjennes emne for emne i henhold til studiets oppbygging.  Dette gjelder både når du søker gjennom Samordna opptak og på høyere årstrinn.  Søkere med relevant fagspesifikk bakgrunn for studieretningen vil normalt kunne gjennomføre studiet på 2,5 år. For søkere med bare delvis relevant utdanning i forhold til ønsket studieretning vil studietiden normalt gå utover 2,5 år.  

Oppbygging