Vann- og miljøteknikk

Vann- og miljøteknikk - teknologi (sivilingeniør)

Master (femårig) Heltid

I dette studiet legger vi vekt på praksisrettet undervisning og problemløsing.

Foto
Håkon Sparre/NMBU

Vil du jobbe med å sikre rent vann til by og land? På dette studiet lærer du hvordan man sørger for rent vann til samfunnet og skaper et trygt miljø uten forurensing. Dette er noen av dagens største miljøutfordringer, både i Norge og internasjonalt.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + sivilingeniørkrav (SIVING)

Studiestart

Velkommen til studiestart
10. august 

Søknadsfrist:

Samordna opptak:
15. april / (1. mars) 
Høyere årstrinn: 1. juni

Antall studieplasser
20
Oppstart
Høst
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no

Tlf: 67 23 01 11

 

Til fakultetet:
Tlf: 67 23 16 70

Studeveiledning på REALTEK

Mastergraden i vann- og miljøteknikk gir deg kompetanse til å kunne jobbe med følgende arbeidsoppgaver: 

 • Sikre rent drikkevann til by og land 
 • Utvikling av gode transportsystemer for vann til forbrukere 
 • Planlegge bærekraftig urban overvannshåndtering
 • Utvikle og bygge fremtidens renseanlegg 
 • Resirkulering av slam, avfall og andre ressurser til ny utnyttelse i industri og matproduksjon 
 • Forhindre forurensning av jord og grunnvann og ta vare på ressursene i avløp og avfall
 • Bruk av digitale verktøy i prosessovervåking og kontroll

Vi legger vekt på praksisrettet undervisning og problemløsing. Dette innebærer at du også får med deg mye praktisk erfaring fra studiet, i tillegg til det teoretiske rammeverket. Mange av emnene inneholder laboratorieundervisning og befaringer.

- Etter endt studie ønsker jeg å jobbe internasjonalt og forbedre vannkvaliteten og løse forurensningsproblemene i verden. 
Les intervju med vann- og miljøteknikkstudent Emilie Naphaug. 

Hva blir du?

Med en mastergrad i vann- og miljøteknikk får du tittelen sivilingeniør. Du vil kunne jobbe hos et bredt spekter av arbeidsgivere i privat og offentlig sektor med utfordringer rundt hvordan vi kan skape et trygt og rent miljø. 

Studiet gir deg et teoretisk og praktisk grunnlag for å kunne planlegge, dimensjonere, bygge anlegg og utføre tiltak som gir rent drikkevann, renser avløpsvann og håndterer overvann. Du lærer også konvensjonell renseteknikk og naturbaserte rensemetoder. 

Hva lærer du?

I første del av dette studiet vil du ha undervisning i matematikk, informatikk, fysikk, statistikk, kjemi, vitenskapsteori, mikrobiologi, strømningslære, hydrologi, økonomi og samfunnsfag. 

Senere kan du spesialisere deg innen vannforsyning og avløpsrensing, transportsystemer for vann og avløp, overvannshåndtering, vann og avløp i spredt bebyggelse eller håndtering av avfall. 

I det siste året velger du to hovedemner og skriver masteroppgave innen spesialiseringen din. Noen av emnene du kan velge mellom i løpet av studiet, er:  

 • Vannressurser 
 • Vannforsyning 
 • Hydrologi 
 • Grunnvann 
 • VA-teknikk 
 • Miljøteknikk 
 • Renseteknikk 
 • Kjemi og geologi 
 • Matematikk og fysikk 
 • Datavitenskap

Du kan ta deler av studiet i utlandet.

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. UKA arrangeres neste gang i 2020.

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

 • Hvorfor dra på utveksling?
 • Hvor og når kan jeg reise?
 • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Detaljerte opptakskrav

Opptak til høyere årstrinn: er mulig for søkere med treårig relevant utdanning av minst 180 sp omfang. Det stilles krav om minimum 30 sp matematikk og statistikk. Det er fastsatt en nedre karaktergrense C for opptak. 

Søkere som ikke tilfredsstiller kravene, og søkere med utenlandsk utdanning henvises til å konkurrere om opptak til 1. årstrinn via Samordna opptak.

 

Vann- og miljøteknikk er en døråpner til miljøbransjen, hvor det er ventet stor vekst i verden og mye innovasjon.

Magnus Olsen, Spesialkonsulent II

Oppbygging