Vann- og miljøteknikk

Vann- og miljøteknikk (sivilingeniør)

Master (femårig) Heltid

Student ved vann- og miljøteknikk ved NMBU jobber med en praktisk oppgave på fluidlaben.

Foto
Tommy Normann, NMBU

Vil du jobbe med å sikre rent vann til by og land? Som sivilingeniør i vann- og miljøteknikk kan du bidra til å skape trygge miljøer uten forurensing – i både Norge og andre steder i verden.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + sivilingeniørkrav (SIVING)

Antall studieplasser
30
Oppstart
Høst 2023
Se mer
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no

Tlf: 67 23 01 11

 

Kontakt studieveileder:
67 23 16 70

Drop-in studieveiledning

Rent drikkevann er livsviktig hvor enn du befinner deg i verden, og det kommer det til å fortsette å være i all fremtid. Som sivilingeniør i vann- og miljøteknikk jobber du blant annet med å sikre rent drikkevann, forebygge flom, forhindre forurensing og utvikle fremtidens renseanlegg.

Et trygt valg med gode jobbmuligheter

Samfunnet må investere milliarder i vannbransjen de nærmeste årene, og det er et stort behov for folk både i privat næringsliv og i kommunene. De neste årene skal ledningsnett fornyes og rehabiliteres, og vi står overfor mange nye rensekrav til vann. Samtidig må vi finne løsninger for å håndtere større nedbørsmengder som følge av klimaendringer. Som sivilingeniør fra vann- og miljøteknikk, er det derfor stor sannsynlighet for at du går rett ut i fast, relevant jobb. NMBUs kandidatundersøkelse viser at flesteparten av studenter fra dette masterprogrammet får tilbud om jobb allerede før de er ferdige med studiet.

Du veksler mellom læring på laben og ute i felt

Underveis i studieprogrammet får du bryne deg på mye praksisrettet undervisning og problemløsing. Det betyr at du får mye praktisk erfaring i tillegg til det teoretiske rammeverket. I mange av emnene vil du få undervisning på laboratoriet og reise på ut på befaringer for å se teorien i praksis. 

Nå bygges også Nasjonalt senter for vanninfrastruktur på NMBU. Vannsenteret skal være et sted for opplæring, forskning, utvikling og utprøving av framtidens vanninfrastruktur, som også studentene våre vil få bruke. Vannsenteret skal tilrettelegge for samarbeid og det grønne skiftet, slik at vi sammen kan finne gode, bærekraftige løsninger for vann og avløp.

Et godt studentmiljø

NMBU har Norges mest fornøyde studenter, og noen av grunnene til det kan du lese om på studieliv-sidene våre. Mesteparten av de sosiale aktivitetene skjer her på campus og i regi av studentforeningene. Studentforeningen til Vann- og miljøteknikk heter AquariÅs. Sjekk dem ut på Facebook eller Instagram eller besøk nettsiden deres.

Du kan også følge fakultetet på Instagram og Facebook for å bli bedre kjent med oss!

Vil du jobbe med vann og miljø i utlandet?

Etter studiene velger mange av studentene våre å jobbe internasjonalt, på prosjekter som bidrar til å forbedre vannkvaliteten og løse forurensningsproblemer rundt om i verden.

Hva blir du?

Med en mastergrad i vann- og miljøteknikk blir du sivilingeniør og kan jobbe hos mange ulike arbeidsgivere i både privat og offentlig sektor. Du kan for eksempel jobbe med å sikre gode vann- og avløpstjenester, god håndtering av overvann etter store regnskyll og å skape et trygt og rent miljø. 

Studiet gir deg et teoretisk og praktisk grunnlag for å kunne planlegge, dimensjonere, bygge anlegg og utføre tiltak som sørger for:

 • Rent drikkevann i tilstrekkelige mengder. Dette inkluderer valg og beskyttelse av råvannskilder, rensing av råvannet og distribusjonssystemer som leverer det rensede vannet til forbrukerne.
 • God behandling av avløpsvann fra husholdninger og industri. Dette inkluderer ledningsanlegg som transporterer avløpsvannet til renseanlegg, som både fjerner forurensninger og gjenvinner ressursene som finnes i avløpsvannet. Du får også kunnskap om konvensjonell renseteknikk og naturbaserte rensemetoder, som kan brukes i både store og små avløpsanlegg.
 • Håndtering av urbant overvann. Det vil si nedbør og smeltevann fra snø som renner av på bakken i tettbygde strøk. Dette inkluderer systemer som fjerner forurensninger i overvannet og som beskytter bygg og annen infrastruktur mot flomskader – også i fremtidens klima med mer intens nedbør.

Hva lærer du?

I første del av studiet lærer du grunnleggende vannteknikk og om

 • geografiske informasjonssystem (GIS)
 • matematikk
 • programmering
 • fysikk
 • statistikk/datavitenskap
 • kjemi
 • vitenskapsteori
 • mikrobiologi
 • strømningslære
 • hydrologi
 • økonomi
 • samfunnsfag

Deretter velger du selv om du vil fordype deg innen

 • vannforsyning og avløpsrensing
 • transportsystemer for vann og avløp
 • overvannshåndtering i byer
 • vann og avløp i spredt bebyggelse
 • håndtering av avfall

Du har stor frihet til å sette sammen din egen studieplan og kan velge blant emner fra hele universitetet, som for eksempel geologi, arealplanlegging eller sirkulærøkonomi. Du kan også ta deler av studiet i utlandet.

Det siste halvåret skriver du masteroppgave om et emne du velger selv.

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

Utveksling er svært populært i tredje eller fjerde studieår. Ved å reise på utveksling får du tilført graden din noe nytt i tillegg til at du får kompetanse få andre har. Det er lærerikt å oppleve en annen kultur, og du kan skape minner og bekjentskaper for livet.

Ved å planlegge for utenlandsoppholdet tidlig får du mer fleksibilitet med hensyn til fag og utvekslingssted. Tidligere studenter har blant annet reist til: 

 • Technische Universität München, Tyskland 
 • Instituto Tecnico Lisboa (IST), Portugal
 • Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Danmark
 • Wageningen University, Nederland

For våre tips og triks for utveksling, se her eller SiT sin utvekslingsblogg her

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

 • Hvorfor dra på utveksling?
 • Hvor og når kan jeg reise?
 • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Detaljerte opptakskrav

For opptak gjennom Samordna opptak gjelder generell studiekompetanse + sivilingeniørkravet (SIVING).

Studenter med høyere utdanning fra tidligere, kan søke både gjennom Samordna opptak og på høyere årstrinn. Gjennom Samordna opptak er opptaksgrunnlaget karakterer fra videregående skole. På høyere årstrinn er opptaksgrunnlaget karakterer fra høyere utdanning. For vann- og miljøteknikk er opptak til høyere årstrinn mulig for søkere med treårig relevant utdanning av minst 180  studiepoengs omfang . Det stilles krav om minimum 30 sp. matematikk inkludert statistikk. Matematikk-kursene skal være tilsvarende  kursene våre MATH111MATH112MATH113 

Søkere med utenlandsk utdanning henvises til å konkurrere om opptak til 1. årstrinn via Samordna opptak.

Det er fastsatt en nedre karaktergrense  C i snitt for opptak til høyere årstrinn. Ved å søke gjennom både Samordna opptak og høyere årstrinn, øker sjansene for at du kommer inn. Dersom du ikke dekker opptakskravene til høyere årstrinn, søker du kun opptak via Samordna opptak.

Tidligere utdanning godkjennes emne for emne i henhold til studiets oppbygging.  Dette gjelder både når du søker gjennom Samordna opptak og på høyere årstrinn.  Søkere med relevant fagspesifikk bakgrunn for studieretningen vil normalt kunne gjennomføre studiet på 2,5 år. For søkere med bare delvis relevant utdanning i forhold til ønsket studieretning vil studietiden normalt gå utover 2,5 år.  

Oppbygging