Sivilagronom husdyr

Sivilagronom husdyr

Master (femårig) 5 år heltid

Sivilagronom Husdyr

Foto
Gisle Bjørneby, NMBU

Vil du være spesialisert for norsk husdyrnæring og inneha tittelen Sivilagronom husdyr? Da har vi et utdanningsløp som gir en attraktiv profil på bachelor- og mastergraden i husdyrvitenskap.

Opptakskrav

Til bachelorstudiet: Generell studiekompetanse +realfagskrav

Oppstart
Høst 2021
Se mer
Studentenes informasjonstorg

Studieveileder:
studieveileder-iha@nmbu.no
Studentenenes infotorg:
sit@nmbu.no
tlf: 67 23 01 11

Du søker ikke spesielt på Sivilagronomstudiet. Du søker bachelor- og masterprogrammet i husdyrvitenskap.

Graden får du tildelt dersom du har de nødvendige fag og fagkombinasjoner som spesifiseres for en sivilagronom husdyr. Disse kravene vil basere seg på våre ”grunnfag” innen husdyrfysiologi, avl, genetikk, ernæring, fôring og etologi.

De fleste av våre produksjonskurs vil være obligatoriske og det samme er økonomikursene.

Masteroppgavens innhold skal være rettet mot husdyrvitenskap, og ha relevans for landbruk og/eller matproduksjon. Husdyrpraksis før eller i løpet av studiet er ønskelig.

Hva blir du?

Utdanningen gir sivilagronomtittel og du blir spesialist med mulighet til arbeid i rådgivende stillinger innen landbruksorganisasjoner og private næringsvirksomheter. Tittelen er et sterkt signal til arbeidsgiverne innen norsk landbruk/husdyrbruk om at du har en utdanning og kompetanse som er direkte tilpasset næringenes behov.

Graden kan også kvalifisere til videre ph.d-studier.

Hva lærer du?

  • Du lærer husdyrbiologi, produksjonsplanlegging og produksjonsøkonomi innen husdyrfagene og på de viktigste produksjonsdyrearter (ku, gris, sau, geit, fjørfe).
  • Du lærer hvordan systematisk husdyravl gir høytproduserende, friske og fruktbare dyr.
  • Du lærer hvordan husdyra kan fôres slik at produktivitet, næringsbehov, helse og miljø ivaretas.

Studiet gir deg også kunnskap om hvordan husdyras atferd og krav til omgivelser benyttes for å skape god dyrevelferd og en bærekraftig produksjon.

Studieplan for husdyrvitenskap inkludert krav til emner for tittelen sivilagronom: Studieplan

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Detaljerte opptakskrav

Til masterstudiet: Bachelor i husdyrvitenskap. Annen biologisk utdanning vurderes individuelt. Det kreves karakter C eller bedre i snitt på bachelorgraden.

Arbeidsoppgaver er å behandle søknader om produksjonstilskudd og bygdeutviklingsmidler, ta meg av saker som husdyrkonsesjon, rovdyr- og beitespørsmål, og holde kontakten mot Mattilsynet.

Hege Gjengstø Ottinsen, Rådgiver, Hedmarken landbrukskontor

Oppbygging

Sivilagronom husdyr bygger på bachelor og masterutdanningen ved NMBU (3 år + 2 år)

Informasjon om bachelorutdanningen

Informasjon om masterutdanningen

Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2020.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Husdyretologi
Emne Sp
Etologiske forskningsmetoder 10 Obligatorisk emne
Besetningsstyring 10 Valgfritt
Studieretning: Molekylærgenetikk
Emne Sp
Molekylær genomanalyse 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Husdyrernæring
Emne Sp
Fôrteknologi 10 Valgfritt

Semester: vår

Studieretning: Molekylærgenetikk
Emne Sp
Statistisk genomforskning 10 Obligatorisk emne
Molekylærgenetikk i eukaryoter 5 Valgfritt
Studieretning: Husdyravl og genetikk
Emne Sp
Avlsplanlegging 10 Obligatorisk emne
Innavl, slektskap og optimale genetiske bidrag 10 Valgfritt
Statistisk genomforskning 10 Valgfritt
Studieretning: Husdyrernæring
Emne Sp
Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til drøvtyggere 15 Valgfritt
Fôring, sjukdom og produksjonssvikt hos storfe 5 Valgfritt
Studieretning: Husdyretologi
Emne Sp
Stressbiologi og dyrevelferd 10 Valgfritt
Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Produksjon på gris og fjørfe 10 Valgfritt
Bærekraftig melk og kjøttproduksjon på storfe 10 Valgfritt
Småfe: avl, ernæring og etologi 5 Valgfritt
Beiteøkologi og beitebruk 5 Valgfritt
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Forsøksplanlegging og variansanalyse 5 Obligatorisk emne
Akademisk skriving 5 Valgfritt
Studieretning: Husdyravl og genetikk
Emne Sp
Genom- og stamtavle-basert prediksjon av genetisk verdi 10 Obligatorisk emne
Biologiske aspekter i husdyravlen 5 Valgfritt
Studieretning: Husdyrernæring
Emne Sp
Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til enmagede dyr 10 Valgfritt
Eksperimentell dyreernæring og fysiologi 10 Valgfritt
Studieretning: Husdyretologi
Emne Sp
Internship husdyrvitenskap 10 Valgfritt

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Masteroppgave 30 Velg en mastervariant