Sivilagronom husdyr

Sivilagronom husdyr

Vil du være spesialisert for norsk husdyrnæring og inneha tittelen Sivilagronom husdyr? Da har vi et utdanningsløp som gir en attraktiv profil på bachelor- og mastergraden i husdyrvitenskap.

Varighet: 5 år heltid
Start: Høst 2019
Sivilagronom Husdyr

Sivilagronom Husdyr

Foto
Gisle Bjørneby, NMBU
Hva blir jeg?
Utdanningen gir sivilagronomtittel og du blir spesialist med mulighet til arbeid i rådgivende stillinger innen landbruksorganisasjoner og private næringsvirksomheter. Tittelen er et sterkt signal til arbeidsgiverne innen norsk landbruk/husdyrbruk om at du har en utdanning og kompetanse som er direkte tilpasset næringenes behov. Graden kan også kvalifisere til videre ph.d-studier.
Hva lærer jeg?

Du lærer husdyrbiologi, produksjonsplanlegging og produksjonsøkonomi innen husdyrfagene og på de viktigste produksjonsdyrearter (ku, gris, sau, geit, fjørfe). Du lærer hvordan systematisk husdyravl gir høytproduserende, friske og fruktbare dyr. Du lærer hvordan husdyra kan fôres slik at produktivitet, næringsbehov, helse og miljø ivaretas. Studiet gir deg også kunnskap om hvordan husdyras atferd og krav til omgivelser benyttes for å skape god dyrevelferd og en bærekraftig produksjon.

Kort om studiet

Du søker ikke spesielt på Sivilagronomstudiet. Du søker bachelor- og masterprogrammet i husdyrvitenskap. Graden får du tildelt dersom du har de nødvendige fag og fagkombinasjoner som spesifiseres for en sivilagronom husdyr. Disse kravene vil basere seg på våre ”grunnfag” innen husdyrfysiologi, avl, genetikk, ernæring, fôring og etologi. De fleste av våre produksjonskurs vil være obligatoriske og det samme er økonomikursene. Masteroppgavens innhold må knyttes til matproduserende husdyr. Husdyrpraksis før eller i løpet av studiet er ønskelig.

Sivilagronom husdyr bygger på bachelor og masterutdanningen ved NMBU (3 år + 2 år)

Informasjon om bachelorutdanningen

Informasjon om masterutdanningen

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling?