Sivilagronom husdyr

Sivilagronom husdyr

Vil du være spesialisert for norsk husdyrnæring og inneha tittelen Sivilagronom husdyr? Da har vi et utdanningsløp som gir en attraktiv profil på bachelor- og mastergraden i husdyrvitenskap.

Varighet: 5 år heltid
Start: Høst 2019
Sivilagronom Husdyr

Sivilagronom Husdyr

Foto
Gisle Bjørneby, NMBU
Hva blir du?
Utdanningen gir sivilagronomtittel og du blir spesialist med mulighet til arbeid i rådgivende stillinger innen landbruksorganisasjoner og private næringsvirksomheter. Tittelen er et sterkt signal til arbeidsgiverne innen norsk landbruk/husdyrbruk om at du har en utdanning og kompetanse som er direkte tilpasset næringenes behov. Graden kan også kvalifisere til videre ph.d-studier.
Hva lærer du?

Du lærer husdyrbiologi, produksjonsplanlegging og produksjonsøkonomi innen husdyrfagene og på de viktigste produksjonsdyrearter (ku, gris, sau, geit, fjørfe). Du lærer hvordan systematisk husdyravl gir høytproduserende, friske og fruktbare dyr. Du lærer hvordan husdyra kan fôres slik at produktivitet, næringsbehov, helse og miljø ivaretas. Studiet gir deg også kunnskap om hvordan husdyras atferd og krav til omgivelser benyttes for å skape god dyrevelferd og en bærekraftig produksjon.

Kort om studiet

Du søker ikke spesielt på Sivilagronomstudiet. Du søker bachelor- og masterprogrammet i husdyrvitenskap. Graden får du tildelt dersom du har de nødvendige fag og fagkombinasjoner som spesifiseres for en sivilagronom husdyr. Disse kravene vil basere seg på våre ”grunnfag” innen husdyrfysiologi, avl, genetikk, ernæring, fôring og etologi. De fleste av våre produksjonskurs vil være obligatoriske og det samme er økonomikursene. Masteroppgavens innhold må knyttes til matproduserende husdyr. Husdyrpraksis før eller i løpet av studiet er ønskelig.

Sivilagronom husdyr bygger på bachelor og masterutdanningen ved NMBU (3 år + 2 år)

Informasjon om bachelorutdanningen

Informasjon om masterutdanningen

Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2019.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Kraftfôr 5
Grovfôr 5
Drøvtyggerfysiologi/-ernæring og fôrmiddelvurdering 10
Studieretning: Husdyretologi
Emne Sp
Etologiske forskningsmetoder 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Molekylærgenetikk
Emne Sp
Molekylær genomanalyse 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Husdyrernæring
Emne Sp
Fôrteknologi 10 Valgfritt

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Produksjon på gris og fjørfe 10
Anvendt husdyravl i store og små populasjoner 10
Kjøtt- og melkeproduksjon på storfe 10
Småfe: avl, ernæring og etologi 5
Beiteøkologi og beitebruk 5
Studieretning: Molekylærgenetikk
Emne Sp
Statistisk genomforskning 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Husdyravl og genetikk
Emne Sp
Avlsplanlegging 10 Obligatorisk emne
Innavl, slektskap og optimale genetiske bidrag 10 Valgfritt
Statistisk genomforskning 10 Valgfritt
Anvendt husdyravl i store og små populasjoner 10 Valgfritt
Studieretning: Husdyrernæring
Emne Sp
Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til drøvtyggere 15 Valgfritt
Studieretning: Husdyretologi
Emne Sp
Stressbiologi og dyrevelferd 10 Valgfritt
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Akademisk skriving 5
Forsøksplanlegging og variansanalyse 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Husdyravl og genetikk
Emne Sp
Avlsverdiberegning 10 Obligatorisk emne
Biologiske aspekter i husdyravlen 5 Valgfritt
Studieretning: Husdyrernæring
Emne Sp
Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til enmagede dyr 10 Valgfritt

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Masteroppgave 30 Velg en mastervariant