Matvitenskap og ernæring

Matvitenskap og ernæring

Master (femårig) 5 år heltid

Med kunnskap om råvarer, produksjonsprosesser og ernæring, kan du jobbe med utvikling, produksjon eller kontroll av næringsmidler.

Foto
NMBU/Tonje Halvorsen Walde

Vil du utvikle fremtidens mat? Sikre en trygg og bærekraftig matproduksjon? Undersøke hvordan ulike næringsstoffer påvirker kroppen? Denne mastergraden gir deg verdifull kompetanse innen fagområder som matproduksjon, helse, ernæring og miljø.

Opptakskrav

REALFA

For opptak til 4. studieår; se detalj. opptakskrav

Antall studieplasser
20
Oppstart
Høst
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne

Matindustrien har et samfunnsansvar for å produsere og utvikle sunne, trygge og bærekraftige produkter. Samtidig ønsker forbrukerne stadig nye og spennende matvarer og er i økende grad opptatt av matens miljøavtrykk. Med en mastergrad i matvitenskap kan du jobbe med flere viktige aspekter innen fagområdet.  

I studiet kan du velge mellom ulike fordypninger:  

  • Produksjon og produktutvikling 
  • Matvaretrygghet, -kvalitet og -hygiene 
  • Ernæring, biomedisin og helse 

Forsknings- og undervisningsmiljøet innen matvitenskap er tett knyttet opp mot Matpiloten ved NMBU, Norges eneste forskningsfabrikk for mat

Masterstudentene våre deltar i forskning underveis i studiet, og får benytte seg av moderne infrastruktur og utstyr tilrettelagt for forskning, innovasjon og undervisning. Som student i matvitenskap ved NMBU får du mye tid til praktisk øvelse i laboratoriet og i Matpiloten, og tett oppfølging fra veilederen din. 

Hva blir du?

Med en mastergrad i matvitenskap og ernæring kan du søke flere spennende jobber innen matproduksjon, utvikling og kvalitetssikring av mat i offentlig forvaltning.  

Du vil være aktuell for stillinger innen produktutvikling, kvalitetsledelse, produksjonsledelse, prosessutvikling eller administrative jobber. Mange arbeider som rådgivere eller ledere i næringsmiddelindustrien. 

Mastergraden kan også kvalifisere til doktorgradsstudier (forskerutdanning)

Les karriereintervjuer med tidligere studenter.  

Hva lærer du?

I løpet av de tre første årene lærer du grunnleggende prinsipper innen moderne og bærekraftig matproduksjon. De to siste årene fordyper du deg innenfor én av følgende områder: 

  • Produksjon og produktutvikling lærer du om prosessene som kan gjøre en idé om til et ferdig produkt. Andre elementer er emballasje, sensorikk og målemetodikk. Det er også mulig å fordype seg innen økonomi og ledelse. 
  • Matvaretrygghet, -kvalitet og -hygiene lærer du om hvordan fremmede og uønskede stoffer kommer inn i maten, og hvordan det kan unngås. Kunnskap om sykdomsfremkallende mikroorganismer og miljøgifter er viktige elementer. 
  • Ernæring, biomedisin og helse, lærer du om samspillet mellom mat, genetiske faktorer og livsstil. Du vil se nærmere på hvordan ulike næringsstoffer påvirker kroppen og matens betydning for helse og livskvalitet. Denne fordypningen gir deg kunnskap om kosthold og helse, cellebiologi, ernæring, toksikologi, anatomi, fysiologi og teknologi. 

Hver fordypning har egne obligatoriske emnepakker. Alle avslutter med en masteroppgave på 30 eller 60 studiepoeng, som gjerne kan skrives i samarbeid med industri eller andre forskningsmiljøer. 

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Detaljerte opptakskrav

For opptak til femårig masterprogram i matvitenskap og ernæring, er det krav om realfagskompetanse

Opptak til 4. studieår med relevant bachelorgrad
For opptak til høyere årstrinn (4. året) kreves det bachelorgrad i matvitenskap/matteknologi eller tilsvarende utdanning, som inkluderer minst 80 studiepoeng innen relevante fag. For å kvalifisere til opptak skal det naturvitenskapelige grunnlaget omfatte emner i matematikk, statistikk, kjemi og mikrobiologi. De studierelevante fagene skal omfatte emner innen matkjemi, biokjemi og mikrobiologi. Studenter som mangler enkelte bacheloremner på (200-nivå), må avtale en overgangsordning med studieveileder. Det kreves karakter C eller bedre i snitt på bachelorgraden.

Noe av det jeg satte størst pris på gjennom studiene var undervisningsopplegget. I store deler av studiet hadde vi undervisning i klasserom, som gir en helt annen mulighet for kommunikasjon mellom studenter og forelesere enn i et stort auditorium.

Oppbygging