Matvitenskap og ernæring

Matvitenskap og ernæring

Master (femårig) 5 år heltid

Med kunnskap om råvarer, produksjonsprosesser og ernæring, kan du jobbe med utvikling, produksjon eller kontroll av næringsmidler.

Foto
NMBU

Hva skal vi spise i fremtiden? Hvordan kan vi lage nok mat til hele verdens befolkning, uten at det går utover helse, klima og miljø? Med en master i matvitenskap får du verdifull og ettertraktet kunnskap om bærekraftig matproduksjon.

Opptakskrav

REALFA

For opptak til 4. studieår; se detalj. opptakskrav

Antall studieplasser
20
Oppstart
Høst
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne

Mat er en av verdens største industrier og noe vi alle er helt avhengige av. Den kan være både god og dårlig for helsen vår, og produksjonen kan påvirke klima og miljø.

I denne mastergraden lærer du å forstå hva mat egentlig er, hvordan den kjemisk er bygget opp og hvordan den påvirker oss når vi spiser den. Studentene våre lærer også om behandling av råvarer, bruk av prosessutstyr for matproduksjon, forbrukeradferd, emballasjeteknologi, hygiene og mikrobiologi.

Hos oss får du tett oppfølging fra veilederen din og kan delta i spennende forskning underveis i studiet.  Du får bruke topp moderne utstyr, som gjør deg godt forberedt når du skal ut i arbeidslivet. Våre studenter har mye tid til praktisk arbeid i laboratoriet og i Matpiloten – Norges eneste forskningsfabrikk for mat. Vi har også et eget innovasjons-laboratorium for studenter, FoodLabs, hvor du selv kan prøve deg fram for å lage nye matprodukter. 

Hva blir du?

Matindustrien er Norges nest største industri. Mastergraden i matvitenskap gir deg ettertraktet fagkunnskap, og gjør deg kvalifisert for en rekke spennende jobber innen produksjon, utvikling, analyse og kvalitetssikring av mat og næringsmidler.  

De tidligere studentene våre jobber i dag i store konsern og i små nisjebedrifter, i fiskeindustrien, på meierier, bakerier, i offentlige virksomheter som Mattilsynet eller med analyse i laboratorium. Noen er ledere og rådgivere, mens andre jobber med produktutvikling, produksjonsledelse og administrasjon.

Over nitti prosent av studentene våre har fått seg en relevant jobb innen seks måneder etter fullførte studier.

Mastergraden kan også kvalifisere deg til doktorgradsstudier, der du kan forske videre og bli ekspert innen ditt fagområde.

Les mer om hva de tidligere studentene våre jobber med.

 

 

Hva lærer du?

I løpet av de tre første årene får du grunnleggende kunnskap om moderne og bærekraftig matproduksjon. Du blant annet om lærer om prosessering av mat, hvordan ulike råstoffer kan foredles til matprodukter, mattrygghet, ernæring , sensorikk, mikrobiologi, cellebiologi, matplanter og bærekraft, og om matproduksjon sett opp mot globale faktorer som klimaendringer og befolkningsvekst. Du får også et solid, naturfaglig fundament i basisfagene matematikk, statistikk, kjemi og biologi. 

Hos oss har du også mulighet til å skrive masteroppgaven din i samarbeid med en bedrift og få verdifull arbeidserfaring underveis.

De første tre årene følger alle studentene på studieprogrammet det samme løpet.

De to siste årene velger du selv en fordypning i:

  • Produksjon og produktutvikling: Her lærer du mer om hva som skal til for å gjøre en idé om til et ferdig produkt. Du vil fordype deg i ulike produksjonsprosesser, matvaretrygghet og produktutvikling. Du kan også lære mer om økonomi og ledelse , så du får kompetansen du trenger til å starte din egen gründervirksomhet eller tre inn i en lederstilling etter hvert.
  • Matvaretrygghet, -kvalitet og -hygiene: Her lærer du mer om hvordan fremmede og uønskede stoffer kommer inn i maten vår, og hva du kan gjøre for å unngå det. Du får blant annet verdifull kunnskap om sykdomsfremkallende mikroorganismer og skadelige miljøgifter – og hva skal skal til for å bekjempe dem.
  • Ernæring, biomedisin og helse: Her lærer du mer om samspillet mellom mat, fysiologi og livsstil . Du lærer for eksempel hvordan ulike næringsstoffer påvirker kroppen vår, og hva maten vi spiser har å si for helsen og livskvaliteten vår.

Hver fordypning har et sett med obligatoriske emner. Alle fordypningene avslutter med en masteroppgave på 30 eller 60 studiepoeng.

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Detaljerte opptakskrav

For opptak til femårig masterprogram i matvitenskap og ernæring, er det krav om realfagskompetanse

Opptak til 4. studieår med relevant bachelorgrad
For opptak til høyere årstrinn (4. året) kreves det bachelorgrad i matvitenskap/matteknologi eller tilsvarende utdanning, som inkluderer minst 80 studiepoeng innen relevante fag. For å kvalifisere til opptak skal det naturvitenskapelige grunnlaget omfatte emner i matematikk, statistikk, kjemi og mikrobiologi. De studierelevante fagene skal omfatte emner innen matkjemi, biokjemi, mikrobiologi, matteknologi og prosessteknologi. Studenter som mangler enkelte bacheloremner på (200-nivå), må avtale en overgangsordning med studieveileder. Det kreves karakter C eller bedre i snitt på bachelorgraden.

Fagene ved NMBU danner et bredt grunnlag for å forstå de fleste kategorier av mat. Det gjør at valgfriheten når du søker jobb er stor. Selv hadde jeg flere gode jobbtilbud før masteren var levert.

Marianne Rykkelid Dahle, Produktutvikler hos O. Kavli og Q-meieriene.

Oppbygging