Lektorutdanning i realfag (LUR) - master

Lektorutdanning i realfag (LUR) - master

Har du lyst til å gjøre realfag spennende og dagsaktuelt for dagens ungdom? Lektorprogrammet gir deg mastergrad i realfag, og undervisningskompetanse i to skolefag. Dette i et fagmiljø som er levende opptatt av utdanning for bærekraftig utvikling.

Varighet: 5 år heltid
Start: Høst 2019
Lektorutdanning i realfag - LUR

Lektorutdanning i realfag - LUR

Foto
Håkon Sparre
Hva blir jeg?
De fleste blir lektorer i videregående skole innen biologi og kjemi eller i fysikk og matematikk, mens noen velger ungdomsskolen. Du kvalifiseres også for en rekke andre yrker i næringslivet og offentlig forvaltning knyttet til realfag eller til formidling.
Hva lærer jeg?

Du får innføring i de grunnleggende realfagene og spesialiserer deg i to av dem (biologi, kjemi, fysikk, matematikk, geofag, naturfag, informatikk, økonomi). I hvert av de to fagene du velger får du en emnegruppe på 60 studiepoeng som kvalifiserer for undervisning i skolen. Deretter fordyper du deg i ett av de to realfagene med påfølgende mastergradsoppgave. I løpet av studiet får du også omfattende kunnskaper i pedagogikk og fagdidaktik som du får prøvd ut i praksis i skolen.

Kort om studiet

Lektorstudiet er en 5-årig integrert mastergradsutdanning som gir undervisningskompetanse i to realfag og som kvalifiserer for å undervise i videregående skole og på ungdomstrinnet. Allerede første studieår får du praksisopplæring ved en av våre partnerskapsskoler. På lektorprogrammet på NMBU kan du skreddersy studiet etter dine egne faginteresser.

Vi har samarbeid med universiteter, vitensentre og skoler i hele Norge og i andre land. I løpet av studietiden kan du ta emner i utlandet, delta i prosjekter, utviklingsarbeid og praksisopplæring og få verdifull internasjonal erfaring.

 

Faglig dybde og bredde

På NMBU er vi opptatt av at lektorene vi utdanner har svært god faglig bakgrunn. Vi har de strengeste kravene blant lektorutdanningene i Norge til nivået og bredden på realfagene du skal ta. På den måten får du et kunnskapsgrunnlag som gjør deg i stand til å undervise i fagene dine selv om læreplaner endres eller du må sette deg inn i nye temaer innen fagene dine. Du velger også blant de samme masteroppgavene som biologene, kjemikerne, fysikerne og matematikerne som studerer på NMBU tar – hvis du ikke heller vil ha en spennende masteroppgave i fagdidaktikk.

Refusjon fra lånekassen

For å rekruttere flere lærere i realfag i videregående skole vil deler av studiegjelden bli ettergitt når du fullfører lektorutdanningen. Les mer hos Lånekassen.

Opptak til høyere årstrinn

Opptakskrav:

  • Minst 120 studiepoeng godkjent, hvorav minst 60 i realfag som er relevante for undervisning i skolen. For at studiepoengene skal godkjennes, må de dekke emner på et faglig nivå utover den norske videregående skolen.
  • Godkjent undervisningskompetanse i et ikke-realfag fra din tidligere utdanningsinstitusjon kan godkjennes som fag II. Det stilles krav om nedre karaktergrense på C i fagene biologi, kjemi matematikk, fysikk, geofag og informatikk.
  • Med relevante realfag menes emner på faglig nivå utover vgs og som i tillegg dekker den faglige bredden gitt i emnegruppene eller krav til faglig bredde i ulike realfag for PPU.

Er du lærerstudent eller ferdig utdanna grunnskolelærer? Har du en bachelorgrad og yrkeserfaring innen naturbruksfag? Har du en bachelorgrad innen realfag eller som ingeniør? Overgang til LUR-studiet fra andre studieprogram ved NMBU? Se hvilke opptaksvilkår som gjelder deg her.

Miljøgaranti

NMBU har et svært aktivt og inkluderende studentmiljø – kanskje Norges beste. Meld deg inn i en av de over 80 studentforeningene, og vi garanterer deg et godt studentmiljø.

Faddergaranti

Du får en eldre student som fadder fra første dag du kommer til Ås. Lektorstudiet har også egen linjeforening. Linjeforeningen sørger for at du raskt blir godt kjent med studentene i klassen din, med eldre studenter og med fag og studier. 

Hybelgaranti

Som ny student er du sikret hybel i studentbyen på NMBU dersom du søker tidlig. Søk her fra 1. mai.

Professorgaranti

Fagmiljøet du møter som lektorstudent på NMBU består av engasjerte professorer, forskere og teknikere. Vi tar godt vare på studentene våre og du kan bare banke på en professordør om du trenger råd om studier og fag.

Hvorfor velge Lektorutdanning i realfag på NMBU?

  • Du får både en mastergrad i realfag og du får undervisningskompetanse i to skolefag.
  • Du liker å arbeide med ungdom og vil stimulere elever til å bli interessert i og glad i realfag.
  • Du vil ut i praksis i skolen fra første dag.
  • Du vil studere i et fagmiljø som er levende opptatt av bærekraftig utvikling og hvordan verden skal løse sine energi- og miljøproblemer.

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling?