Lektorutdanning i realfag

Master / Lektorutdanning i realfag (LUR)

Har du lyst til å gjøre realfag spennende og dagsaktuelt for dagens skoleungdom? LUR gir deg mastergrad i realfag, og undervisningskompetanse i to skolefag. Alt dette i et fagmiljø som er levende opptatt av utdanning for bærekraftig utvikling.

Varighet: 5 år heltid
Start: Høst 2018
Lektorutdanning i realfag - LUR

Lektorutdanning i realfag - LUR

Foto
Håkon Sparre
Hva blir du?
De fleste blir lektorer i videregående skole innen biologi og kjemi eller i fysikk og matematikk, mens noen velger ungdomsskolen. Du kvalifiseres også for en rekke andre yrker i næringslivet og offentlig forvaltning knyttet til realfag eller til formidling.
Hva lærer du?

Du får innføring i de grunnleggende realfagene og spesialiserer deg i to av dem (biologi, kjemi, fysikk, matematikk, geofag, naturfag, informatikk, økonomi). I hvert av de to fagene du velger får du en emnegruppe på 60 studiepoeng som kvalifiserer for undervisning i skolen. Deretter fordyper du deg i ett av de to realfagene med påfølgende mastergradsoppgave. I løpet av studiet får du også omfattende kunnskaper i pedagogikk, fagdidaktikk samt omfattende praksis i skolen.

Kort om studiet

I løpet av den første delen av studiet tar du til sammen 120-150 studiepoeng i de to realfagene du har valgt. Allerede første studieår får du praksisopplæring ved en av våre partnerskapsskoler. I løpet av studiet tar du i alt 60 studiepoeng med emner i pedagogikk og fagdidaktikk i tillegg til 100 dager praksisopplæring fordelt over de fire første årene. Det siste året tar du en masterspesialisering på 30 studiepoeng og en masteroppgave på 30 studiepoeng i ett av de to valgte undervisningsfagene eller i fagdidaktikk. Merk deg at på LUR kan du skreddersy studiet etter dine egne faginteresser.

Vi har samarbeid med universiteter, vitensentre og skoler i hele Norge og i andre land. I løpet av studietiden kan du ta emner i utlandet, delta i prosjekter, utviklingsarbeid og praksisopplæring og få verdifull internasjonal erfaring.

Oppbygging av studiet - Studiehåndbok 2018/19

Fellesemner:

 • Ex.phil og Ex.paed
 • Grunnleggende innføringsemner i matematikk, statistikk og andre realfag
 • Pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i skolen

To undervisningsfag:

 • Biologi
 • Kjemi
 • Fysikk*
 • Geofag
 • Naturfag
 • Matematikk*
 • Informatikk
 • Økonomi

*For disse emnegruppene forutsetter vi at du har kunnskap tilsvarende R2.

Fordypning og masteroppgave: Velg mellom biologi, kjemi, fysikk, geofag, matematikk eller masteroppgave i fagdidaktikk.

Eksempler på masterspesialiseringer

 • Biologi: Plantefysiologi. Dyrefysiologi. Økofysiologi. Mat og helse. Cellebiologi. Miljømikrobiologi. Molekylærbiologi. Molekylær genomikk og evolusjon. Næringsmiddelmikrobiologi. Genetikk. Mikrobiell genteknologi
 • Kjemi: Organisk analytisk kjemi. Uorganisk analytisk kjemi. Naturstoffkjemi. Human miljøkjemi. Radio- og miljøkjemi.
 • Fysikk: Solenergi og solcelleteknologi. Bioenergi og biodrivstoff. Biologisk fysikk og nevrofysikk. Strålingsfysikk og medisinsk fysikk. Multispektral kamerateknologi og bildeanalyse. Klima og biometeorologi.
 • Geofag: Ressursgeologi. Jord og miljø. Vannressurser. Kvartære miljøendringer.
 • Matematikk og informatikk: Data science. Miljøfysisk analyse. Statistikk. Signalbehandling. Systembiologi. Beregningsorientert biologi.
 • Didaktikk: Biologididaktikk. Kjemididaktikk. Fysikkdidaktikk. Matematikkdidaktikk. Naturfagdidaktikk.

Studiet planlegges og tilpasses individuelt i samarbeid med studieveileder og fagmiljøene der du vil spesialisere deg.

Faglig dybde og bredde

På NMBU er vi opptatt av at lektorene vi utdanner har svært god faglig bakgrunn. Vi har de strengeste kravene blant lektorutdanningene i Norge til nivået og bredden på realfagene du skal ta. På den måten får du et kunnskapsgrunnlag som gjør deg i stand til å undervise i fagene dine selv om læreplaner endres eller du må sette deg inn i nye temaer innen fagene dine. Du velger også blant de samme masteroppgavene som biologene, kjemikerne, fysikerne og matematikerne som studerer på NMBU tar – hvis du ikke heller vil ha en spennende masteroppgave i fagdidaktikk.

Refusjon fra lånekassen

For å rekruttere flere lærere i realfag i videregående skole vil deler av studiegjelden bli ettergitt når du fullfører lektorutdanningen. Les mer hos Lånekassen

Opptak til høyere årstrinn

Opptakskrav:

 • Minst 120 studiepoeng godkjent, hvorav minst 60 i realfag som er relevante for undervisning i skolen. For at studiepoengene skal godkjennes, må de dekke emner på et faglig nivå utover den norske videregående skolen.
 • Godkjent undervisningskompetanse i et ikke-realfag (matematikk, fysikk, kjemi, biologi, geofag, informatikk, økonomi, naturfag) fra din tidligere utdanningsinstitusjon kan godkjennes som fag II. Det stilles krav om nedre karaktergrense på C i fagene biologi, kjemi matematikk, fysikk, geofag og informatikk.
 • Med relevante realfag menes emner på faglig nivå utover vgs og som i tillegg dekker den faglige bredden gitt i studiehåndboka for LUR eller Krav til faglig bredde i ulike realfag.

Er du lærerstudent eller ferdig utdanna grunnskolelærer? Har du en bachelorgrad og yrkeserfaring innen naturbruksfag? Har du en bachelorgrad innen realfag eller som ingeniør? Overgang til LUR-studiet fra andre studieprogram ved NMBU? Se hvilke opptaksvilkår som gjelder deg her.

Karriereintervjuer

Ellen Kristine Solbrekke Hansen

Hege Borgan Reiling

Snorre Nordal

Hybelgaranti

På NMBU har du som ny student førsteprioritet til hybel i studentbyen Pentagon. Alle som søker tidlig om hybel her får plass! Les mer om studentboliger.

Miljøgaranti

NMBU har et svært aktivt og inkluderende studentmiljø – kanskje Norges beste. Meld deg inn i en av de over 80 studentforeningene, og vi garanterer deg et godt studentmiljø.

Faddergaranti

Du får en eldre student som fadder fra første dag du kommer til Ås. Lektorstudiet har også egen linjeforening. Linjeforeningen sørger for at du raskt blir godt kjent med studentene i klassen din, med eldre studenter og med fag og studier. 

Professorgaranti

Fagmiljøet du møter som lektorstudent på NMBU består av engasjerte professorer, forskere og teknikere. Vi tar godt vare på studentene våre og du kan bare banke på en professordør om du trenger råd om studier og fag.

Hvorfor velge Lektorutdanning i realfag på NMBU?

 • Du får både en mastergrad i realfag og du får undervisningskompetanse i to skolefag.
 • Du liker å arbeide med ungdom og vil stimulere elever til å bli interessert i og glad i realfag.
 • Du vil ut i praksis i skolen fra første dag.
 • Du vil studere i et fagmiljø som er levende opptatt av bærekraftig utvikling og hvordan verden skal løse sine energi- og miljøproblemer.