Kjemi og bioteknologi - teknologi (sivilingeniør) - master

Kjemi og bioteknologi - teknologi (sivilingeniør) - master

Master (femårig) Heltid

Som NMBU-student får du mye tid til praktisk læring i laboratoriet og tett oppfølging fra veilederen din.

Foto
NMBU

Vil du være med på å utvikle morgendagens medisiner eller finne nye løsninger på miljøproblemene? Med denne mastergraden blir du sivilingeniør og får ettertraktet og solid kunnskap innen kjemi og bioteknologi.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + sivilingeniørkrav (SIVING).

Antall studieplasser
20
Oppstart
Høst
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11


 

Studiet gir full fordypning i kjemi og bioteknologi, i tillegg til solid basiskunnskap i sivilingeniørfagene matematikk, fysikk og statistikk. Du kan velge spesialisering innen molekylærbiologi, organisk eller uorganisk kjemi, eller bioinformatikk. 

Som masterstudent i kjemi og bioteknologi ved NMBU får du mye tid til praktisk læring i laboratoriet og tett oppfølging fra veilederen din. Vi er opptatt av å skape inkluderende læringsmiljøer og gode faglig hjem for våre studenter.  
Les mer om NMBUs læringsfilosofi. 

Du vil være koblet på et sterkt faglig og internasjonalt anerkjent forskningsmiljø innen kjemi og bioteknologi. Les mer om forskningen ved fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap.  

Hva blir du?

Som sivilingeniør i kjemi og bioteknologi kan du få mange spennende stillinger innen flere ulike områder. Fagområdene er svært viktige inn i arbeidet mot en mer bærekraftig samfunnsutvikling, og vil gi deg gode muligheter for å kunne søke jobber innen miljø, fornybar energi, helse og medisin.  

Utdannelsen er relevant for tekniske og administrative stillinger innen kjemisk, farmasøytisk eller bioteknologisk industri, og som rådgiver innen offentlig forvaltning og tilsyn.  

Etter fullført mastergrad kan du også jobbe videre som forsker i kjemi og bioteknologi ved universiteter og andre forskningsinstitusjoner. Graden kan kvalifisere til doktorgradsstudier (forskerutdanning). Du får undervisningskompetanse i kjemi, og med tilleggsutdanning i pedagogikk, kan du bli lektor ved videregående skoler.  

Karriereintervjuer med tidligere studenter:

Hva lærer du?

De første 3-4 årene studerer du grunnleggende kjemi, bioteknologi, statistikk, matematikk og sivilingeniørfag. Slik får du en solid basiskunnskap. Deretter velger du en spesialisering innen ett av disse områdene:  

  • Molekylærbiologi (genetikk, molekylærbiologi, biokjemi og mikrobiologi)  
  • Organisk/naturstoffkjemi (kromatografi, organisk spektroskopi, naturstoffkjemi, organisk massespektrometri, samt prosessteknikk) 
  • Uorganisk/miljøkjemi (instrumentell uorganisk analyse, radioaktivitet og radiokjemi, miljøgifter og økotoksikologi, samt prosessteknikk)  
  • Bioinformatikk (anvendt statistikk, matematikk og informatikk) 

Det siste semesteret velger du masteroppgave innen spesialiseringen din. Tema for masteroppgaver i dette studieprogrammet varierer fra studier av molekyler og mikroorganismer til studier i industriell skala.  

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Detaljerte opptakskrav

Opptak til 4. studieår: Søkere med relevant utdanning av minst 180 sp omfang, med minimum 27 sp matematikk og statistikk skal søke direkte opptak hos NMBU via Søknadsweb. Det er fastsatt en nedre karaktergrense på C for opptak.

Jeg er mye på lab, så erfaring fra ulike kjemikurs er veldig relevant både når det kommer til det praktiske på lab og rapportering i ettertid. Siden jeg jobber med radioaktivitet har også kurs i radiokjemi og strålevern vært veldig nyttig å ha.

Vilde Roko Krogstie, Forsker, Product Supply Operations, Technology Development, Bayer AS

Oppbygging