Kjemi og bioteknologi - teknologi (sivilingeniør) - master

Kjemi og bioteknologi - teknologi (sivilingeniør) - master

Solid kunnskap om kjemi og bioteknologi er viktig om du vil jobbe med miljø, medisin, farmasi og næringsmidler. Sivilingeniører har en ettertraktet, faglig bredde. Dette studiet gir deg full fordypning innen kjemi og bioteknologi.

Varighet: 5 år heltid
Start: Høst 2019
Studiet gir full fordypning i kjemi og bioteknologi, i tillegg til sivilingeniørfagene.

Studiet gir full fordypning i kjemi og bioteknologi, i tillegg til sivilingeniørfagene.

Foto
Håkon Sparre
Hva blir du?
Du kan få utfordrende tekniske og administrative stillinger innen kjemisk, farmasøytisk eller bioteknologisk industri. Du kan arbeide med forskning på universiteter og andre forskningsinstitusjoner. Du kan bli rådgiver i offentlig forvaltning og tilsyn. Mastergraden kan kvalifisere til ph.d-studier (forskerutdanning) og du får undervisningskompetanse i kjemi. Med pedagogisk tilleggsutdanning kan du bli lektor.
Hva lærer du?

Studiet gir full fordypning i kjemi og bioteknologi, i tillegg til sivilingeniørfagene. Du velger spesialisering innen molekylærbiologi, organisk eller uorganisk kjemi, eller bioinformatikk. Masteroppgavetemaer varierer fra studier av molekyler og mikroorganismer til studier i industriell skala. I bioinformatikk brukes statistiske metoder og programmering for å løse bioteknologiske problemstillinger.

Kort om studiet

De første 3-4 årene studerer du grunnleggende kjemi, bioteknologi, statistikk, matematikk og sivilingeniørfag, og får en solid basiskunnskap. Deretter velger du en spesialisering:

Molekylærbiologi (genetikk, molekylærbiologi, biokjemi og mikrobiologi), Organisk/naturstoffkjemi (kromatografi, organisk spektroskopi, naturstoffkjemi, organisk massespektrometri, samt prosessteknikk), Uorganisk/miljøkjemi (instrumentell uorganisk analyse, radioaktivitet og radiokjemi, miljøgifter og økotoksikologi, samt prosessteknikk), Bioinformatikk (anvendt statistikk, matematikk og informatikk).

Det siste semesteret velger du masteroppgave (30 stp.) innen din spesialisering.

Jobbeksempel - video:

 

 

Eksempelplaner
VedleggStørrelse
PDF icon eksempelplan_studiearet_19-20_v6.pdf738.59 KB
Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2019.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Examen philosophicum 10 Minst en Exphil-variant
Examen philosophicum - seminarversjon 10 Minst en Exphil-variant
Introduksjon i bioteknologi og kjemi 5 Obligatorisk emne
Cellebiologi 5 Obligatorisk emne
Kalkulus 1 10 Obligatorisk emne
Prinsipper i informasjonsbehandling 5 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Generell kjemi 10 Obligatorisk emne
Kalkulus 2 10 Obligatorisk emne
Genetikk introduksjonskurs 10 Obligatorisk emne
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Utvidet organisk kjemi 20 Obligatorisk emne
Generell mikrobiologi I 5 Obligatorisk emne
Økonomistyring 5 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Eksperimentell og anvendt biokjemi 10 Minst en av
Laboratoriekurs i biokjemi 5 Minst en av
Biokjemi 10 Obligatorisk emne
Uorganisk kjemi 10 Obligatorisk emne
Innføring i mikroøkonomi 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Molekylærbiologi
Emne Sp
Molekylærgenetikk i eukaryoter 5 Minst en av
Studieretning: Naturstoffkjemi
Emne Sp
Programmering og databehandling 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Organisk analyse
Emne Sp
Programmering og databehandling 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Miljøkjemi
Emne Sp
Programmering og databehandling 10 Obligatorisk emne
Studieår : 3

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Molekylærbiologi 10 Obligatorisk emne
Lineær algebra og lineære differensiallikninger 10 Obligatorisk emne
Statistikk 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Uorganisk analyse
Emne Sp
Forurensning - miljø 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Miljøkjemi
Emne Sp
Forurensning - miljø 10 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Mekanikk 10 Obligatorisk emne
Laboratorieøvelser i molekylærbiologi 5 Obligatorisk emne
Introduksjon i bioinformatikk 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Naturstoffkjemi
Emne Sp
Naturstoffkjemi 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Bioinformatikk
Emne Sp
Programmering og databehandling 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Molekylærbiologi
Emne Sp
Generell mikrobiologi II 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Organisk analyse
Emne Sp
Naturstoffkjemi 10 Obligatorisk emne
Studieår : 4

Semester: høst

Studieretning: Molekylærbiologi
Emne Sp
Genetisk grunnlag for biodiversitet 10 Minst en av
Utvalgte emner i funksjonell genomikk 10 Minst en av
Utvalgte emner i genomanalyse 10 Minst en av
Juridisk metode og norsk rettssystem 5 Obligatorisk emne
Fysikk for bioteknologer 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Miljøkjemi
Emne Sp
Termofysikk og elektromagnetisme 10 Obligatorisk emne
Anvendt biokatalyse og bioraffinering 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Organisk analyse
Emne Sp
Anvendt biokatalyse og bioraffinering 5 Obligatorisk emne
Juridisk metode og norsk rettssystem 5 Obligatorisk emne
Termofysikk og elektromagnetisme 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Analytisk kjemi 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Naturstoffkjemi
Emne Sp
Termofysikk og elektromagnetisme 10 Obligatorisk emne
Anvendt biokatalyse og bioraffinering 5 Obligatorisk emne
Juridisk metode og norsk rettssystem 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Bioinformatikk
Emne Sp
Juridisk metode og norsk rettssystem 5 Obligatorisk emne
Fysikk for bioteknologer 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Uorganisk analyse
Emne Sp
Anvendt biokatalyse og bioraffinering 5 Obligatorisk emne
Termofysikk og elektromagnetisme 10 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Fysikalsk kjemi 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Naturstoffkjemi
Emne Sp
Organisk spektroskopi 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Uorganisk analyse
Emne Sp
Miljøgifter og økotoksikologi 10 Obligatorisk emne
Programmering og databehandling 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Bioinformatikk
Emne Sp
Statistisk programmering i R 5 Obligatorisk emne
Anvendte metoder i statistikk 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Molekylærbiologi
Emne Sp
Eksperimentell molekylær mikrobiologi 10 Obligatorisk emne
Programmering og databehandling 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Organisk analyse
Emne Sp
Organisk spektroskopi 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Miljøkjemi
Emne Sp
Miljøgifter og økotoksikologi 10 Obligatorisk emne
Studieår : 5

Semester: høst

Studieretning: Naturstoffkjemi
Emne Sp
Kromatografi 10 Obligatorisk emne
Massespektrometri 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Uorganisk analyse
Emne Sp
Radiokjemi 10 Obligatorisk emne
Instrumentell uorganisk analyse 10 Obligatorisk emne
Juridisk metode og norsk rettssystem 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Bioinformatikk
Emne Sp
Molekylær genomanalyse 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Molekylærbiologi
Emne Sp
Proteinkjemi 10 Obligatorisk emne
Molekylær genomanalyse 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Organisk analyse
Emne Sp
Kromatografi 10 Obligatorisk emne
Massespektrometri 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Miljøkjemi
Emne Sp
Radiokjemi 10 Obligatorisk emne
Instrumentell uorganisk analyse 10 Obligatorisk emne
Juridisk metode og norsk rettssystem 5 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Masteroppgave 30 Velg en mastervariant