Kjemi og bioteknologi

Kjemi og bioteknologi - teknologi (sivilingeniør) - master

Master (femårig) Heltid

Som NMBU-student får du mye tid til praktisk læring i laboratoriet og tett oppfølging fra veilederen din.

Foto
NMBU

Vil du være med på å utvikle morgendagens medisiner eller finne nye løsninger på miljøproblemene? Med denne mastergraden blir du sivilingeniør og får ettertraktet og solid kunnskap innen kjemi og bioteknologi.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + sivilingeniørkrav (SIVING).

Søknadsfrist:

Samordna opptak:
15. april / (1. mars) 
Høyere årstrinn: 15. april

Antall studieplasser
20
Oppstart
Høst 2021
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11


 

Studiet gir full fordypning i kjemi og bioteknologi, i tillegg til solid basiskunnskap i sivilingeniørfagene matematikk, fysikk og statistikk. Du kan velge spesialisering innen molekylærbiologi, organisk eller uorganisk kjemi, eller bioinformatikk. 

Som masterstudent i kjemi og bioteknologi ved NMBU får du mye tid til praktisk læring i laboratoriet og tett oppfølging fra veilederen din. Vi er opptatt av å skape inkluderende læringsmiljøer og gode faglig hjem for våre studenter.  
Les mer om NMBUs læringsfilosofi. 

Du vil være koblet på et sterkt faglig og internasjonalt anerkjent forskningsmiljø innen kjemi og bioteknologi. Les mer om forskningen ved fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap.  

Hva blir du?

Som sivilingeniør i kjemi og bioteknologi kan du få mange spennende stillinger innen flere ulike områder. Fagområdene er svært viktige inn i arbeidet mot en mer bærekraftig samfunnsutvikling, og vil gi deg gode muligheter for å kunne søke jobber innen miljø, fornybar energi, helse og medisin.  

Utdannelsen er relevant for tekniske og administrative stillinger innen kjemisk, farmasøytisk eller bioteknologisk industri, og som rådgiver innen offentlig forvaltning og tilsyn.  

Etter fullført mastergrad kan du også jobbe videre som forsker i kjemi og bioteknologi ved universiteter og andre forskningsinstitusjoner. Graden kan kvalifisere til doktorgradsstudier (forskerutdanning). Du får undervisningskompetanse i kjemi, og med tilleggsutdanning i pedagogikk, kan du bli lektor ved videregående skoler.  

Hva lærer du?

De første 3-4 årene studerer du grunnleggende kjemi, bioteknologi, statistikk, matematikk og sivilingeniørfag. Slik får du en solid basiskunnskap. Deretter velger du en spesialisering innen ett av disse områdene:  

  • Molekylærbiologi (genetikk, molekylærbiologi, biokjemi og mikrobiologi)  
  • Organisk/naturstoffkjemi (kromatografi, organisk spektroskopi, naturstoffkjemi, organisk massespektrometri, samt prosessteknikk) 
  • Uorganisk/miljøkjemi (instrumentell uorganisk analyse, radioaktivitet og radiokjemi, miljøgifter og økotoksikologi, samt prosessteknikk)  
  • Bioinformatikk (anvendt statistikk, matematikk og informatikk) 

Det siste semesteret velger du masteroppgave innen spesialiseringen din. Tema for masteroppgaver i dette studieprogrammet varierer fra studier av molekyler og mikroorganismer til studier i industriell skala.  

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Detaljerte opptakskrav

Opptak til 4. studieår: Søkere med relevant utdanning av minst 180 sp omfang, med minimum 27 sp matematikk og statistikk skal søke direkte opptak hos NMBU via Søknadsweb. Det er fastsatt en nedre karaktergrense på C for opptak.

Jeg er mye på lab, så erfaring fra ulike kjemikurs er veldig relevant både når det kommer til det praktiske på lab og rapportering i ettertid. Siden jeg jobber med radioaktivitet har også kurs i radiokjemi og strålevern vært veldig nyttig å ha.

Vilde Roko Krogstie, Forsker, Product Supply Operations, Technology Development, Bayer AS

Oppbygging

Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2021.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Programmering og databehandling 10
Introduksjon i bioteknologi og kjemi 5 Obligatorisk emne
Cellebiologi 5 Obligatorisk emne
Kalkulus 1 10 Obligatorisk emne
Prinsipper i informasjonsbehandling 5 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Generell kjemi 10 Obligatorisk emne
Kalkulus 2 10 Obligatorisk emne
Genetikk 10 Obligatorisk emne
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Økonomistyring 5 Minst en av B
Utvidet organisk kjemi 20 Obligatorisk emne
Generell mikrobiologi I 5 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Eksperimentell og anvendt biokjemi 10 Minst en av
Laboratoriekurs i biokjemi 5 Minst en av
Biokjemi 10 Obligatorisk emne
Uorganisk kjemi 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Molekylærbiologi
Emne Sp
Molekylærgenetikk i eukaryoter 5 Minst en av
Evolusjonsbiologi 10 Minst en av
Studieår : 3

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Molekylærbiologi 10 Obligatorisk emne
Lineær algebra og lineære differensiallikninger 10 Obligatorisk emne
Statistikk 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Uorganisk analyse
Emne Sp
Forurensning - miljø 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Miljøkjemi
Emne Sp
Forurensning - miljø 10 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Mekanikk 10 Obligatorisk emne
Laboratorieøvelser i molekylærbiologi 5 Obligatorisk emne
Introduksjon i bioinformatikk 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Naturstoffkjemi
Emne Sp
Naturstoffkjemi 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Molekylærbiologi
Emne Sp
Generell mikrobiologi II 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Organisk analyse
Emne Sp
Naturstoffkjemi 10 Obligatorisk emne
Studieår : 4

Semester: høst

Studieretning: Molekylærbiologi
Emne Sp
Utvalgte emner i funksjonell genomikk 10 Minst en av
Utvalgte emner i mikrobiell genomikk 10 Minst en av
Fysikk for bioteknologer 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Juridisk metode og norsk rettssystem 5 Minst en av B
Analytisk kjemi 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Naturstoffkjemi
Emne Sp
Termofysikk og elektromagnetisme 10 Obligatorisk emne
Anvendt biokatalyse og bioraffinering 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Uorganisk analyse
Emne Sp
Termofysikk og elektromagnetisme 10 Obligatorisk emne
Anvendt biokatalyse og bioraffinering 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Bioinformatikk
Emne Sp
Fysikk for bioteknologer 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Organisk analyse
Emne Sp
Termofysikk og elektromagnetisme 10 Obligatorisk emne
Anvendt biokatalyse og bioraffinering 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Miljøkjemi
Emne Sp
Termofysikk og elektromagnetisme 10 Obligatorisk emne
Anvendt biokatalyse og bioraffinering 5 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Fysikalsk kjemi 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Naturstoffkjemi
Emne Sp
Organisk spektroskopi 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Uorganisk analyse
Emne Sp
Miljøgifter og økotoksikologi 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Bioinformatikk
Emne Sp
Statistisk programmering i R 5 Obligatorisk emne
Anvendte metoder i statistikk 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Molekylærbiologi
Emne Sp
Eksperimentell molekylær mikrobiologi 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Organisk analyse
Emne Sp
Organisk spektroskopi 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Miljøkjemi
Emne Sp
Miljøgifter og økotoksikologi 10 Obligatorisk emne
Studieår : 5

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Examen philosophicum 10 En Exphil-variant
Examen philosophicum - seminarversjon 10 En Exphil-variant
Studieretning: Naturstoffkjemi
Emne Sp
Kromatografi 10 Obligatorisk emne
Massespektrometri 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Uorganisk analyse
Emne Sp
Radiokjemi 10 Obligatorisk emne
Instrumentell uorganisk analyse 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Bioinformatikk
Emne Sp
Molekylær genomanalyse 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Molekylærbiologi
Emne Sp
Proteinkjemi 10 Obligatorisk emne
Molekylær genomanalyse 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Organisk analyse
Emne Sp
Kromatografi 10 Obligatorisk emne
Massespektrometri 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Miljøkjemi
Emne Sp
Radiokjemi 10 Obligatorisk emne
Instrumentell uorganisk analyse 10 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Masteroppgave 30 Velg en mastervariant