Landskapsingeniør - bachelor

Landskapsingeniør - bachelor

Er du opptatt av dine omgivelser, hvordan det ser ut der du ferdes? Har du interesser innen natur, anleggsteknikk og byggefasen for ulike uterom? Da er dette et studium for deg!

Varighet: 3 år heltid
Start: Høst 2019
Landskapsingeniørstudenter ved NMBU gjør nivelleringsøvelse i parken.

Landskapsingeniørstudenter ved NMBU gjør nivelleringsøvelse i parken.

Foto
Håkon Sparre, NMBU
Hva blir jeg?
Som landskapsingeniør kan du utarbeide tekniske tegninger, anbudsdokumenter, kontrakter og kvalitetssystemer for å bygge og forvalte byrom, parker, boligområder, offentlige anlegg, vei, friluftsområder og kulturlandskap. Med kunnskap i anleggsteknikk og plantevekst bidrar du til gode utemiljøer med økt livskvalitet. Studiet kvalifiserer til ingeniørstilling med lederansvar i kommuner eller private bedrifter.
Hva lærer jeg?

I studiet lærer du hvordan prosjekter for uteanlegg gjennomføres, fra prosjektering og anbud til bygging, og videre skjøtsel. Du lærer om metoder og verktøy som benyttes i gjennomføringen. Studiet spenner fra detaljert teknisk prosjektering til strategisk, overordnet forvaltning. Du lærer å kombinere tekniske fag, juridiske fag, biologi og naturfag, samt ledelse og administrasjon. Samlet gir dette en bred utdannelse som kan lede til flere yrkesretninger innenfor grøntanleggsbransjen.

Kort om studiet

Utdannelsen er treårig. Første året gis en innføring i anleggstekniske fag, anbuds- og kontraksdokumenter samt geologi og jordlære. Året etter gis en inngående kunnskap i norsk natur, plantevekst og plantekjennskap og forvaltning av grøntområder. Siste året avsluttes med emner i blant annet prosjektadministrasjon, prosjektdokumenter, materialforståelse, anleggsteknikk og en obligatorisk bacheloroppgave i et selvvalgt tema.

I studiet gis det mulighet til spesialisering gjennom valgfrie emner. Dette kan være i økonomi, planlegging, tekniske fag e.l. Vil du bygge utdanningen videre gir bachelorgraden godt grunnlag for toårig masterstudium i plantevitenskap/grøntmiljø ved NMBU.Det er også mulig å søke opptak på masterstudiet Landskapsarkitektur ved NMBU.

Studieplan

Norske landskapsingeniørers forening  NLI

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling?