Landskapsingeniør

Bachelor / Landskapsingeniør

Er du opptatt av dine omgivelser, hvordan det ser ut der du ferdes? Har du interesser innen natur, anleggsteknikk og byggefasen for ulike uterom? Da er dette et studium for deg!

Varighet: 3 år heltid
Start: Høst 2018
Landskapsingeniørstudenter ved NMBU gjør nivelleringsøvelse i parken.

Landskapsingeniørstudenter ved NMBU gjør nivelleringsøvelse i parken.

Foto
Håkon Sparre, NMBU
Hva blir du?
Som landskapsingeniør kan du utarbeide tekniske tegninger, anbudsdokumenter, kontrakter og kvalitetssystemer for å bygge og forvalte byrom, parker, boligområder, offentlige anlegg, friluftsområder og kulturlandskap. Med kunnskap i anleggsteknikk og plantevekst bidrar du til gode utemiljøer med økt livskvalitet. Studiet kvalifiserer til ingeniørstilling med lederansvar i kommuner eller private bedrifter.
Hva lærer du?

I studiet lærer du hvordan prosjekter for uteanlegg gjennomføres, fra anbud til bygging, og videre vedlikehold. Du lærer om metoder og verktøy som benyttes i prosessen. Studiet spenner fra detaljert teknisk prosjektering til strategisk, overordnet forvaltning. Og du lærer å kombinere tekniske fag, juridiske fag, biologi og naturfag, samt ledelse og administrasjon. Dette gjør landskapsingeniør til en bred utdannelse som kan lede til flere yrkesretninger innenfor grøntanleggsbransjen.

Kort om studiet

Utdannelsen er treårig. Første året gis en innføring i anleggstekniske fag, anbuds- og kontraksdokumenter samt geologi og jordlære. Året etter gis en inngående kunnskap i norsk natur, plantevekst og plantekjennskap og forvaltning av grøntområder. Grunnleggende jus-emner inngår også. Siste året avsluttes med emner i blant annet prosjektadministrasjon, prosjektdokumenter, materialforståelse og anleggsteknikk.

I studiet gis det mulighet til spesialisering gjennom valgfrie emner. Dette kan være i økonomi, planlegging, tekniske fag e.l. Vil du bygge utdanningen videre gir bachelorgraden godt grunnlag for toårig masterstudium i plantevitenskap/grøntmiljø ved NMBU.Det er også mulig å søke opptak på masterstudiet Landskapsarkitektur ved NMBU.

Studieplan

Norske landskapsingeniørers forening  NLI

Programmets oppbygging

Viser programstruktur for studenter i 2017 -kullet.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Examen philosophicum 10 Minst en Exphil-variant
Examen philosophicum - seminarversjon 10 Minst en Exphil-variant
Geologi 10 Obligatorisk emne
Introduksjon til profesjonsstudiet 10 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Introduksjon om jord 5
Grunnleggende bedriftsøkonomi 5 Obligatorisk emne
Profesjonskurs I. Anbuds- og prosjektdokumenter 5 Obligatorisk emne
Vannteknikk for landskapsplanleggere 10 Obligatorisk emne
Kommunalteknikk 5 Obligatorisk emne
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Landskapsplanter - identifikasjon og egenskaper 15 Obligatorisk emne
Landskapsplanter -grunnleggende økologi, anatomi og fysiologi 10 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Park- og grøntanleggsteknikk, nyanlegg og skjøtsel 7.5 Obligatorisk emne
Grøntanleggsforvaltning, org. form og forvaltning 10 Obligatorisk emne
Studieår : 3

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Profesjonskurs II. Kontrakt, anskaffelser og oppfølging 7.5 Obligatorisk emne
Landskapsplanter - etablering og skjøtsel 10 Obligatorisk emne
Plantevern i grøntanlegg 10 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Bacheloroppgave 15 Obligatorisk emne
Konstruksjonsteknikk 10 Obligatorisk emne
Introduksjon til digitale verktøy 5 Obligatorisk emne