Landskapsingeniør

Landskapsingeniør

Bachelor 3 år heltid

Landskapsingeniørstudenter ved NMBU gjør nivelleringsøvelse i parken.

Foto
Håkon Sparre, NMBU

Er du opptatt av dine omgivelser, hvordan det ser ut der du ferdes? Har du interesser innen natur, anleggsteknikk og byggefasen for ulike uterom? Da er dette et studium for deg!

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Søknadsfrist:

15. april 

Antall studieplasser
25
Oppstart
Høst 2020
Se mer
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

Utdannelsen er treårig. Første året gis en innføring i anleggstekniske fag, anbuds- og kontraksdokumenter samt geologi og jordlære. Året etter gis en inngående kunnskap i norsk natur, plantevekst og plantekjennskap og forvaltning av grøntområder. Siste året avsluttes med emner i blant annet prosjektadministrasjon, prosjektdokumenter, materialforståelse, anleggsteknikk og en obligatorisk bacheloroppgave i et selvvalgt tema.

I studiet gis det mulighet til spesialisering gjennom valgfrie emner. Dette kan være i økonomi, planlegging, tekniske fag e.l. Vil du bygge utdanningen videre gir bachelorgraden godt grunnlag for toårig masterstudium i plantevitenskap/grøntmiljø ved NMBU - det kreves imidlertid at realfagskravet til kjemi er dekket. 

Det er også mulig å søke opptak på masterstudiet Landskapsarkitektur ved NMBU.

Hva blir du?

Som landskapsingeniør kan du utarbeide tekniske tegninger, anbudsdokumenter, kontrakter og kvalitetssystemer for å bygge og forvalte byrom, parker, boligområder, offentlige anlegg, vei, friluftsområder og kulturlandskap. Med kunnskap i anleggsteknikk og plantevekst bidrar du til gode utemiljøer med økt livskvalitet.

Studiet kvalifiserer til ingeniørstilling med lederansvar i kommuner eller private bedrifter.

Hva lærer du?

I studiet lærer du hvordan prosjekter for uteanlegg gjennomføres, fra prosjektering og anbud til bygging, og videre skjøtsel.

  • Du lærer om metoder og verktøy som benyttes i gjennomføringen. Studiet spenner fra detaljert teknisk prosjektering til strategisk, overordnet forvaltning.
  • Du lærer å kombinere tekniske fag, juridiske fag, biologi og naturfag, samt ledelse og administrasjon.

Samlet gir dette en bred utdannelse som kan lede til flere yrkesretninger innenfor grøntanleggsbransjen.

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. UKA arrangeres neste gang i 2020.

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Jeg startet uten noen form for bakgrunn innenfor grønt eller anlegg, så utdanningen har vært veldig nyttig for meg. Spesielt nyttig er kunnskapen om kontrakter og entrepriser.

Bea Antoniewicz, Landskapsingeniør og prosjektleder

Oppbygging

Studieplan

Norske landskapsingeniørers forening  NLI