Ettårig grunnstudium

Ettårig grunnstudium

Andre studier 1 år

Som student på ettårig grunnstudium får du en unik mulighet til å bli kjent med realfagene.

Foto
Håkon Sparre, NMBU

Mangler du realfag fra videregående, men drømmer om å studere realfag? Her får du den kompetansen du trenger slik at du kan søke opptak til utdanninger som krever realfag.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Antall studieplasser
50
Oppstart
Høst
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

Realfag fra videregående skole er nøkkelen til mange spennende utdanninger, som medisin, veterinær, tannlege og ingeniørvitenskap. Dersom du mangler dette, kan ettårig grunnstudium være løsningen.

I løpet av ett studieår tar du tilstrekkelig med realfag til å dekke opptakskravene fra videregående skole. Du kan deretter bruke disse til å søke opptak til høyere utdanning. Når du har bestått matematikk kan du søke på alle studier som har opptakskrav "REALFA". Tar du fysikk kan du søke på studier med opptakskrav "SIVING".

De fagene du ikke bruker til å søke opptak kan eventuelt brukes i videre utdanning.

Hva blir du?

Du blir kvalifisert til opptak på alle studieprogram som krever realfag, og kan dermed søke deg til videre realfagsstudier ved universiteter og høyskoler.   

Dette inkluderer veterinær, medisin og sivilingeniørstudier. Hvilke program du blir kvalifisert for avhenger av hvilke fag du velger. Dette avtaler du med studieveileder etter at du har startet på programmet.   

Du er også garantert plass videre på utvalgte bachelorprogram ved NMBU. Du kan søke direkte overgang til andre studier ved NMBU etter første høst.   

NB! Du får ingen formell universitetsgrad. Dette er ett ettårig studium hvis eneste mål er å gjøre deg kvalifisert til opptak på studier som krever realfag.

Hva lærer du?

Studiet består av totalt 60 studiepoeng (sp.).

Matematikk og vitenskapsfilosofi er obligatoriske emner. Du må også velge fysikk eller kjemi, eller eventuelt begge.   

De øvrige fagene er delvis valgfrie. Dette er en fin måte å teste noen temaer og finne ut om du liker dem. Her velger du blant nesten alle NMBUs fag.   

Du kan for eksempel ta økonomi, organisasjonsteori, jus,  arealplanlegging og grunnleggende emner innen biologi, geologi, naturforvaltning, skogforvaltning, plantevitenskap, miljø, naturressurser, husdyrfag og matvitenskap. 

Ofte stilte spørsmål om Ettårig grunnstudium finner du her. 

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Ettårig grunnstudium gir en god introduksjon til realfagene og gir mange muligheter for videre studier. Du får velge blant spennende fag, studere på et flott campus og bli en del av rikt og engasjert studentmiljø!

Anja Katarina Smit, tidligere student på ettårig grunnstudium og masterprogrammet i miljøfysikk og fonybar energi. Jobber i dag som lektor i realfag ved Fyrstikkalleen videregående skole.