Paris. Foto: Pixabay

Utveksling i Europa

ERASMUS+

Erasmus+ er EUs program for utdanningssamarbeid i Europa. Det er knyttet til en egen stipendordning, som gjør det mulig å ta deler av din utdanning i et land innen EU, EØS, Island eller Tyrkia.

Fordeler ved å reise på utveksling gjennom Erasmus+:

  • Du får et Erasmusstipend på 470 eller 530 euro i stipend per måned
  • Du betaler ikke skolepenger ved vertsuniversitetet
  • Vertsuniversitetet hjelper deg ofte med å skaffe bolig
  • Du har vanligvis muligheten til å være med på egne introduksjonsprogram for Erasmusstudenter.