NMBU lanserer seks nye studier til høsten!

Av Silje-Marie Tunes Huse

Studenter som prater sammen.

Fra høsten 2024 vil NMBU tilby seks nye studier spredt over fem ulike fakulteter.

Søkelys på global økonomi og miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold

Handelshøyskolen introduserer to nye masterprogrammer i samarbeid med Fakultetet for landskap og samfunn, med undervisningsspråk på engelsk.


Global economy and politics: Dette nye studieprogrammet gir deg bedre forståelse for hvordan økonomiske og politiske drivere former samfunnet og verden vi lever i. Nøkkelord for det nye masterprogrammet er global økonomi, internasjonale relasjoner og global politikk. Lederen for utviklingen av programmet er førsteamanuensis Roberto J. Garcia ved Handelshøyskolen.


Economics and environmental governance: Om du er interessert i å bedre forstå årsakene bak miljøendringer og effekten de har på samfunnet, naturen og verdensøkonomien, kan dette være et masterprogram for deg. Fagene vil fokusere på forskjellige, men sammenhengende faktorer, som økonomi, miljø, økologisk økonomi, samfunnsvitenskap, menneskelig geografi og mer.


̶ Det som er unikt med Economics and environmental governance er at vi trekker på styrkene fra flere fagfelt som har ulike tilnærminger til problemet og som ser ulike løsninger. Dette vil gi studentene våre en bedre forståelse av hvilke utfordringer og muligheter vi står ovenfor og dermed være godt posisjonert for å være en aktiv del av løsningen, sier Erlend Dancke Sandorf, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen.

Mastergrad for de som ønsker mer kunnskap om matproduksjon

Sustainable Food Systems: Fakultetet for biovitenskap arrangerer fra høsten av et masterprogram hvor man lærer om fremtidens problemstillinger innen matproduksjon. Studiet har som mål å gi deg en bredere forståelse for hvordan mat er produsert, samt hvordan vi ser matproduksjon i sammenheng med økonomisk stabilitet.


Med en master i Sustainable food systems, kan man få jobb i både privat og offentlig sektor. Det er også mulighet for å søke jobb internasjonalt, i tillegg til at du kan søke på forskjellige PhD-programmer på en nasjonal og internasjonal basis.

Nye studier innen miljø og miljøvitenskap

Fakultetet for miljøvitenskap og naturforvaltning introduserer to nye studieprogrammer med oppstart høsten 2024. Det blir fokus på radioaktivitet, med ett nytt bachelorprogram og ett masterprogram.

̶  Kandidatene skal ha en helhetlig forståelse av kilder og spredning av radioaktivitet og hvordan radionuklider kan påvirke miljøet, organismer og mennesker, og hvordan strålevern og beredskap fungerer, forteller Lindis Skipperud, professor i kjernekjemi og miljøkjemi ved NMBU.

̶  Det finnes per i dag ingen tilsvarende studier innen radiokjemi og radioaktivitet i miljøet ved andre utdanningsinstitusjoner i Norge, fortsetter hun.

Radioaktivitet og miljø: Bachelorprogrammet gir deg solid kompetanse innen radioaktive kilder i miljøet og naturen rundt oss. Studiet fokuserer også på strålevern og atomberedskap, og du lærer blant annet om atomkjernen, radioaktivitet og stråling.

Nukleær- og miljøvitenskap: Norge, Norden og Europa trenger mer kunnskap om utfordringene knyttet til radioaktiv forurensing, strålevern og atomberedskap, i tillegg til risiko- og konsekvenser av radioaktivitet i naturen og miljøet rundt oss. I dette nye masterprogrammet vil du få bedre kunnskap innen nukleær- og miljøvitenskap. Studieprogrammet foregår på engelsk, og har oppstart kommende høst.

Fakultetet for realfag og teknologi lanserer nytt masterprogram innen vannteknologi

Intelligent water technology: I dette masterprogrammet vil du få utvidet kunnskap om vann- og avløpsvann, og hvordan vannsektoren kan bli modernisert gjennom smarte teknologiløsninger.

Det er behov for en modernisering og digitalisering i industrien, og med en master i Intelligent water technology kan du hjelpe med å forme utviklingen innen vannsektoren. Gjennom studieforløpet vil du også ha kontakt med forskningsgruppen Water and Health på NMBU. Det gir deg sjansen til å spille en aktiv rolle i forskningsprosjekter.

Studiestart høsten 2024

Søknadsfristen for å studere til høsten er den 15. april 2024. Ved å søke på NMBU tar du en utdanning som er rettet mot morgendagens problemer og har høy arbeidslivrelevans. NMBU ble også i år kåret til det universitetet med de mest tilfredse studentene for niende året på rad. Om du ønsker å studere, eller kjenner noen som skal studere til høsten, kan du klikke på studiesiden vår for å lese mer. Der får du oversikt over alle studieprogrammene NMBU tilbyr.

Publisert - Oppdatert

Del på