Europa

Erasmus+ er EUs program for samarbeid innen høyere utdanning i Europa. Det gjør at du som student enklere og billigere kan ta deler av din utdanning i et annet europeisk land. For å kunne reise på studieopphold som Erasmus+ student, må du reise til et universitet som NMBU har en avtale med. NMBU har over 130 Erasmus+ avtaler i nærmere 30 land, så valgmulighetene for utvekslingsopphold i Europa er mange.

Fordeler ved å reise på utveksling gjennom Erasmus+:

  • Du får et Erasmusstipend på 410 eller 460 euro i stipend per måned

 

  • Du betaler ikke skolepenger ved vertsuniversitetet

 

  • Vertsuniversitetet hjelper deg ofte med å skaffe bolig

 

  • Du har vanligvis muligheten til å være med på egne introduksjonsprogram for Erasmusstudenter.

 

 

Hvem kan søke utveksling gjennom Erasmus+

Erasmusstipendet

Språk i Erasmus

Learning agreement

Erasmus+ praksisopphold

Søknadsskjema for utveksling gjennom Erasmus+

 

Erasmus Policy Statement

Erasmus Charter 

 

Sykkel

Published 2. januar 2009 - 11:00 - Updated 11. august 2021 - 12:57