Oppmelding til eksamen

Semesterregistrering og godkjenning av utdanningsplan
Sjekk at utdanningsplanen din er korrekt! Når du bekrefter utdanningsplanen din, vil du automatisk bli undervisningsoppmeldt i de obligatorisk emnene som ligger i din plan for det aktuelle semesteret. NB: Husk å kontrollere at du også blir vurderingsmeldt dvs. oppmeldt til eksamen/vurdering.

Husk at du må være semesterregistrert og ha betalt semesteravgift for å få avlegge eksamen. Semesterregistrering og betaling av semesteravgift må gjøres hvert semester innen fristene - sjekk akademisk kalender.

Du har selv ansvaret for å kontrollere at du er meldt opp/av til de emnene du skal ta. Kontroller oppmeldingene under «aktive emner» på Studentweb.

Ta kontakt med Studentens informasjonstorg før oppmeldingsfristen hvis du har problemer med semesterregistrering eller du lurer på noe.

Tilleggsemner og oppmelding til konte
Meld deg opp i eventuelle tilleggsemner eller til ny eksamen/konte:

 • Logg deg inn på Studentweb
 • Velg «aktive emner»
 • Søk opp ønsket emne
 • Trykk på velg og følg videre instruks

 

Oppmeldingsfrister for emner og eksamen:

 • Augustblokk: Første onsdag i augustblokken
 • Høstparallell: 15. september
 • Ny eksamen/konte høst: 1. oktober
 • Januarblokk: 1. desember
 • Vårparallell: 1. februar
 • Ny eksamen/konte vår: 1. mars 
 • Juniblokk: 1. april

 

Published 7. mars 2012 - 9:00 - Updated 6. April 2021 - 12:12