Skrivesenteret

Blyant

Nytt fra Skrivesenteret

Åpningstider Skrivesenteret

Ny timeplan Skrivesenteret Høsten 2018

Den nye timeplanen for høstsemester 2018 er nå ute - både for tårnbygningen og sørhellinga. 

Writing Centre visitation spring 2017

Writing Centre visitation spring 2017

The NMBU Writing Centre is increasingly popular amongst NMBU students. During the 2017 spring semester, the Writing Centre had 876 appointments with NMBU students needing assistance with writing assignments, term papers, lab reports and Bachelor and Master thesis. This represents an 11% increase in visitation numbers from last semester (autumn 2016), and is part of a continuous increase in the number of visits to the Writing Centre over the last years.

Besøkstall

Skrivesenterets besøkstall fortsetter å øke

NMBU Skrivesenter fortsetter å bli stadig mer populært blant NMBU studenter. I løpet av høstsemesteret 2016 hadde skrivesenteret 777 konsultasjoner med NMBU studenter som trengte assistanse med skriveoppgaver, semesteroppgaver, og bachelor og masteroppgaver. Dette representerer en 32% økning i antall besøk fra forrige semester (våren 2016), og er del av en kontinuerlig økning i antall besøkende til skrivesenteret de siste årene.