Skrivesenteret

Blyant

Nytt fra Skrivesenteret

Akademiske skrivedager 14. og 15. oktober.

Akademisk skriving kan virke komplisert. Følg våre forelesninger på Zoom, og vi guider deg gjennom labyrinten.

Semesterrapport vår 2020

Skrivesenteret er en skriveopplæringstjeneste for studenter og ansatte ved NMBU. Vi gir skriveveiledning til studenter på alle nivåer, produserer digitale læringsressurser, gir skrivekurs og tilbyr råd og støtte ved integrering av skriveopplæring i emner og programmer. Skriving er en drivkraft for læring der faglig kompetanse og gode kommunikasjonsferdigheter går hånd i hånd. Vårt arbeid er basert på grunnleggende prinsipper for akademisk skriving, enten det er veiledning av studenter eller samarbeid med fagpersonell om utforming av skrivetrening for emner og studieprogrammer.

Kalender

Velkommen til skrivesenteret

Follow us in social media