Sykdom og gyldig fravær- eksamen

Egenmelding ved sykdom

I forbindelse med korona situasjonen tillater NMBU at du leverer egenmelding dersom du er for syk til å gjennomføre eksamen. Du må huske å sende søknad om gyldig fravær senest fem (5) virkedager etter den aktuelle eksamen, og du trenger ikke legge ved dokumentasjon fra lege/ helsepersonell. Benytt nettskjema (Feide innlogging) for å sende Søknad om registrering av gyldig fravær 

Egenmeldingen gjelder både fravær knyttet til koronavirus og fravær som skyldes sykdom av andre årsaker. Egenmeldingen gir de samme rettigheter som fravær dokumentert med legeerklæring eller tilsvarende jf. midlertidig forskrift om studier § 6 (2)

NB: Vær oppmerksom på at innlevert besvarelse ikke kan trekkes tilbake fra sensur selv om legeattest eller egenerklæring leveres etter eksamen.


----------------------------------------

Generelle regler om sykdom og fravær ved eksamen 

Hvis du er syk eller det skjer andre særskilte forhold rundt deg som gjør at du ikke kan møte til eksamen trenger du dokumentasjon/legeerklæring. Skjemaet 'Søknad om registrering av gyldig fravær' med dokumentasjon må sendes inn innen fem dager etter fravær. Søknadsskjema finner du på siden Skjema og maler for studenter.

Legeattesten må leveres/være poststemplet senest fem (5) virkedager etter eksamensdato og attesten må inneholde følgende informasjon:

  • Dato/tidsrommet for fraværet.
  • Hvilke eksamen/emner, med emnekode, attesten gjelder for.
  • Det må fremgå av dokumentasjonen at du var for syk til å møte til eksamen. 
  • Dokumentasjonen må være signert og stemplet av lege eller annen medisinsk sakkyndig 

Blir du akutt syk under eksamen gjelder egne regler.

Dersom du leverer gyldig dokumentasjon/legeerklæring vil ikke fraværet telle som et av dine tre forsøk på å avlegge eksamen i emnet.

Husk! Dersom du i forkant av en eksamen har levert legeattest på du ikke kommer til å møte til eksamen, men du allikevel møter, vil ikke legeattesten være gyldig for denne eksamen. Møter du til eksamen overstyrer resultatet legeattesten, uavhengig av hva karakter for eksamen blir.

Dokumentert gyldig fravær vil også gi deg mulighet til å melde deg opp til ny eksamen/konte i påfølgende semester, dersom slik eksamen tilbys i emnet.

Published 21. mai 2013 - 11:00 - Updated 29. november 2021 - 12:41