Sykdom eller annet gyldig fravær på eksamensdagen

Sykdom og gyldig fravær- eksamen

Hvis du er syk eller det skjer andre særskilte forhold rundt deg som gjør at du ikke kan møte til eksamen trenger du dokumentasjon/legeerklæring. Skjemaet 'Søknad om registrering av gyldig fravær' med dokumentasjon må sendes inn innen fem dager etter fravær. Søknadsskjema finner du på siden Skjema og maler for studenter.

Legeattesten må leveres/være poststemplet senest fem (5) virkedager etter eksamensdato og attesten må inneholde følgende informasjon:

  • Dato/tidsrommet for fraværet.
  • Hvilke eksamen/emner, med emnekode, attesten gjelder for.
  • Det må fremgå av dokumentasjonen at du var for syk til å møte til eksamen. 
  • Dokumentasjonen må være signert og stemplet av lege eller annen medisinsk sakkyndig 

Blir du akutt syk under eksamen gjelder egne regler.

Dersom du leverer gyldig dokumentasjon/legeerklæring vil ikke fraværet telle som et av dine tre forsøk på å avlegge eksamen i emnet.

Husk! Dersom du i forkant av en eksamen har levert legeattest på du ikke kommer til å møte til eksamen, men du allikevel møter, vil ikke legeattesten være gyldig for denne eksamen. Møter du til eksamen overstyrer resultatet legeattesten, uavhengig av hva karakter for eksamen blir.

Dokumentert gyldig fravær vil også gi deg mulighet til å melde deg opp til ny eksamen/konte i påfølgende semester, dersom slik eksamen tilbys i emnet.

Legeerklæringer kan ikke leveres på Studentenes informasjonsTorg (SiT).

Published 21. mai 2013 - 11:00 - Updated 6. august 2020 - 13:38