Sykdom og gyldig fravær- eksamen

Sykdom og gyldig fravær ved eksamen 

Hvis du er syk eller det skjer andre særskilte forhold rundt deg som gjør at du ikke kan møte til eksamen, i eksamensperioden, eller til en prøve i undervisningsperioden, må du søke om gyldig fravær. For fravær fra andre typer vurdering enn eksamen eller delprøve vennligst kontakt emneansvarlig.

Søknaden om gyldig fravær fra eksamen må være sendt senest fem (5) virkedager etter den aktuelle eksamen. Benytt søknadskjema for å søke om gyldig fravær (Feide innlogging). Husk å legge med dokumentasjon fra lege/medisinsk sakkyndig.

NB: For fravær fra andre typer vurdering enn eksamen/prøve vennligst kontakt emneansvarlig.

Søknadsskjema (Feide innlogging)

Krav til dokumentasjon ved søknad om gyldig fravær

Legeattesten må leveres/være poststemplet senest fem (5) virkedager etter eksamensdato og attesten må inneholde følgende informasjon:

 • Dato/tidsrommet for fraværet.
 • Hvilke eksamen/emner, med emnekode, attesten gjelder for.
 • Det må fremgå av dokumentasjonen at du var for syk til å møte til eksamen. 
 • Dokumentasjonen må være signert og stemplet av lege eller annen medisinsk sakkyndig 

Dokumentert gyldig fravær gir deg mulighet til å melde deg opp til ny eksamen/konte dersom slik eksamen tilbys i emnet. Fraværet vil ikke telle som et av dine tre forsøk på å fremstille deg til eksamen i emnet.

Levert legeattest i forkant av eksamen

Hvis du i forkant av en eksamen levert legeattest på du ikke kan møte til eksamen, men du allikevel møter til eksamen, vil ikke legeattesten gjelde for eksamen. Dette betyr at møter du til eksamen vil resultatet (sensuren) på eksamen overstyrer legeattesten. Selv om du skulle stryke, få en dårlig karakter eller levere blankt på eksamen vil ikke legeattesten gjelde.

Vær også oppmerksom på at innlevert besvarelse ikke kan trekkes tilbake fra sensur selv om legeattest leveres etter eksamen.

Dersom du blir akutt syk under en eksamen på campus

Hvis du underveis i eksamen blir akutt syk slik at må forlate eksamen/gå hjem må du gi beskjed til eksamensvakten og velge en av følgende alternativer:

1. Leverer legeattest

Når du blir akutt syk og planlegger å gå til legen for å få legeattest for eksamen:

 • Gi beskjed til eksamensvakten om at du er dårlig.
 • Eksamensvakten vil be deg fylle inn skjema Akutt syk under eksamen, fyll inn og lever dette FØR du går fra salen
 • Eksamensvaktene leverer det utfylte skjema videre til eksamenskontoret.
 • Ved eksamen på papir: Ikke fyll inn/lever omslagsarkene
 • Ved digital eksamen: Ikke lever inn noen i WISEflow.

Husk! Legeattesten må leveres innen 5 dager etter eksamen og inneholde følgende for å bli godkjent:

 • dato/tidsrommet for fraværet
 • hvilke eksamen/emner, med emnekode, attesten gjelder for
 • det må fremgå av dokumentasjonen at du ble akutt syk under den aktuelle eksamen 
 • dokumentasjonen må være signert og stemplet av lege eller annen medisinsk sakkyndig

Gyldig legeerklæring må leveres via elektronisk søknadsskjema om gyldig fravær. Alternativt kan dokumentasjon leveres/sendes Arkivet ved NMBU, Postboks 5003, 1432 Ås.

Hva skjer videre

Leverer du gyldig legeattest vil du få registrert gyldig fravær fra denne eksamen og vil ikke få et tellende forsøk. Du kan melde deg opp til ny/konte eksamen dersom det tilbys slik eksamen i emnet.

2. Levere inn besvarelsen din

Du kan levere inn det du har skrevet for sensurering. Da er det resultatet av sensureringen som vil gjelde som resultat for denne eksamen og du bruker et av dine tre forsøk på å bestå emnet. 

Hvis du ønsker kan du eller vakten kan påføre besvarelsen at du ble syk og at dette er grunnen til at ikke alle oppgaver ble besvart.

Selv om du i etterkant leverer legeattest på at du ble akutt syk under eksamen vil ikke attesten være gyldig. Et resultat (sensur) overstyrer en legeattest.

Dersom sensuren for eksamen blir stryk/F kan du melde deg opp til ny/konte eksamen dersom det tilbys slik eksamen i emnet.

3. Levere blankt

Du kan velge å levere inn en blank besvarelse/trekke deg fra eksamen.

Eksamen på papir

 • Fyll inn hvitt og gult eksamenspapiromslag
 • Selv om du i etterkant leverer legeattest på at du ble akutt syk på eksamen vil ikke attesten være gyldig. Du kan melde deg opp til ny/konte eksamen dersom slik eksamen tilbys i emnet.

WISEflow eksamen

 • Hvis du ønsker å levere blankt, må du logge inn i WISEflow og følge anvisningen for blank innlevering Enten kan du trykke på 'lever blankt' knappen, eller last opp en blank fil som du leverer inn.
 • Selv om du i etterkant leverer legeattest på at du ble akutt syk på eksamen vil ikke attesten være gyldig. Du kan melde deg opp til ny/konte eksamen dersom slik eksamen tilbys i emnet.

 

Published 21. mai 2013 - 11:00 - Updated 24. mars 2023 - 13:23