Sykdom og gyldig fravær- eksamen

Sykdom og fravær ved eksamen 

Hvis du er syk eller det skjer andre særskilte forhold rundt deg som gjør at du ikke kan møte til eksamen, i eksamensperioden, eller til en prøve i undervisningsperioden, må du søke om gyldig fravær med dokumentasjon/legeerklæring. Søknaden måvære sendt senest fem (5) virkedager etter den aktuelle eksamen.

NB: For fravær fra andre typer vurdering enn eksamen eller prøve vennligst kontakt emneansvarlig.

Skjemaet 'Søknad om registrering av gyldig fravær' med dokumentasjon må sendes inn innen fem dager etter fravær. Benytt nettskjema (Feide innlogging) for å sende Søknad om registrering av gyldig fravær 

Legeattesten må leveres/være poststemplet senest fem (5) virkedager etter eksamensdato og attesten må inneholde følgende informasjon:

  • Dato/tidsrommet for fraværet.
  • Hvilke eksamen/emner, med emnekode, attesten gjelder for.
  • Det må fremgå av dokumentasjonen at du var for syk til å møte til eksamen. 
  • Dokumentasjonen må være signert og stemplet av lege eller annen medisinsk sakkyndig 

Blir du akutt syk under eksamen gjelder egne regler.

Dersom du leverer gyldig dokumentasjon/legeerklæring vil ikke fraværet telle som et av dine tre forsøk på å avlegge eksamen i emnet.

Husk! Dersom du i forkant av en eksamen har levert legeattest på du ikke kommer til å møte til eksamen, men du allikevel møter, vil ikke legeattesten være gyldig for denne eksamen. Møter du til eksamen overstyrer resultatet, på eksamen, legeattesten, uavhengig av hva karakter på eksamen blir.

NB: Vær oppmerksom på at innlevert besvarelse ikke kan trekkes tilbake fra sensur selv om legeattest eller egenerklæring leveres etter eksamen.

Dokumentert gyldig fravær vil også gi deg mulighet til å melde deg opp til ny eksamen/konte i påfølgende semester, dersom slik eksamen tilbys i emnet.

Published 21. mai 2013 - 11:00 - Updated 15. november 2022 - 12:34