WISEflow-gjør deg kjent

Om WISEflow

NMBU bruker eksamenssystemet WISEflow for digitale eksamener og innleveringer. Dersom dette skal benyttes i ditt emne, vil det automatisk bli opprettet en såkalt "flow" for den enkelte vurdering. Du vil motta et e-post-varsel når det er opprettet en flow og en påminnelse før eksamensdato/innleveringsfrist.

Å levere besvarelsen er et aktivt valg, husk at du alltid må trykke på innlever-knappen i WISEflow. Dersom du besvarer oppgaven, men ikke leverer, så vil du heller ikke få karakter i emnet.

I WISEflow vil du møte ulike typer flow:

  • FLOWlock er tradisjonell langsvarseksamen på campus i nedlåst modus. Du får tilgang til oppgavesettet som et eget dokument og en teksteditor med de vanligste verktøyene for formattering som du kjenner fra for eksempel Microsoft Word, inkludert stavekontroll.
  • FLOWmulti er flervalgseksamen som besvares direkte i WISEflow. Slike eksamener kan bestå av ulike typer spørsmål; flervalgsavkrysning, utfylling av felt, klassifisering og matching, tekstsvar m.m. FLOWmulti kan gjennomføres med eller uten nedlåst modus, dermed kan de foregå enten på campus eller hjemme.
  • FLOWassign/FLOWhandin er filopplasting. Ordinær innlevering krever at hovedbesvarelsen er en PDF-fil, andre filtyper kan lastes opp som vedlegg (FLOWassign). For enkelte vurderinger kan det være aktuelt å kun laste opp andre filtyper som Excel eller video (FLOWhandin).

Innlogging

Logg inn i systemet med din Feide-brukerkonto (samme som NMBU-bruker). Det er viktig at du husker ditt brukernavn og passord. Detter gjelder både ved eksamen på campus og hjemme. Du kan administrere din brukerkonto (blant annet endre passord) på brukerdata.nmbu.no

Installering av LockDown-browser

Ved eksamen på campus benyttes som oftets FLOWlock- som stenger PCen for bruk av internett og innhold på egene PC. Før hver eksamen må du sjekke at du har installert den nyeste versjonen av programmet. Dette laster du ned fra profilsiden.

Demo

I WISEflow finnes det demo-eksamener av ulike typer. Bruk disse for å gjøre deg kjent med WISEflow-funksjonalitet og teste at nedlåsing med LockDown-browser fungerer på din datamaskin.
Det er en knapp til "Demoflows" nederst på forsiden i WISEflow.

Vedlegg med ikke-tekstlig materiale 

Enkelte eksamener med nedlåsing på campus krever utforming med tegning og modellering. Det er ofte enklest å bruke penn og papir, ta bilde av det med webkamera og deretter knytte det opp som vedlegg. Du bør gjøre deg kjent med hvordan dette kan gjøres i WISEflow. Du får utlevert kladdepapir på salen. Husk skrivesaker.

Gruppeinnleveringer

Ofte leveres innleveringsoppgaver individuelt, men det kan også legges opp til gruppebasert innlevering. Da må én av studentene opprette gruppen og de andre godta medlemskapet. Som regel kan én laste opp fil og levere på vegne av hele gruppen.

Lovdata PRO og tilgang til eksterne ressurser

På enkelte eksamener med nedlåsing på campus gis det tilgang til eksterne ressurser, for eksempel Lovdata PRO. Dette finner du via en egen knapp. Ressursen åpnes i en separat fane slik at du kan navigere fritt mellom den og eksamensbesvarelsen.

Selv om det er digital eksamen kan du ha med Norges lover og evt. særtrykk av lover og forskrift. Kopier eller utskrift av lover/forskrift/dommer etc. er ikke tillatt. Husk at Norges lover m. fl. ikke er oppdatert med tanke på evt. nyere endringer av lover.

Published 18. April 2017 - 13:35 - Updated 31. mars 2023 - 9:18