Campus eksamen

Eksamen

Husk at du må være oppmeldt til eksamen/vurdering i emnet for å kunne ta eksamen.

Husk å melde deg av eksamen hvis du ikke skal ta eksamen. Melder du deg av innen avmeldingfristen, slipper du å få et tellende forsøk i emnet.

Informasjon om eksamens tidspunkt og eksamensform ved din eksamen: 

Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert. Lurer du på noe kan du kontakte fakultetet eller emneansvarlig. 

Husk til eksamen

 • Du må vise gyldig legitimasjon med bilde (studentkort /Pass/ førerkort). Grunnet forbud mot bruk av mobil under eksamen kan digitalt semesterkort ikke benyttes som legitimasjon.
 • Mat/drikke, skrivesaker samt tillatte hjelpemidler tas med til plassen din. Sekk/veske, avslått mobiltelefon og yttertøy plasseres på anvist sted. Grunnet utfordringer med smartklokker, må alle armbåndsur legges vekk på anvist sted. Det er klokke på veggen i alle eksamenssaler.
 • Dersom du ønsker det kan du ha med deg:
  • - eksternt tastatur / mus (kablet, ikke trådløst)
  • - støydempende ørepropper uten lyd eller nettilgang.
 • Du kan ikke ta med:
  • - ekstra skjerm,
  • - ekstra PC, Pad, Kindle eller tilsvarende
  • - digitale notater / digital pensumlitteratur / e-bøker

Oppmøtetid

- For eksamen som gjennomføres på papir: Du må møte i eksamenslokalet senest 15 minutter før eksamen begynner.
- For eksamen som gjennomføres som digital eksamen: Du må møte i eksamenslokalet senest 30 minutter før eksamen begynner. 

I hvilket rom skal jeg ta eksamen?

Du finner informasjon om hvor du skal sitte på eksamen i StudentwebRomplassering vil være tilgjengelig på Studentweb 1-2 uker før eksamen. Vil du vite mer om hvilke eksamensrom som normalt benyttes til eksamen kan du se på eksamensromoversikten.

Hjelpemidler ved eksamen

Det er viktig at du vet hva som er de tillatte hjelpemidlene til din eksamen/prøve og kun bruker disse. Det er også viktig at du lærer deg å skrive akademisk tekst og siterer korrekt fra kildene du benytter. Gjør du dette riktig ungår du å bli mistenkt for forsøk på fusk og/eller plagiering. Du finner tillatte hjelpemidler i den nettbaserte emnebeskrivelsen for emnet. Mer informasjon om hjelpemidler m.m.

Digital campus eksamen (WISEflow)

Ved digital eksamen ved NMBU brukes eksamensverktøyet WISEflow. 

 • Ta med egen PC/Mac med strømforsyning/lader. Nettbrett kan ikke benyttes.
 • Husk ditt FEIDE-brukernavn og -passord
 • Installer FLOWlock (eksamens nettleser som sperrer for at du får tilgang til internett og filer på egen maskin) FØR eksamen
 • Sjekk at du får koplet deg på det trådløse nettverket Eduroam FØR eksamen
 • Har du problemer med PC kan du kontakte IT i forkant av eksamen it@nmbu.no /tlf. 67230555
 • Gjør deg kjent i WISEflow med hvordan du finner eksamensoppgaven og funksjon for å sette inn bilder/tegninger
 • Du får kladdeark og ark til å tegne på under eksamen
 • Husk skrivesaker og tillatte hjelpemidler
 • Eksamensoppgaveteksten vil være tilgjengelig i WISEflow og oppgaven deles ikke ut på papir, med mindre emneansvarlig synes det er spesielt behov for det.
 • Ved eksamen i digitalt eksamenssystem skal eksamensbesvarelsen skrives på datamaskin. Det er kun tegninger og evt. utregninger som kan gjøres med penn og papir og lastes opp som vedlegg til besvarelsen. Håndskreven eksamensbesvarelse vil normalt ikke bli sensurert. 
 • Du er selv ansvarlig for å påse at det er korrekt fil(er) som leveres og at filen(ene) er lastet opp og levert før eksamenstiden er ute. Kontroller alltid at rett fil er levert.
 • Har du flere spørsmål rundt digital campusbasert eksamen kan du se på spørsmål og svarsiden FAQ Digital campusbasert eksamen 
 • Sensor kan gi kommentarer og tilbakemeldinger på din besvarelse direkte i WISEflow. Vi anbefaler at du sjekker dette når sensur er publisert.

Eksamen på papir

 • Husk skrivesaker og tillatte hjelpemidler.
 • Du får utlevert eksamenspapir og omslagsark. Annet papir kan ikke benyttes.
 • Eksamensbesvarelsene skal være anonyme og du får tildelt kandidatnummer som skal påføres alle ark i besvarelsen. Påse at du påfører rett kandidatnummer.
 • Kulepenn må benyttes på eksamenspapiret for at det skal gi gjennomslag. Vær oppmerksom på at det kan bli gjennomslag på flere ark dersom flere papir ligger oppå hverandre. Du er selv ansvarlig for det du leverer som besvarelse, og at håndskriften er leselig.
 • Når ordinær eksamenstid er ute har du maks 15 minutter til å nummerere, påføre kandidatnummer og sortere besvarelsen. Du har selv ansvaret for å skille det trelags eksamenspapiret fra hverandre og legge det i rett omslag. Dersom du fortsetter å skrive på besvarelsen etter at eksamenstiden er ute betraktes dette som forsøk på fusk.
 • Kladdeark kan normalt ikke leveres inn som del av besvarelsen.
 • Når du er klar til å levere sin besvarelse, må du gi tegn til eksamensvakten. Bli sittende på plassen til besvarelsen er levert, kontrollert og kvittert av eksamensvakten. Innleverte besvarelser kan ikke under noen omstendighet trekkes tilbake dvs. leveres tilbake til deg.
 • Du kan ta med deg selve eksamensoppgaven og den rosa kopien av besvarelsen ut av eksamenslokalet etter endt eksamen. Alt annet eksamenspapir (brukt og ubrukt) må leveres til vaktene. Dersom eksamensoppgaven har vært gitt i form av flervalgsprøve eller det har vært egne svarark med oppgaven kan du ikke påregne å få med seg en kopi av besvarelsen sin.

Ordbok

Fremmedspråklige studenter har anledning til å ha med ordbok mellom sitt morsmål og norsk ved campusbasert eksamen. Ved eksamen på engelsk kan studenter, som ikke har engelsk som morsmål, ha med ordbok mellom sitt morsmål og engelsk. Ordboka skal være fri for notater.

Muntlig eksamen

Informasjon om tidspunkt og gjennomføring av muntlig eksamen får du fra fakultetet. 

Levere blankt/trekke seg under eksamen

Eksamen på papir
For å levere blankt må du fylle inn omslagsarkene og kun levere disse. Husk at du ikke kan forlate salen før det har gått 30 minutter fra eksamen startet.

Digital eksamen
Dersom du ønsker å levere blankt/trekke deg fra eksamen må du møte opp på rett eksamenssal med egen PC.  Du må logge deg inn i WISEflow, trykke på 'lever blankt' knappen, eller last opp en blank fil som du leverer inn. Husk at du ikke kan forlate salen før det har gått 30 minutter fra eksamen startet.

Syk under eksamen

Blir du syk under eksamen må du velge om du skal levere inn besvarelsen, levere blankt eller om du skal skaffe legeattest. Mer informasjon om dette finnes på siden Akutt syk under eksamen.

Detaljerte retningslinjer for selve eksamensdagen

Detaljerte retningslinjer for selve eksamensdagen

Published 6. April 2022 - 15:53 - Updated 3. november 2022 - 14:15