Ny eksamen (konte) og oppmelding

Emner med samlet vurdering eller mappe 

For emner med samlet vurdering eller mappe arrangeres det ikke ny eksamen/konte. Ved gyldig fravær eller stryk ved eksamen i et langsgående emne vil første mulighet for å ta eksamen være neste gang emnet går ordinært.

Gyldig fravær fra eller strøket til en eksamen

Studenter som har gyldig fravær eller strøk ved siste ordinære eksamen i et emne, som ikke er langsgående, kan selv melde seg opp til konte/ny eksamen selv via Studweb.    

Som gyldig fravær regnes dokumentert sykdom eller særskilte forhold rundt egen person. Dokumentasjonen/legeattesten må være levert NMBU innen 5 arbeidsdager etter eksamen. 

Les mer om hvem som har rett til å melde seg til ny eksamen/konte i forskrift om studier ved NMBU

Ikke møtt til eksamen

Dersom du ikke møtte til en eksamen har du ikke rett til konte/ny eksamen i emnet. Du kan kun melde seg opp til ny eksamen ved ordinært tidspunkt for eksamen i emnet.  

Oppmeldingsfrister:

1. oktober - For emner med ordinær eksamen i vårparallellen, juniblokk og augustblokk. Konte/ny eksamen for disse emnene avholdes enten rett før juleferien eller i begynnelsen av januar. Se akademisk kalender
(Avmeldingsfrist 1. november)

1. mars - For emner med ordinær eksamen i høstparallellen og januarblokk. Konte/ny eksamen for disse emnene avholdes i slutten av mai.
(Avmeldingsfrist 1. april)

Hvordan melde seg opp

  • Logg inn på studweb
  • Klikk på Resultater.
  • Bla ned til emne du vil ta konte eksamen i og trykk på "ta emnet på nytt".
  • Legg til vurderingsmelding (det skal ikke være undervisningsmelding tilgjengelig) og velg riktig periode, eksempel 2021-HØST-K.
  • Dersom du ønsker å melde deg til utsatt eller ny eksamen i flere emner, klikk "Resultater" og følg fremgangsmåten en gang til. Hvis ikke, logg ut av StudentWeb.

 

 

 

 

Published 7. mars 2012 - 13:00 - Updated 29. november 2021 - 12:50