Karakterfordeling

Karakterfordeling på det enkelte emne vises på karakterutskriften. Karakterefordelingen vises for emner med 10 eller flere studenter for inntil fem år tilbake i tid fra eksamenstidspunktet.

Formålet med å vise karakterfordelingen per emne er å gi informasjon om hvordan karaktersystemet brukes ved lærestedene.

Dette vil gjøre det enklere å sammenligne karakterer mellom institusjoner og mellom land.

Ved bruk av ulike karaktersystem, internasjonalt og mellom fagområder, er det viktig at karakterene blir forstått. Når karakterfordelingen vises, vil det være enklere å gi studenter en rettferdig vurdering av sine prestasjoner. Dette gjelder både for studenter som beveger seg mellom institusjoner og for ferdige kandidater som skal søke jobb i eget eller andre land.

At karakterfordeling skal fremgå er en oppfølgning av anbefalinger fra EU. Universitets- og høgskolerådet (UHR) har, på vegne av universitets- og høgskolesektoren i Norge, vurdert hvordan informasjon om karakterfordeling burde innarbeides og anbefalt et felles system for alle institusjonene. 

 

Published 20. mai 2014 - 8:18 - Updated 18. mars 2021 - 14:46