Eksamen

Eksamen

Eksamen

Ressurser og hjelp før, under og etter eksamen. Lykke til!

Eksamensperiode vår 2019

Vårparallell eksamen: 13.-27. mai

Ny eksamen (konte) vår: 29. og 31. mai 

Juniblokk eksamen: 14., 21. og 28. juni