BIOTOUR - Fra stedlige naturressurser til verdifulle opplevelser: Turismen i den nye bioøkonomien

BIOTOUR - Fra stedlige naturressurser til verdifulle opplevelser: Turismen i den nye bioøkonomien

BIOTOUR-prosjektet skal analysere nøkkelbetingelser for framtidig utvikling av det naturbaserte reiselivet i Norge som grunnlag for næringsutvikling, robuste lokalsamfunn og bærekraftig ressursbruk

prosjekt

Om/Mål
Mer om prosjektet

Prosjektet, som finansieres av Norges forskningsråd 2016-2020, er organisert i fem integrerte arbeidspakker for forskning og to støttende arbeidspakker for formidling, kommunikasjon og prosjektadministrasjon. Vitenskapelig vil BIOTOUR gi ny kunnskap om: (i) Det naturbaserte reiselivet i den norske bioøkonomien (sektoranalyser, samfunnsendringer, trender, servicebetingelser, robuste lokalsamfunn); (ii) Ressurs- og produktanalyser (ressursanalyser av natur og landskap, risiko for ressurssårbarhet); (iii) Markedsanalyser (integrerte produkter, markedssegmenter); (iv) Aktører og forvaltning i reiselivet (bedrifters motivasjon, lønnsomhet og vekstpotensialer, samhandling og forvaltning); og (v) Innovative løsninger (produktpakking, ny teknologi, kunnskapsdrevet entreprenørskap). I prosjektet skal det gjøres empiriske caseundersøkelser av fire typer av naturbasert reiseliv: opplevelser, vill natur («wildlife»), turruter («trails») og arrangementer («events»). BIOTOUR ledes av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i samarbeid med Norsk senter for bygdeforskning, Transportøkonomisk institutt, Norsk institutt for naturforskning og Høgskulen i Sogn og Fjordane. Internasjonale samarbeidspartnere er; European Tourism Research Institute (ETOUR) ved Mittuniversitetet i Sverige, Natural Resources Institute i Finland, University of Applied Sciences i Sveits og Oregon State University i USA. Vitenskapelige resultatet fra prosjektet, bl.a. doktoravhandlinger, fagfellevurderte publikasjoner og konferanser, vil bidra til å styrke det naturbaserte reiselivet i Norge. Gjennomføringen av BIOTOUR skjer i samarbeid med NHO Reiseliv, Hanen, Bondelaget, DNT og Innovasjon Norge.

Ytterligere opplysninger om prosjektet: peter.fredman@nmbu.no