.
.Foto: Shutterstock, Lubomir Chudoba

BIOTOUR-prosjektet, From place-based natural resources to value-added experiences: Tourism in the new bioeconomy, har analysert nøkkelbetingelser for framtidens utvikling av det naturbaserte reiselivet i Norge. Prosjektet var finansiert av Norges Forskningsråd i perioden 2016 – 2021. Det var organisert i fem integrerte arbeidspakker; naturbasert reiseliv i den norske bioøkonomien, ressurs- og produktanalyser, markedsanalyser, aktører og reiselivsledelse, og innovative løsninger. Feltarbeid og datainnsamling har vært internasjonalt, nasjonalt og regionalt i Varanger, Trysil og Indre Hardanger

Om prosjektet

Nyheter fra prosjektet

Publikasjoner

Sluttrapporten for prosjektet kan lastes ned her (pdf).