Om arbeidet med tilgjengelighet (UU) på www.nmbu.no

Av Kristine Løwe

Vi jobber kontinuerlig med å gjøre våre digitale kanaler tilgjengelig for alle, uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå.

Kommunikasjonsavdelingen ved NMBU er ansvarlig for www.nmbu.no

NMBU har stort fokus på universell utforming (UU) i alle våre kanaler.

NB: Vi har publisert en ny og oppdatert tilgjengelighetserklæring 25.01.2024 (se lenker under).

Her er tilgjengelighetserklæringen:

Vi har mange som publiserer på nett og i sosiale medier, så opplæring i UU er en integrert del av all opplæring i våre kanaler fremover.

Vi har tydelige interne retningslinjer for UU og følger opp dette arbeidet med verktøy, rutiner, rapporter og jevnlige arbeidsmøter.

UU-rapportering og status:

Vi bruker Siteimprove til kontinuerlig å måle i hvilken grad vi oppfyller kravene til tilgjengelige nettsider.

Verktøyet gir oss en "Accessibility Score", som viser i hvilken grad nettsidene samsvarer med standardene i WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines), og en Digital Certainty Index (DCI), som inkluderer mål for tilgjengelighet, brukervennlighet, troverdighet, pålitelighet og SEO.

Endelig DCI-poengsum er den samlede poengsummen for tre kategorier: Accessibility, Quality Assurance og SEO. I skrivende stund trekkes denne ned av at vi har mye brutte lenker etter nylig å ha flyttet inn i ny publiseringsløsning.

Accessibility Score: 80.6 %

Digital Certainty Index (DCI): 73,2 %

WCAG-samsvarsnivå A: 84,7 / 100

WCAG-samsvarsnivå AA: 85,8 / 100

Kilde: Siteimprove. Tall pr 01.01.2024

Dette må vi rette opp:

Vi har satt strenge tekniske UU-krav til den tekniske leverandøren av de nye nettsidene våre.

Samtidig ser vi fra Siteimproves målinger at vi har noen tilbakevendende innholdsmessige UU-feil som gjøres langt oftere enn andre, bla. at bilder mangler en god tekstlig forklaring eller at man bruker fet skrift istedenfor H3 til å markere mellomtitler.

Derfor har vi ekstra fokus å gjøre UU til en integrert del av all opplæring.

Vi jobber med å forbedre tilgjengeligheten i alt vi publiserer av innhold ved hjelp av tydelige retningslinjer, opplæring, rutiner og automatisk og manuell overvåkning.

Selv om vi bruker Siteimprove til automatisk overvåkning tar vi også manuelle stikkprøver da det ikke er alt Siteimprove overvåker og rapporterer på.  

Dette gjør vi ikke noe med:

Vi har mange gamle videoer og podcaster som det er for ressurskrevende å lage et tekstalternativ til. Innholdet er i tillegg lite brukt.

Men alt av ny, forhåndsinnspilt video skal tekstes, og vi jobber med å få på plass en god rutine for å gi nye podcaster et tekstlig alternativ.

Si ifra om manglende tilgjengelighet

  • Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller er språket vanskelig å forstå? Er det noe som hindrer funksjonalitet, eller går du glipp av innhold?
  • Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet! Send oss en e-post: web.ka@nmbu.no

Verktøy og sider om tilgjengelighet

Publisert - Oppdatert

Del på