Her er NMBUs nye strategi

NMBU ser på det som en del av sitt samfunnsoppdrag å bidra til en mer bærekraftig fremtid. Med vår nye strategi intensiverer vi dette arbeidet, sier rektor Curt Rice.

27. oktober ble NMBUs nye strategi vedtatt. Strategien gjelder for perioden 2023 – 2030.

– Nå har vi fått på plass en strategi som skal peke ut retningen NMBU skal gå i de neste syv årene. Det er spennende, og jeg er veldig stolt av resultatet, sier rektor Curt Rice.

Bærekraft i alt vi gjør

Strategien har fire satsingsområder: Livslang læring, felles forskningsinnsats, innovasjon og nyskaping og vårt NMBU. Dette er viktige områder for NMBU, der vi har potensial for å bli enda sterkere, mener Rice. Visjonen er "Felles innsats for en bærekraftig framtid".

– I tillegg går bærekraft som en rød – eller skal jeg si grønn – tråd gjennom dokumentet. På NMBU skal hensynet til bærekraft ligge til grunn når vi tar beslutninger. Dette forsikrer at vi også i vår strategi anerkjenner de forpliktelsene vi har til våre studenter og samfunnet for øvrig.

Les hele strategien her: NMBUs strategi 2023-2030 | NMBU 

Fortsetter det gode arbeidet

Strategien er et resultat av en omfattende prosess som startet i desember i fjor. Siden da har strategien vært gjennom flere workshops med ansatte på NMBU, den har vært på høring eksternt og internt, og vært tema for en rekke møter i Universitetsstyret og i Universitetets lederteam.

– Da vi begynte dette arbeidet for bortimot et år siden, sa styret at de syntes det var mye bra i nåværende strategi. Det er derfor mye her som er gjenkjennbart fra NMBUs strategi for 2019 – 2023. Dette gir oss kontinuitet, samtidig som vi gjennom denne prosessen har fått anledning til å videreutvikle våre strategiske ambisjoner, sier Rice.

Publisert - Oppdatert

Del på